Talous

Luulitko, että keskeytysvakuutus pelastaa koronakriisin vaikutuksilta? Lakimiehen mukaan asia ei ole näin mustavalkoinen

Monet yrittäjät pohtivat tällä hetkellä, voisivatko vakuutukset auttaa koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten menetysten kattamisessa.
Markku Vuorikari
Omaisuuskeskeytysvakuutus korvaa tyypillisesti yrityksen omaisuutta kohdanneen omaisuusvakuutuksen piiriin kuuluvan esinevahingon, kuten tulipalon tai murron, aiheuttamaa toiminnan keskeytymistä.

Koronavirusepidemian myötä monet yrittäjät ovat joutuneet keskeyttämään liiketoimintansa. Yrittäjät pohtivat nyt, voiko vakuutuksista olla apua taloudellisten menetysten kattamiseksi.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine muistuttaa, että yleinen liiketoiminnan vaikeutuminen ja epidemian aiheuttama asiakaskato eivät vielä oikeuta korvaukseen saamiseen.

”Yritysten toiminnan keskeytysvakuutukset antavat vakuutussuojaa toiminnan yllättävän keskeytymisen varalta vain vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Muunlainen keskeytyminen tai yritystoiminnan vaikeutuminen ei oikeuta korvaukseen”, Finen johtava lakimies Harri Isokoski sanoo tiedotteessa.

Omaisuuskeskeytysvakuutus korvaa tyypillisesti yrityksen omaisuutta kohdanneen omaisuusvakuutuksen piiriin kuuluvan esinevahingon, kuten tulipalon tai murron, aiheuttamaa toiminnan keskeytymistä. Henkilökeskeytysvakuutus puolestaan korvaa vakuutuksessa yksilöidyn yrityksen avainhenkilön tapaturman, laajassa vakuutuksessa myös sairauden, aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuvaa toiminnan keskeytymistä.

”Meneillään olevan koronavirusepidemian osalta yritys voi siten käytännössä saada keskeytysvakuutuskorvausta vain mahdollisesta laajasta henkilökeskeytysvakuutuksestaan”, Isokoski painottaa.

Johtavan lakimiehen mukaan korvausta maksetaan kuitenkin vain siinä tapauksessa, että vakuutuksessa mainittu yrityksen avainhenkilö on joutunut työkyvyttömäksi koronavirusinfektioon sairastuttuaan ja työkyvyttömyys kestää yli vakuutuksessa sovitun omavastuuajan. Korvattavaksi voivat tulla aiheutunut liikevaihdon menetys tai ylimääräiset kustannukset riippuen siitä, mitä vakuutussopimuksessa on sovittu.

”Keskeytysvakuutuksille on ominaista, että niiden avulla yritys voi saada suojaa vakuutusehdoissa ennalta erikseen määriteltyjä yksittäisiä toimintaansa kohdistuvia riskejä vastaan. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista riskien mittakaavan vuoksi suojautua yleisemmiltä yhteiskunnan häiriötiloilta, kuten nyt käsillä olevan kaltaisilta koko väestöä uhkaavilta epidemioilta”, Isokoski lisää.

Joissain tapauksissa keskeytysvakuutuksiin sisältyy myös niin sanottu epidemiaturva tai -vakuutus. Epidemiavakuutuksen nimestä huolimatta koronavirusepidemia itsessään yleisine yritystoimintaan kohdistuvine seurauksineen ei vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvaukseen epidemiavakuutuksista.

”Pääsääntöisesti epidemiavakuutuksesta korvataan vain sellaista toiminnan keskeytymistä, joka on aiheutunut nimenomaan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja sen vakuutettua toimipaikkaa koskevasta viranomaisen määräyksestä. Esimerkiksi viranomaisen määräämät rajoitukset yleiseen liikkumiseen tai kokoontumiseen eivät vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvauksen saamiseen", johtava lakimies sanoo.

Korvausta voi saada silloin, kun viranomainen määrää yrityksen vakuutetun toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi todetun korovirustartunnan vuoksi. Isokoski korostaa, että viime kädessä se, mitä mahdollisesti korvataan, on kiinni jokaisen vakuutuksen ehdoista.

Lue lisää