Mainos: Suomen parhaat Metsä

Metsien kestävä käyttö yhdistää nuoret vaikuttajat ja metsäalan ammattilaiset

Muutokset ilmastossa, taloudessa ja geopolitiikassa asettavat merkittäviä haasteita tulevaisuuteen ulottuvalle päätöksenteolle. Kainuussa järjestetty nuorten vaikuttajien metsäfoorumi tarjosi metsästä ja luonnosta kiinnostuneille nuorille tilaisuuden vaihtaa ajatuksia keskenään sekä alan ammattilaisten kanssa.

Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi tarjoaa tietoa ja vuorovaikutusta

Kestävä metsänhoito ja käyttö huomioi metsän elinkeinona ja elämäntapana mahdollisimman laajasti. Jo seitsemättä kertaa järjestetty nuorten vaikuttajien metsäfoorumi sai osallistujilta kiitosta erityisesti avoimesta ilmapiiristään.

”Metsäfoorumissa asioista keskustellaan niin metsänhoidon ja suojelun kuin metsätaloudenkin näkökulmista”, kertoo Suomen Metsäyhdistys ry:n nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen.

”Tämän vuoden pääteemana oli ilmastonmuutos. Foorumin turvallisessa ilmapiirissä on helppo tuoda esiin erilaisia mielipiteitä. Nuorten omat keskustelut sekä ajatusten törmäyttäminen aikuisten ja alan ammattilaisten kanssa vievät osaltaan metsään liittyvää dialogia eteenpäin.”

Foorumiin kutsuttiin parikymmentä vaikuttajaa nuorisojärjestöistä ja nuorisopolitiikasta, metsäalan tulevaisuuden ammattilaisia sekä vaikuttajia sosiaalisen median maailmasta.

Metsäfoorumin osallistujat pääsivät tutustumaan Kuhmo Oy:n sahan toimintaan toimitusjohtaja Tommi Ruhan opastuksella.

Lasten ja nuorten metsäkasvatuksessa oma tekeminen ja osallistuminen on tärkeää

Nuorten vaikuttajien metsäfoorumin ohella Suomen Metsäsäätiö tukee lasten ja nuorten metsäkasvatusta monin eri tavoin.

Vuodesta 2010 lähtien ympäri Suomea toimineissa Yrityskylissä tuodaan esiin metsäelinkeinoa sekä paperi- ja puutuoteteollisuutta osana normaalia yrityselämää. Yrityskylän Metsänhoitoyhdistyksessä koululaiset voivat tutustua esimerkiksi metsäasiantuntijan, metsäneuvojan ja metsäkoneenkuljettajan tehtäviin.

Kuudesluokkalaisille suunnatussa Yrityskylä Alakoulussa vieraili lukuvuonna 2020-21 yli 50 000 oppilasta. Oppilaiden antamien palautteiden perusteella on tärkeää, että työelämään ja eri aloihin pääsee tutustumaan itse tekemällä.

"Työ oli erilaisempaa, mitä kuvittelin, mutta hyvällä tavalla. Oli hauskaa”, totesi eräs oppilas.

Kaikille oppilaille metsäala ei ole kovin tuttua, joten ymmärrys alan töistä lisääntyy, kun itse saa toimia metsäasiantuntijana tai -neuvojana.

Metsäsäätiö tukee myös metsäammattilaisten tekemää kouluyhteistyötä maakunnissa rahoittamalla oppilaiden metsäpäivien linja-autokuljetuksia. Metsäammattilaiset eri puolilla Suomea esittelevät vuosittain noin 8 000 koululaiselle metsätaloutta ja -teollisuutta. Metsäpäivien aikana koululaiset pääsevät lisäksi tutustumaan metsäalan ammatteihin.

Mitä metsäsäätiömaksulla saadaan aikaan? Katso video!

Metsäsäätiön tavoitteena metsäelinkeinon elinvoimaisuuden vahvistaminen

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiö pyrkii toiminnallaan

  • turvaamaan metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytyksiä,
  • lisäämään puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä sekä
  • rahoittamaan metsäelinkeinoa ja sen toimintaedellytyksiä tukevia projekteja.

Kotisivu: https://www.metsasaatio.fi/