MT Hevoset: Voit lukea MT Hevoset -sisältöjä maksutta 8.2.2021 saakka.
Talous

Kaivokset pärjäävät korona-aikana, metallien hinnat pysyneet liki ennallaan – miljardi-investoinnit kolmen vuoden aikana

Vesienhallinnassa on parannettavaa kaivosten itsearvioinnin mukaan.
Pentti Vänskä
Kaivosteollisuus on pärjännyt koronaepidemian aikana kohtalaisen hyvin, vaikka esimerkiksi Sotkamossa sijaitsevan Terrafamen tulos painui kesäkaudella miinukselle.

Kaivosyritysten liikevaihto on kasvanut tänä vuonna ja kasvun arvioidaan jatkuvan ensi vuonna, Kaivosteollisuus kertoo 41:lle alan yrityksille tehdyn kyselyn perusteella.

Yritykset arvioivat investoivansa miljardi euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tänä vuonna yritysten henkilöstömäärä on kasvanut yli puolessa yrityksistä ja laskenut kuudesosassa, ensi vuonna kasvu jatkuu.

"Kaivosala on selvinnyt kohtalaisen hyvin koronaepidemiasta. Metallien hinnat ovat säilyttäneet melko hyvin tasonsa", Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela kertoo.

Mining Finlandin toimitusjohtajan Harry Sandströmin mukaan yritykset pitävät Suomea hyvänä liiketoimintaympäristönä.

"Kaivosteknologian vienti on kehittynyt suotuisasti. Häiriöt kansainvälisissä ketjuissa ovat olleet pelättyä pienemmät."

"Matkustusrajoitukset ovat pakottaneet yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia ratkaisuja asennuksissa."

Erityisen ilahduttavia ovat Sandströmin mukaan kaivosalan koulutusviennin avaukset.

Kaivokset ovat tehneet itsearviointia toiminnastaan Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Arvioinnin mukaan vesien hallinnassa on parannettavaa, työturvallisuus ja sidosryhmäyhteistyö ovat kunnossa.

Järjestelmässä on kahdeksan arviointityökalua, esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, sidosryhmäyhteistyö, energiatehokkuus ja kaivoksen sulkeminen.

Yhtiön taso määräytyy arvioinnin tuloksen perusteella johonkin viidestä luokasta. Matalin, C, kattaa lakisääteiset vaatimukset. Korkeammat tasot (B, A, AA ja AAA) vaativat erityistä työtä ja sitoutumista. Taso määräytyy aina matalimman tuloksen mukaan.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, rikastushiekan hallinta, energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt muodostivat keskiryhmän, jossa kolmannes kaivoksista oli parasta A-tasoa.

Vesienhallinnassa vain yksi yhtiö arvioi itsensä A-tasolle.

"Ensimmäisellä itsearviointikierroksella puolet kaivoksista arvioi pääsevänsä vähintään B-tasolle kaikilla kriteereillä, ja toinen puoli jää ainakin yhden kriteerin osalta C-tasolle. Se tarkoittaa, että toiminta täyttää lakien ja lupien vaatimukset", toteaa Heikki Simola Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston puheenjohtaja Hannele Pokka on tyytyväinen tuloksiin.

"Hyvä, että lähes kaikki metallimalmikaivokset ovat laatineet itsearvioinnin. Tulokset eivät yllätä. Selvää on, että parannettavaa vielä on, erityisesti vesienhallinnasta."

"Ensi vuonna ulotamme vastuujärjestelmän malminetsintään."

Ulkopuolinen arviointi täydentää jatkossa itsearvioinnin tuloksia joka kolmas vuosi.

Kaivosvastuujärjestelmän ovat ottaneet kokonaisuudessaan käyttöön Agnico Eagle Finland Oy (Kittilä), Boliden Kevitsa Mining Oy (Sodankylä), Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivos (Kemi), Terrafame Oy (Sotkamo), Pyhäsalmi Oy (Pyhäjärvi) ja Yara Suomi Oy (Siilinjärvi).

Akkumetalleja tuottavan Terrafamen toimitusjohtajan Joni Lukkaroisen mukaan sähköautojen valmistajat haluavat varmistaa hankintaketjujensa vastuullisuuden.

"Vahva, kansainvälisesti tunnettu vastuullisuusstandardi yhdistettynä akkumineraalien jäljitettävyyteen on meille keskeinen tavoite."

Kaivosteollisuus on hyväksynyt sääntömuutoksen, joka velvoittaa jäsenyhtiöitä sitoutumaan Kestävän kaivostoiminnan verkoston periaatteisiin. Yhtiöt ottavat käyttöön järjestelmän vaiheittain vuodesta 2021 alkaen.

Lue lisää

Kaivosalan murrosta pitää nopeuttaa

GTK: Laajoista malminetsinnöistä ani harva johtaa kaivoksen perustamiseen – "Olisiko oikein, että kaikki rikasteet tuotaisiin muualta, kuten Kongosta?" kysyy geologi

Terrafamen tulos putosi pakkaselle – yhtiön rekrytoinnit jatkuvat

Talous ja työllisyys ovat kestävän elvytyksen ytimessä