Atrian liikevaihto pysyi vakaana, liikevoittoa 4,1 miljoonaa euroa – toinen vuosineljännes sujui kuin yhtä jalkaa kilpailija HKScanin kanssa - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

Atrian liikevaihto pysyi vakaana, liikevoittoa 4,1 miljoonaa euroa – toinen vuosineljännes sujui kuin yhtä jalkaa kilpailija HKScanin kanssa

Korona painoi myös elintarvikekonserni Atrian Food Service -myyntiä. Kotiruuanlaitto lisäsi vähittäiskaupan myyntiä, muttei paikannut koko kuoppaa.
Maiju Pohjanheimo
Koronaviruspandemia leikkasi Atrian Food Service ryhmän myyntiä, mutta vähittäiskaupassa liha- ja elintarviketuotteet tekivät kauppansa. Kotiruuanlaiton lisääntyminen näkyi Atrian toisen vuosineljänneksen tuloksessa.

Atrian liikevoitto ja -vaihto pysyivät vakaina toisella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 366,3 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vertailujaksolla oli 368,9 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (2019, 4-6: 5,1 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.

Koronaviruspandemia (COVID-19) vaikutti Atrian liiketoimintaan: myynti Food Service -asiakkaille heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla, toisaalta myynti vähittäiskauppaan kasvoi.

Myynti vähittäiskauppaan on kasvanut Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta kasvu ei ole ollut riittävä paikkaamaan menetyksiä Food Service -myynnissä.

Atrian liikevaihdon ja tuloksen kehitys meni vuoden toisella neljänneksellä samaan tahtiin torstaina tuloksensa julkaisseen kilpailija HKScanin kanssa. Tulostasolla Atria toki on edelleen kyljysrivin edellä.

Vastaavasti ravintoloiden ja henkilöstöruokaloiden sulkeminen keväällä painoi Food Service -ryhmän liikevaihtoa kummallakin lihatalolla.

Niin ikään kummankin konsernin kassavirrat kehittyivät positiivisesti. Siipikarjanlihan kokonaismarkkinan kasvu näkyy kummankin yhtiön liiketoiminnassa.

Atrian edustamien tuoteryhmien markkina Suomen vähittäiskaupassa on kasvanut peräti yhdeksän prosenttia arvossa mitattuna. Food Service -myynnin hiipuminen on vaikeuttanut muun muassa fileiden ja paistien myyntiä. Myös valmisruoan tietyt tuoreryhmät ovat Atrian mukaan kärsineet koronasta.

Esimerkiksi välipaloja on syöty aiempaa vähemmän, Atria kertoo tulostiedotteessaan.

Lihavalmisteiden kysyntä on ollut nousussa ja siipikarjan myynnin kehitys on edelleen kasvava.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn oli tyytyväinen toiseen vuosineljännekseen:

”Atria-konsernin liikevaihto kuluvan vuoden toisella neljänneksellä oli 366,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa. Kun otamme huomioon koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, voimme suhtautua kohtalaisen tyytyväisesti toisen vuosineljänneksen myyntiin ja kannattavuuteen. Toiminnallisesti jakso meni sujuvasti - koronaviruksen aiheuttamia sairastumisia henkilöstöllä on ollut vähän ja tehtaat pyörivät. Omat toimenpiteet viruksen leviämisen estämisessä ovat osoittautuneet tehokkaiksi."

Vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia on Atrian arvion mukaan entisestään vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Vuonna 2020 Atria-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2019 (31,1 milj. euroa).

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana.

Lue lisää:

Atria aloittaa seuraavan vuosineljänneksen uudella punalogolla – pakkauksissa korostuvat kotimaisuus ja tilajäljitettävyys

Heta-Linnea Kovanen
Lue lisää

Tulosohjeistuksensa koko vuodelta poistanut Raisio julkistaa huhti–kesäkuun lukunsa keskiviikkona

Tärkein kumppanuus kipuilee

Kotiruuan suosio paikkasi Atrian ja HKScanin toista vuosineljännestä

Hajautus kannattaa lihan jalostuksessa