Talous

Helsingin kaupungin energiayhtiö paransi tulostaan, tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2035

Yhtiön on määrä luopua kivihiilen käytöstä viimeistään vuonna 2029.
Markku Vuorikari
Helenillä on yhdeksän vuotta aikaa lopettaa kivihiilen käyttö.

Helsingin kaupungin omistaman energiayhtiö Helen teki vahvan tuloksen vuonna 2019. Helen on yksi Suomen suurimmista energia-alan yhtiöistä.

Viime vuoden liikevaihto oli 914 miljoonaa euroa. Kehitykseen vaikuttivat kaukolämmön kustannusperusteiset hinnanmuutokset, vähittäissähkön myyntivolyymi sekä sähkön markkinahinta. Suomen Energiaurakointi Oy:n myynti kesken tilikauden vaikutti vertailukelpoisen liikevaihdon pienentymiseen.

Voittoa syntyi viime vuonna 176 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 19.

Yhtiön tuloksesta kertovan tiedotteen mukaan tuloskehitykseen ja kannattavuuteen ovat vaikuttaneet yhtiön tehostunut toiminta ja laitosten käytettävyys, onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla ja polttoaineiden suotuisa hintakehitys.

Viime vuonna Helen investoi 69 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi tehtiin investointipäätös Helsingin Vuosaareen rakennettavasta, myös meriveden lämpöä hyödyntävästä lämpöpumpusta ja käynnistettiin geotermiseen lämpöön liittyvä maaperätutkimus.

"Olemme viime vuonna onnistuneet erityisesti tuotannon ohjauksessa vaihtelevilla sähkömarkkinoilla sekä asiakasmäärän jatkuvassa kasvattamisessa, vaikka kilpailu vähittäismarkkinoilla on kovaa", sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen tiedotteessa.

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius 2035. Tavoite on yhteneväinen sekä Suomen valtion että Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Kivihiilen käytöstä luovutaan vaiheittain jo aikaisemmin, viimeistään vuonna 2029.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa keskeisesti tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluun ja tuleviin investointeihin.

Keväällä 2019 vahvistetun strategian mukaisesti Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla esimerkiksi alueelliseen uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöratkaisuihin ja sähköiseen liikenteeseen.

Lue lisää

Bioraaka-aineissa on iso mahdollisuus

Energiaverotus myös tulonjakokysymys

Helenin tulos otti hieman takkiinsa toisella neljänneksellä

Ehtivätkö uudet tekniikat korvata turpeen ja kivihiilen alasajoa? Energiaomavaraisuus uhkaa heiketä, arvioi Huoltovarmuuskeskus