Talous

Kotouttamiskokeilusta alustavasti lupaavia tuloksia – TEM: Yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi

Kaksi suurinta työllistäjää olivat Fazer Amica ja Valmet Automotive.
Yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi, kertoi työ- ja elinkeinoministeriö. Lehtikuva / Mikko Stig

Maahanmuuttajien nopeaan työllistymiseen tähdänneen kokeilun alustavat tulokset ovat lupaavia, sillä yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessaan.

Kokeilu toteutettiin vuosina 2016–2019 pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla, Oulun seudulla sekä Joensuussa. Kokeiluun osallistui 2  217 maahanmuuttajaa, joista 1  034 on työllistynyt tämän kuun loppuun mennessä. Heistä 70 prosentilla työsuhde on vakituinen. Kokoaikaisia työsuhteista on noin kaksi kolmesta.

Eniten maahanmuuttajia työllistivät kokeilussa yritykset, jotka toimivat logistiikka-, hotelli- ja ravintola-, siivous-, rakennus-, taloushallinta- ja tietotekniikka-alalla sekä valmistavassa teollisuudessa. Kaksi suurinta työllistäjää olivat Fazer Amica ja Valmet Automotive.

Kokeilun tavoitteena oli nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutus työpaikan tarpeiden mukaan.

Kokeilussa hyödynnettiin Social Impact Bond -mallia. Mallissa julkinen sektori määrittelee kokeilun tulostavoitteet ja maksaa vain niiden saavuttamisesta. Kokeilun toiminta rahoitetaan sijoittajien yksityisellä pääomalla, jolle valtio maksaa tuottoa, jos tulostavoitteet saavutetaan.

Euroopan investointirahasto on sijoittanut kokeiluun kymmenen miljoonaa euroa. Muita sijoittajia ovat muun muassa Sitra ja SOK.

Ministeriö kilpailuttaa ulkopuolisen arvion kokeilun onnistumisesta. Arvio tehdään vuosina 2021–2022. Siinä verrataan kokeiluun osallistuneiden ja vertailuryhmän verotuloja ja työttömyysetuuksia. Valtion näkökulmasta kokeilu on onnistunut, jos osallistujat maksavat enemmän veroja ja saavat vähemmän työttömyysetuutta kuin vertailuryhmä.

Lue lisää

Jopa 60 prosenttia romaneista on työttömiä – tilanne paranee nuorten kouluttautuessa ja työnantajien asenteiden muuttuessa

Ulkomaalaislakia helpotetaan kausityövoiman saamiseksi maatiloille, oleskeluluvan saaneille mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa

Kysely: Työllistymisen suurimpia esteitä ovat haluttomuus muuttaa, työpaikkojen niukkuus ja väärä koulutus

Mistä tekijät maataloustöihin? Nämä ovat kolme potentiaalista ryhmää