Talous

Yhteinen tili voi selkeyttää perheen taloudenhoitoa – rahankäytön pelisäännöt kannattaa käydä läpi tasaisin väliajoin

Perheen yhteisiä käyttötilejä on alle kymmenesosa kaikista käyttötileistä. Yhteisiä menoja voi jakaa myös erilaisten mobiilisovellusten avulla.
Heta-Linnea Kovanen
Perheen raha-asioita kannattaa pohtia yhdessä, ja sopia miten eri menot maksetaan ja kuinka yhteisiä menoja tasataan. Yhteisiä tilejä avataan yleensä perheiden taloustileiksi.

Sanotaan, että suomalaisille keskusteleminen on vaikeaa ja rahasta keskustelu sitäkin kiusallisempaa, jopa perheen sisällä. Kun asumistilanne muuttuu, perheeseen tehdään isoja hankintoja tai muuten elämässä sattuu ja tapahtuu, perheen tulot ja menot on hyvä käydä läpi – myös se kuka ja miten mitäkin menoja maksaa.

Yhteinen tili on yksi tapa hoitaa talouden yhteisiä kulueriä.

Tyypillisesti suomalaisilla on pari pankkitiliä, joiden kautta raha-asioita hoidetaan. Useimmiten tili on perheenjäsenen omissa nimissä, yhteiskäyttötilejä on Suomen suurimman finanssiryhmän, OP:n mukaan alle kymmenen prosenttia kaikista yksityishenkilöiden käyttötileistä.

”Pääosalla suomalaisista on omat tilit ja kaikki tilinkäyttövälineet, koska palkka tulee omalle tilille. Yhteinen tili, joille ohjattaisiin perheen kaikki palkkatulot, on todella harvinainen. Suosittelemme, yleensä, että niistä luovuttaisiin kokonaan”, kertoo business lead Noora Heikkinen OP:sta.

Sen sijaan yhteisesti käytettäviä käyttötilejä on tuo vajaat kymmenen prosenttia. Niidenkin pieni määrä kertoo, että perheet hoitavat raha-asioitaan hyvin eri tavoin. Yhtä oikeaa mallia ei ole olemassa.

Yhteisen tilin hyvä puoli kuitenkin on, että yleensä perheen rahankäytöstä on silloin luotu jonkinlaiset pelisäännöt. Näin olisi toki hyvä joka tapauksessa toimia, hoidetaan perheen maksuja sitten mitä kautta tahansa.

”Yhteisiä tilejä avataan yleensä taloustileiksi. Niiltä maksetaan talouden yhteisiä kuluja, kuten ruokamenoja, asumiseen liittyviä kustannuksia, lapsiin liittyviä kustannuksia tai muita vastaavia”, Heikkinen luettelee.

Säästö- ja sijoitustalletuksia ihmiset tekevät sen sijaan enimmäkseen omissa nimissään oleville tileille. Yksi vaihto­ehto kulujen tasaamiseen on myös antaa toiselle käyttöoikeus omissa nimissä olevaan tiliin.

”Erilaiset mobiilimaksu­sovellukset, kuten Pivo, ovat myös yleistyneet paljon. Sovelluksissa voi jakaa kustannuksia ja maksaa helposti asioita pelkällä puhelinnumerolla eli ei tarvita enää tilinumeroa. Sillä voidaan jakaa perheenkin sisällä maksuja”, sanoo Heikkinen

Yhteisiä tilejä on kahdenlaisia: tilejä joita voi käyttää kumpi tahansa yksin sekä tilejä, joiden käyttö on mahdollista vain yhdessä.

Valtaosa yhteisistä taloustileistä avataan ajatuksella, että molemmat tilinomistajat voivat käyttää tiliä itsenäisesti. Tällaiseen tiliin voi liittää myös pankki- tai luottokortin.

”Luottokortti on tosin henkilökohtainen, se ei liity tiliin sinänsä, vaan luotosta vastaa kukin itse”, muistuttaa Heikkinen.

Kummankin erikseen käytettävissä oleva tili on käytännöllinen ja sopii hyvin laskujen ja ostosten maksamiseen, yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Sen käyttö onnistuu myös silloin, jos toinen henkilö menehtyy tai ei muuten pysty hoitamaan enää omia pankkiasioitaan.

Tilin hyviä puolia ovat helppo­käyttöisyys ja vaivattomuus, mutta toisaalta se mahdollistaa tilin varojen käytön vääriin tarkoituksiin.

Yhteinen taloustili on mahdollista avata myös niin, että tiliä käyttävät vain kumpikin tilinomistaja yhdessä. Tämä tarkoittaa käytännössä yleensä pankin konttorissa asiointia, elleivät asiakkaat ole muuta sopineet.

Esimerkiksi valtakirjan käytöllä voidaan korvata toisen asiointi konttorissa. Yhdessä käytettävät tilit ovat nykyisin kuitenkin melko harvinaisia, eivätkä ne sellaisenaan sovellu juoksevien raha-asioiden hoitoon.

Niitä on avattu ennen muun muassa suurisaldoisiksi säästötileiksi tai vuokravakuustileiksi.

Yhdessä käytettävät tilit ovat hankalia myös tilanteessa, jos toinen vaikkapa menehtyy. Tällöin tilinkäyttö vaatii kuolinpesän tai edunvalvojan hyväksynnän.

Linda Lipponen / Lifu / www.lifu
Kuluttajaliiton varapääsihteeri Paula Pessi kannustaa perheitä käymään raha- ja tiliasioitaan läpi vuoden-parin välein.

Kuluttajaliiton varapääsihteeri ja kuluttajaekonomisti Paula Pessi muistuttaa, että perheiden ja samassa taloudessa asuvien aikuisten on hyvä käydä säännöllisin väliajoin keskusteluja tulojen ja menojen keskinäisestä jakamisesta.

”Asioista kannattaa ehdottomasti keskustella. Oma tapa hoitaa asioita on paras tapa, jos osapuolet ovat järjestelyyn tyytyväisiä. Taustalle voi kuitenkin jäädä jännitteitä, jos talousasioista ei ole keskusteltu”, Pessi sanoo.

Hankintoja tehdessä, yhteiseltä tai eri tileiltä, kannattaa jokaisen varautua myös huonon päivän varalle. Työttömyys, sairaus, ero tai kuolema voi muuttaa huomattavasti taloustilannetta.

Omistussuhteet saattavat nousta esiin kriisin kohdatessa. Jos toinen jatkuvasti huolehtii arjen juoksevista menoista ja toinen on vastannut isommista menoista, erotilanteessa omaisuus, autoineen sohvineen, saattaakin olla toisen nimissä.

”Näistä kannattaa ainakin keskustella, jos hankinnat menevät toisen tililtä.”

Hullumpi ajatus ei olisi sekään, että taloutta pyörittävät aikuiset tekisivät perheen menoista vuosittain oman etukäteisarvion, ikään kuin perheen talousarvion.

Niin tulojen ja menojen jako tulisi näkyvämmäksi. Esimerkiksi pienistä lapsiin tai harrastuksiin liittyvistä ostoista voi kertyä vuodessa iso summa.

”Erilaisia digitaalisia talouden hallinnan palveluita tulee koko ajan lisää. Niitä kannattaa hyödyntää”, Pessi muistuttaa.

Yhteistilissä hankalinta voi olla sopia tilin tulopuolesta. Laittavatko kumpikin sinne säännöllisesti saman verran rahaa vai tasataanko määrää tulojen mukaan.

Mikäli tulotaso on molemmilla samankaltainen, jaosta voi olla helppo sopia.

”Jos taloudessa on hyvin erilaiset tulotasot, tilanne on hyvä keskustella auki. Myös vähän ansaitsevalle pitäisi jäädä liikkumavaraa”, Pessi sanoo.

”Jos perheeseen vaikkapa syntyy lapsi, ostetaan auto tai asumiskuviot muuttuvat, silloin raha-asioista on aina syytä keskustella uudelleen ja sopia pelisäännöt. Tiliasiat ovat laaja kokonaisuus.”

Hyvänä Pessi pitää sitä, että raha- ja tiliasioita käytäisiin taloudessa läpi vuoden-parin välein. ”Vanhaan ei kannata jämähtää. Kuviota voi olla hyvä muuttaa, vaikka yhteistaloudessa olisi asuttu vuosia.”

Yhteinen taloustili sopii sekä nuorille että vanhemmille. Se tekee menoista ja maksuista näkyviä. Esimerkiksi yhteisasumistaan aloitteleville nuorille voi olla hyvä, että kumpikin näkee, ettei toinen vaikkapa ole jättänyt maksamatta vuokranpuolikastaan.

Toisaalta toisen tavat on hyvä tuntea, ennen rahojen osittaista yhdistämistä.

”Jos keskinäisessä luottamuksessa on ongelmia, yhteisen tilin riskit kasvavat. Jos tarkoitus on säästää vaikka yhteiseen matkaan, tilillä voi olla suurikin summa rahaa”, sanoo Pessi.

Hoidetaanpa talouden maksut sitten millä mallilla tahansa, tärkeää on, että taloudessa olisi luottamus asioiden hyvään ja tasapuoliseen hoitoon.

Jukka Pasonen
Yhteisiä tilejä on kahdenlaisia. Tiliä voivat käyttää joko molemmat yksin, ja siihen voidaan yhdistää pankkikortti. Jäykempi muoto on tili, jonka käyttö vaatii aina molempien hyväksynnän.

Yhteistili vaatii avoimet pelisäännöt:

  • 1. Pelisäännöistä kannattaa sopia selvästi. Henkilöiden tulot ja menot voivat muuttua ja tilannetta on hyvä päivittää parin vuoden välein.
  • 2. Tekee perheen menoista näkyviä, helpottaa perheen talouden seurantaa, kun yhteiset menot hoidetaan yhdeltä tililtä. Myös kustannusten jaosta tulee selvempää, kun molemmat siirtävät yhteistilille sovitun summan kuukausittain.
  • 3. Yhteiseen käyttötiliin voi liittää molemmille pankki- tai luottokortin, silloin kun tiliä voi käyttää kumpikin erikseen. Jos on sovittu, että tilinomistajat käyttävät tiliä kumpikin yhdessä, tilisiirtoihin vaaditaan aina molempien suostumus.
  • 4. Jos yhteistilin toinen haltija menehtyy, siirtyy tilinhallinta hänen osaltaan kuolinpesälle, mikä voi aiheuttaa hankalia tilanteita. Jos on sovittu, että tilinomistajat käyttävät tiliä vain yhdessä, tilin käyttö ei ole mahdollista ilman kuolinpesän hyväksyntää. Tätä ongelmaa ei synny tilissä, jota voi käyttää kumpikin tilinomistaja erikseen.
  • 5. Yhteistili vaatii paljon luottamusta toiseen, kun kyseessä ovat yhteiset rahat.
  • 6. Jos perheellä on pelkästään yksi tili, jonne palkat menevät, voi se rajoittaa henkilöiden taloudellista itsenäisyyttä. Ainakaan OP ei suosittele vain yhtä tiliä koko perheelle.
  • 7. Erilliset tilit mahdollistavat raha-asioiden pitämisen erillään. Myös omat tulot ovat näin selvemmin omassa käytössä.

Lue lisää

"Suurin ilo joka minulle on koskaan suotu" – näin MT:n lukijat kertovat parisuhteestaan ja vinkkaavat, miten kumppania kannattaa muistaa jokainen päivä

Seksihalut ovat sekä vähentyneet että lisääntyneet poikkeusoloissa – "Monet pelkäävät koskettaa toista ihmistä"

Emme voi välttää kontaktia toisiin, joten tarvitsemme keinoja kommunikoida keskenämme

Koronakevät laittoi parisuhteet testiin: osa sai aikaa yhdessäoloon, toisten vuorovaikutuksesta tuli myrkyllistä – asiantuntija varoittaa pitkäaikaisesta pettymyksen tunteesta