Talous

Aloittava Ilmastorahasto saa 300 miljoonan euron huomenlahjan valtion budjetista

Hallitus siivosi Vake Oy:n omistuksista valtioneuvoston kanslian suojiin Posti Group Oyj:n, Altia Oyj:n, Vapo Oy:n ja Nordic Morning Group Oyj:n osakkeet. Neste osinkoineen jää joulukuussa aloittavan Ilmastorahaston rahakoneeksi.
Sanne Katainen
Valtion 8,3 prosentin Neste-osakeomistus tulevine osinkoineen on Ilmastorahaston tulon- ja käyttöpääoman lähteenä jatkossa.

Valtion Ilmastorahasto Oy aloittaa joulukuussa. Kyse on entisestä Vake Oy:stä, joka on tähän saakka kuulunut valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen.

"Ilmastorahaston toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kertoo työministeri Tuula Haatainen (sd), jonka toimialaan rahaston asiat TEM:n työnjaossa kuuluvat.

Omistajaohjauksen siirron jälkeen TEM antaa Ilmastorahastolle toimiohjeen sekä nimittää yhtiölle uuden hallituksen ja sijoitusneuvoston.

Ilmastorahastolla on nyt käyttöpääomaa 70 miljoonaa euroa, jonka päälle tulevat rahaston omistukseen jäävän Nesteen tämän vuoden puolella vielä maksama 30 miljoonan euron osinko. Huomenlahjana Työ- ja elinkeinoministeriö pääomittaa rahastoa 300 miljoonalla eurolla.

Jatkossa rahasto saa käyttöönsä ja sijoitettavaksi Nesteen omistuksen 8,3 prosentin osuuden osinkotuotot.

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat yritysvetoiset teollisen mittaluokan skaalaukset, joissa on kyse esimerkiksi uuden teknologian demonstraatiovaiheen hankkeista tai pilottilaitoksen rakentamisesta. Rahoitettavat kohteet voivat olla yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteisyrityksiä. Ilmastorahasto voi olla myös mukana erilaisissa datan hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa.

Alivaltiosihteeri Petri Peltosen mukaan Ilmastorahastolla on jo noin 200 aihiota mahdollisista sijoituskohteista. Erityistehtävärahasto pyrkii valtiorahoittajana vivuttamaan hankkeita yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.

Yhtiö voi myöntää oman ja vieraan pääoman muotoista rahoitusta ja siihen voi liittyä tukielementti. Mahdollisen rahoituksen tukielementin arvioidaan katalysoivan muutosta ja mahdollistaa erityisesti innovatiivisten ja alkuvaiheen ilmasto- ja vähähiilisyysratkaisujen edistämistä. Pääomalaina voisi olla Ilmastorahaston yksi luonteva rahoitusmuoto. Ilmastorahaston toiminnan tavoitteena on olla kokonaisuudessaan pitkällä aikajänteellä itsekannattavaa.

Ministeri Haataisen mukaan Ilmastorahoitusten sijoitusten tarkoituksena ei ole yksinomaan taloudellisen voiton tavoittelu van maksimoida investoinneilla niiden yhteiskunnallinen tulos. Rahaston toiminnan tulee kuitenkin olla itse kannattavaa. Sijoituskohteet arvioi ja valvoo erityinen rahastolle perustettava sijoitusneuvosto. Yli 20 miljoonan euron sijoituspäätökset vaativat talouspoliittisen ministerineuvoston puollon.

Sekä rahaston 3-7- jäseninen hallitus että sijoitusneuvosto ovat vielä perustamatta. Hallituspalkkioita TEM:n asiantuntija Jyrki Orpana kuvasi "vähintäänkin kohtuullisiksi, maltillisia".

TEM:n arvion mukaan nykytilassa ilmasto- ja digi-investoinnit eivät toteudu vielä riittävässä mittakaavassa markkinaehtoisesti. Pariisin ja Suomen 2035 ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi lisäinvestointeja tarvitaan nopeasti. TEM:n arvion mukaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen miljardin euron edestä vuosittain ja digitalisaatioon 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Kynnysehtona rahaston ilmastorahoitukselle on rahoituksella todennettava valtiolisäarvo. Liiketoiminnan tulee olla myös "vähintään itsensä kannattelevaa". Rahoituskohtaisessa tarkastelussa huomiota suunnataan esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen ja hankkeen vientipotentiaaliin.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana perustetun Vaken omistuksista siirretään aloittavasta Ilmastorahastosta takaisin valtioneuvoston kanslian suojiin Posti Group Oyj:n, Altia Oyj:n, Vapo Oy:n ja Nordic Morning Group Oyj:n osakkeet. Neste osinkoineen jää rahastolle.

Miksi Posti, Altia, Vapo ja Nordic Morning siirrettiin aloittavalta rahastolta VNK:lle? Työmininisteri Haatainen vastasi "uskovansa, että järjestely oli selkeämmin hallittavissa, kun rahastolla oli yksi yhtiö (Neste -osakkeet)".

Toimivalta Neste Oyj:n omistajaohjauksesta pysyy edelleen kokonaisuutena VNK:ssa.

Ilmastorahasto täydentää osaltaan myös EU:n ison elpymisvälineen vihreää siirtymää edistäviä toimia. Hallitus on budjettiriihessä päättänyt varata kestävän kasvun ohjelmasta 0,9 – 1,2 miljardia euroa vihreää siirtymää tukevaan talouden rakennemuutokseen.

Ilmastorahasto täydentää myös TEM:n hallinnonalan yritysten kestävää kasvua tukevia toimia. Tiivis vuoropuhelu Ilmastorahaston, Business Finlandin, Finnveran, VTT:n ja Tesin välillä varmistaa, ettei erityistehtäväyhtiöiden toiminta ole päällekkäistä.

Lue lisää

Pääministeri Marin vierailee tänään Jämsässä, tapaa UPM:n tehtaan ja työntekijöiden edustajia

Hallituksen ravintolatuki herättää arvostelua

Marinin hallitus tukee ravintoloita työllistämisessä tuhannella eurolla työntekijää kohden – kaksiosaisen tukipaketin suuruus on yhteensä 123 miljoonaa euroa

Elinkeinoministeri Lintilä: Keskusta ei vastusta ravintolatukea – epäselväksi jäi, mikä olisi sopiva tukisumma