Talous

STTK:n Palola näkee erittäin vaikeaksi löytää vaihtoehtoja työttömyysputken poistamiselle – mutta riittääkö edes se työllisyystavoitteen saavuttamiseen?

Hallitus antoi syyskuussa järjestöille tehtävän etsiä keinot ikääntyneiden työllisyyden kohentamiseen.
Markku Ulander
Neuvottelut yli 55-vuotiaiden työllisyyden lisäämisestä ovat työmarkkinajärjestöjen kesken vielä alussa. Palola odottaa neuvotteluiden tiivistyvän ensi kuussa.

Hallituksen asettaman työllisyystavoitteen saavuttaminen on vaikeaa ilman työttömyyseläkeputken poistamista, sanoo palkansaajien keskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Heikennys on palkansaajapuolelle hänen mukaansa äärimmäisen vaikea.

Neuvottelut yli 55-vuotiaiden työllisyyden lisäämisestä ovat työmarkkinajärjestöjen kesken vielä alussa. Hallitus on antanut järjestöille aikaa marraskuun loppuun, ja Palola odottaa neuvotteluiden tiivistyvän vasta ensi kuussa.

"Työnantajapuolella on halua poistaa putki, ja meille se on äärimmäisen vaikea kysymys. Saan henkilökohtaiseen postiini pitkästä aikaa ennätyspaljon huolestuneita viestejä ennen kaikkea yli 55-vuotiailta pienipalkkaisilta naisilta", Palola sanoi toimittajille keskiviikkona.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alarajaa lyhennettiin kuluvan vuoden alusta yhdellä vuodella. Tällä hetkellä vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt työtön henkilö on oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana, kun aiemmin ikäraja oli 61 vuotta.

Hallitus antoi syyskuussa järjestöille tehtävän etsiä keinot, joilla ikääntyneiden työllisyyttä lisätään. Toimilla pitää saavuttaa vähintään 10 000 työllistä vuosikymmenen loppuun mennessä ja valtiovarainministeriön todentamin laskelmin.

Tarvittaessa hallitus on luvannut tehdä päätökset itsenäisesti joulukuussa.

Onko eläkeputken poistamiselle vaihtoehtoja?

"Jotta päästäisiin 10 000:een, hyvin vaikeaa on niitä löytää. Mikään ei ole mahdotonta, mutta kyllä se äärimmäisen vaikeaa on", Palola sanoo.

STTK:n edunvalvontajohtajan Katarina Murron mukaan neuvotteluissa täytyy tarkastella sitäkin, riittääkö edes putken poistaminen.

Keskusjärjestö etsii tasapainoista pakettia ja ehdottaa muun muassa työnantajan sivukulujen poistamista määräaikaisesti, kun työnantaja palkkaa yli 55-vuotiaan.

Antti Palolan mukaan neuvottelut ovat hyvin alkuvaiheessa ja keskustelua käyty yleisellä tasolla. Tapaamisia työryhmässä on ollut keskimäärin kerran viikossa, ja ne tiivistynevät marraskuun loppua kohti.

"Antin nimipäiväksi", Palola lisäsi.

Jos lisäpäiviä ikääntyneiltä työttömiltä vähennetään, kyse on siitä, millä tämä kompensoitaisiin ja ikääntyneiden asemaa vahvistettaisiin työmarkkinoilla.

Työmarkkinajärjestöjen onnistumisedellytyksiä heikentää se, että järjestöt yrittivät turhaan etsiä yhteistä esitystä jo kesällä. Palolan arvion mukaan pandemia on aiheuttanut globaalin työllisyyskriisin ja mahdolliset Suomen työllisyytoimet eivät valittömästi näy työllisyydessä.

Palolan mukaan osapuolet totesivat elokuussa, ettei yhteistä esitystä työllisyystoimista saada hallitukselle budjettiriiheen.

"Siihen vaikuttivat osaltaan kesän tapahtumat ja EK:n linjan muutos ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta, eli oli asioita, jotka vaikuttivat keskusteluilmapiiriin."

Myös ehdotukset työllisyystoimista erosivat niin paljon, ettei merkittävää yhteistä esitystä olisi Palolan mukaan saatu aikaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) irtaantui kesällä työmarkkinajärjestöjen perinteisestä kannasta ja ryhtyi ajamaan sitä, että ansiosidonnainen työttömyysturva ei olisi sidottu työttömyyskassan jäsenyyteen.

Palolan mukaan ilmoitus "ärsytti palkansaajapuolta suunnattomasti" eikä siihen oltu osattu varautua. Ilmapiiri työmarkkinajärjestöjen kesken on hänen mukaansa "jonkin verran kireä ja ehkä aavistuksen verran tulehtunut".

"Mutta pöydän molemmilla puolilla on ammattineuvottelijoita, jotka tietävät, että joka tapauksessa siihen pöytään on raahauduttava."

Ratkaisuja pitäisi syntyä työllisyystoimista marraskuun loppuun mennessä ja paikallisesta sopimisesta kolmikantaisessa ryhmässä maaliskuuhun mennessä. Ensi vuonna käydään myös vaikeiksi ennakoituja neuvotteluita tulevien vuosien eläkemaksuista.

Metsäteollisuuden ilmoitus irtautua jatkossa kokonaan työehtosopimusneuvotteluissa yllätti toimihenkilkökeskusjärjestössä ainoastaan ajankohdallaan. Päätöksen sisältö oli odotettu.

Jos työnantajaliittoja irtautuu tes-neuvottelujen piiristä muitakin, se edellyttää Palolan arvion mukaan ay-liikkeeltä toiminnnan terävöittämistä:

"Paikallisellakin tasolla ammattiliitot ovat mukana sopimassa työehdoista. Ja työehtosopimusten määrä moninkertaistuu, jos niitä sovitaan paikallisesti yritystasolla", Palola arvioi Metsäteollisuus ry:n päätöksen seurauksia.

"Turha luulo, että menisimme jotenkin kanveesiin – päinvastoin, järjestäytymisaste nousee ja tätä viestiä viemme eteenpäin", palkansaajakeskusjärjestö STTK:n Palola kommentoi.

Lue lisää

Myös Stora Enso löysi työmarkkinapomon Metsäteollisuus ry:stä – Kimmo Kurki uuteen tehtävään joulukuun alussa

Metsäteollisuus ry:n Jyrki Hollmén siirtyy UPM:n työmarkkinapomoksi

Puukaupassa jo neljäs perättäinen viikko, kun ostomäärä ylitti viime syksyn vastaavan viikon ostot

Paikallisessa sopimisessa ongelmia