Koronavirusrajoitusten vaikutukset henkiseen hyvinvointiin ja toimeentuloon huolettavat nuoria – suurin osa pitää rajoituksia kuitenkin tarpeellisina - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

Koronavirusrajoitusten vaikutukset henkiseen hyvinvointiin ja toimeentuloon huolettavat nuoria – suurin osa pitää rajoituksia kuitenkin tarpeellisina

Vain harva tutkimukseen osallistunut oli sitä mieltä, että arkea rajoittavista määräyksistä ja liikkumisrajoituksista oli suurta haittaa.
LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Moni uskoi myös kuluttavansa tulevaisuudessa vähemmän tavaraa ja palveluita, koska ovat huomanneet tulevansa toimeen vähemmällä.

Nuoret ovat huolissaan koronavirusrajoitusten vaikutuksesta heidän henkiseen hyvinvointiinsa ja toimeentuloonsa, selviää Jyväskylän yliopiston Digi Consumers -tutkimushankkeen tuoreesta tutkimuksesta. Huoli opinnoista sekä työurasta korostuivat tutkimuskyselyyn vastanneiden nuorten vastauksissa.

Nuorilla työttömyys oli yleisempää kuin muilla kyselyyn vastanneista. Lisäksi moni nuori oli menettänyt luvatun kesätyön koronavirukseen liittyvien syiden vuoksi.

Nuorten ohella moni pienituloinen kyselyyn vastannut kertoi talouteen liittyvistä huolistaan. Keskimäärin vastaajat olivat kuitenkin enemmän huolissaan Suomen kuin henkilökohtaisesta taloustilanteestaan.

Huhtikuussa tehtyyn tutkimukseen osallistui tuhat 18–65-vuotiasta suomalaista.

Kaikista kyselytutkimukseen vastanneista vain noin kolmannes uskoi kulutuksensa palautuvan nopeasti ennalleen. Moni uskoi myös kuluttavansa tulevaisuudessa vähemmän tavaraa ja palveluita, koska ovat huomanneet tulevansa toimeen vähemmällä. Hyvätuloiset vastaajat olivat muita valmiimpia palauttamaan kulutuksensa koronavirusrajoituksia edeltävälle tasolle.

Tutkimuksen mukaan monet kaipasivat kivijalka- ja lähikauppoja ja kertoivat jatkossa aikovansa panostaa niissä käymiseen. Verkkokaupasta ostamisen ei nähty lisääntyvän ja useat vastaajat kertoivat aikovansa välttää erityisesti kiinalaisia verkkokauppoja jatkossa. Etenkin vanhemmat vastaajat aikoivat jatkossa välttää kiinalaisia tuotteita kokonaisuudessaan.

Valtaosa kyselyyn vastanneista piti koronavirusrajoituksia tarpeellisina. Useat olivat sitä mieltä, että juhlien ja tilaisuuksien peruminen kesän ja jopa syksyn ajalta oli perusteltua.

Tutkimuksen mukaan miehet kokivat palvelujen aukiolo- ja liikkumisrajoitusten vuoksi haittoja naisia useammin. Naiset puolestaan olivat miehiä enemmän huolissaan lähes kaikesta koronavirukseen liittyvästä haitasta.

Vain harva tutkimukseen osallistunut oli sitä mieltä, että arkea rajoittavista määräyksistä ja liikkumisrajoituksista oli suurta haittaa. Liikkumis- ja matkustusrajoitukset haittasivat tutkimukseen vastanneita eniten Uudellamaalla.

Lue lisää

Korona leviää nyt Venäjän Arkangelin alueella

Arkkipiispa Mäkisen vetämä arviointiryhmä: Korona paljasti hyvinvoinnin murtumakohtia – "Yhteiskunnan selviytyminen riippuu kaikista heikoimmista"

Uutispäälliköltä: Nyt jaetaan isolla kauhalla – Kiintoisa uutinen maaseudulle on vihreä valo biotuotetehtaalle

Hetemäki julkisti ohjeet hallitukselle: Alueiden palvelut pitää turvata kriisien sietokyvyn parantamiseksi – katso koronainfo