Talous

Anne Berner: Sähköä ei suosita biopolttoaineiden kustannuksella

Talous 28.09.2017

Jakeluverkoston ohella suurin huoli on, miten saadaan kasvatettua biopolttoaineiden tuotantoa.


Pekka Fali
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ei niele arviota, että sähköautot saisivat suhteetonta etua biopolttoaineita käyttäviin autoihin nähden.

Liikenne- ja viestintäministeriössä katsotaan, että biokaasu ja nestemäiset biopolttoaineet ovat merkittävin yksittäinen keino vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Tulevan vuoden ilmastopolitiikassa sähköautoilu on kuitenkin selkeä voittaja. Uusien sähköautojen hankinnan lisäksi tuetaan bensiiniautojen muuttamista kaasu- ja etanolikäyttöisiksi. Omat tukensa saa sähköautojen latauspisteiden ja yhtä lailla biokaasun jakeluverkosto, minkä lisäksi taloyhtiöitä kannustetaan kuitenkin erikseen rakentamaan sähköautoille latauspisteitä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ei kuitenkaan niele arviota, että sähköautot saisivat suhteetonta etua.

”Olemme katsoneet, että sähköautojen määräaikainen hankintatuki on tarpeen. Se antaa muutaman vuoden lisäaikaa autoteollisuudelle, että mallit kehittyvät ja hinnat laskevat”, hän sanoo.

”Kaasuautot ovat jo nyt kilpailukykyisiä hankintahinnan puolesta. Biokaasun osalta on tärkeintä lisätä jakeluverkostoa ja saada lisää tuotantoa.”

Biokaasuyhdistysten Liitto kummeksui syyskuun alussa parlamentaarisen liikennetyöryhmän esityksiä siitä, että joukkoliikenteessä suositaan sähköä ja unohdetaan biokaasuun panostavat kaupungit ja kunnat.

Berner kumoaa väitteen: ”Suoria tukia sähköbusseille ei ole sovittu. Tuet kohdistuvat yksityisautoiluun.”

Työryhmässä on hänen mukaansa lähdetty siitä, että sekä biokaasun jakeluverkostoon että sähkön latauspisteiden laajentamiseen tarvitaan keskimäärin 4,5 miljoonaa euroa tulevien neljän vuoden ajan.

Tuen tarkemmat ehdot ovat valmistelussa työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriöissä. Bernerin mukaan biokaasun jakelupisteitä toivotaan varsinkin niihin maakuntiin, joissa ei ole maakaasuputkea.

”Siten on tunnistettu, ettei muutosta voida ajatella pelkästään sähköautojen varaan.”

Vaikka toistaiseksi sähköautoja on hankittu enemmän kasvukeskuksiin ja niiden lähikuntiin, ministeri arvioi sähköautojen hankintatuen leviävän laajemmalle.

”Nykyisten sähköautojen toimintasäde on 250–300 kilometriä. Riittää, jos pystyy lataamaan kotona ja sitten myös työpaikalla. Lataaminen on kuitenkin helpompaa omakotitaloissa kuin kerrostaloyhtiöissä asuville.”

Niin parlamentaarisen työryhmän kuin Kaisu-ohjelman lähtökohtana on pyrkimys teknologianeutraaliuteen.

Nopeimmat päästövähennykset saadaan lisäämällä biopolttoaineita ja biokaasua. Sähköistyminen tulee liikenteeseen hitaammin, vasta lähempänä tavoitevuotta 2030 ja jopa sen jälkeen, ministeri arvioi.

TEM:in lakiluonnos biopolttoaineiden sekotevelvotteista valmistuu, kunhan ensin nähdään EU:n suunnitelma liikenteen biopolttoaineista.

”Jakeluverkoston ohella suurin huoli onkin, miten biopolttoaineiden tuotantoa saadaan kasvatettua”, Anne Berner toteaa.

Tärkeää on myös arvioida säännöllisesti toimien vaikuttavuutta.

Ilmastolaki tuo vuosittaisen seurantavelvollisuuden muun muassa liikennemäärille, uusien autojen myyntimäärille ja päästöille sekä autokannan kehitykselle eri käyttövoimittain.

Ilmastolain tavoitteisiin kuuluu myös raideliikenteen palveluiden lisääminen, mihin toivotaan Bernerin mukaan vetoa kilpailun vapautumisesta. Lisäksi kävelyä ja pyöräilyä pyritään lisäämään siellä, missä se on mahdollista eli kaupunkikeskuksissa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT