Talous

Pori Energialle ja yhdelle työntekijälle tuomio Kokemäenjoen vuoden 2017 öljyvuodosta – jokeen valui vähintään 44 000 litraa polttoöljyä

Yritykselle vaadittu yhteisösakko jätettiin tuomitsematta, sillä oikeus katsoi, ettei kyse ollut yhtiön tietoisesta riskinotosta.
Pasi Leino
Arkistokuva Kokemäenjoelta.

Satakunnan käräjäoikeuden mukaan Pori Energia ja yksi sen palveluksessa ollut työntekijä syyllistyivät tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen Kokemäenjoen öljyvuodossa. Jokeen valui joulukuussa 2017 vähintään 44 000 litraa kevyttä polttoöljyä.

"Kysymys on ollut lain tarkoittamalla tavalla erityisen suuresta ympäristölle aiheutetusta vahingosta ja sen vaarasta. Enemmät vahingot on vältetty tehokkaiden öljyntorjunta-, puhdistus- ja ennallistamistoimien vuoksi", tuomiossa todetaan.

Tuottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että rikoksen ei katsota johtuneen piittaamattomuudesta, vaan esimerkiksi varomattomuudesta.

Vuoto sattui polttoöljykuorman tyhjennyksen yhteydessä. Saneeraustöiden keskeneräisyyden takia öljy purettiin vahingossa vaahdotuslinjaputkeen öljyputken sijasta. Oikeus katsoi, että lämpökeskuksen muutostöistä vastannut työntekijä oli tietoinen öljyntäyttöputken muuttuneesta sijainnista ja hälytysjärjestelmän toimimattomuudesta, mutta ei siitä huolimatta ollut antanut päivystäjälle tietoa putken sijainnista.

"Myöskään öljyputkia ei ollut saneerauksen ajaksi erikseen merkitty, vaikka säiliö oli ollut saneerauksen aikana käytössä ja siihen oli tilattu sekä toimitettu öljyä."

Työntekijä tuomittiin 30 päiväsakkoon. Jutussa syytettyjen kahden muun työntekijän syytteet oikeus hylkäsi.

Pori Energialle vaadittu yhteisösakko jätettiin tuomitsematta, sillä oikeus katsoi, ettei kyse ollut yhtiön tietoisesta riskinotosta. Oikeuden mukaan yritys lisäksi kantoi vastuuta ehkäistessään vuodon vahinkoja.

"Pori Energia Oy:n puhdistus- ja ennallistamistoimiin käyttämä vajaa kuuden miljoonan euron kokonaismäärä on ollut merkittävä summa, ja tapahtumakokonaisuus ja olosuhteet huomioon ottaen vahinkojen korjaamisesta aiheutuneet menetykset ovat olleet sillä tavoin poikkeuksellisia, että ne on otettava huomioon yhteisösakon tuomitsemista harkittaessa."

Lisäksi yrityksen todettiin muuttaneen käytäntöjään, jottei vastaavaa enää tapahtuisi.

Lue lisää