Talous

PK-yrityksille enteillään vaikeuksia ensi vuodelle: Investointilama vie koronakuoppaan – Pohjois-Suomen yrittäjillä nyt vaikein tilanne

Pk-sektorin työnantajayritysten tilanne on romahtanut kuluneen 12 kuukauden aikana niin kysynnän, työntekijämäärän, investointien kuin viennin osalta.
pasi leino
Pk-barometrin alueellisissa huomioissa Länsi- ja Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla nykytilannetta kuvailtiin positiivisimmin. Konepaja Dometal Oy toimii Loimaalla.

Elinkeinoelämän yrittäjyysbarometri ennustaa pienille ja keskisuurille yrityksille vaikeaa ensi vuotta.

"Vuosi 2021 vie pk-sektoria kohti investointilamaa", otsikoi EK Pk-Pulssin puolivuosittain julkaiseman yrittäjyysbarometrinsä tuloksen.

"Pk-yritykset ovat syvällä koronakuopassa", tiivistää tuloksia EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.

"Koronakriisi on harventanut työnantajayritysten joukkoa elinkaaren molemmista päistä: alku- ja kasvuvaiheessa on yhä vähemmän yrityksiä ja samalla osa omistajanvaihdostilanteessa olevista yrityksistä on joutunut lopettamaan toimintansa. Kustannustuen jatkamiselle on huutava tarve, jotta emme menetä elintärkeitä työllistäjiä."

Pk-sektorin työnantajayritysten tilanne on romahtanut kuluneen 12 kuukauden aikana niin kysynnän, työntekijämäärän, investointien kuin viennin osalta.

Investointien arvioidaan supistuvan ensi vuonna kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jopa alkuvaiheen kasvuyrityksillä investoinnit ovat menossa pakkasen puolelle, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton Pk-Pulssi-yrityskyselystä.

Loppuvuoden tilannekuvassa 17 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä (35 prosenttia vuosi sitten) ja 57 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (21 prosenttia vuosi sitten). Investointien määrä oli vuodentakaiseen verrattuna kasvanut 14 prosentissa yrityksistä ja vähentynyt 45 prosentissa. Työntekijämääräänsä oli lisännyt 14 prosenttia ja vähentänyt 39 prosenttia yrityksistä.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2021 eivät lupaa paljon parempaa: 17 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän (34 prosenttia vuosi sitten) ja 33 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana. 13 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 41 prosenttia niiden vähentyvän. Investointien arvioidaan supistuvan kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren eri vaiheissa.

Alueellisissa huomioissa Pohjois-Suomen yrittäjät antoivat muuta maata selvästi negatiivisemmat nykytilannearviot. Alueen yrityksistä peräti 74 prosenttia raportoi kysynnän vähentymisestä ja vain 8 prosenttia sen lisääntymisestä edellisen 12 kuukauden aikana.

Sen sijaan Länsi- ja Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla nykytilannetta kuvailtiin positiivisimmin, joskin myös näillä alueilla yritysten toiminta on supistunut merkittävästi kaikilla mittareilla.

Pk-Pulssi on EK:n puolivuosittain julkaisema yrittäjyysbarometri. Se vetää yhteen pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arviot nykytilasta sekä odotukset tulevalle vuodelle. Päämittarit liittyvät kysyntään, työpaikkojen määrään, investointeihin ja vientiin. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi 1 187 työnantajayritystä marraskuussa 2020.

Lue lisää

Kaivosalan murrosta pitää nopeuttaa

Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan – Suomessa lähes 400 uutta koronatartuntaa, uusia koronakuolemia kuusi

Katso oman kuntasi koronatilanne – maan korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat nyt maaseutukunnissa

"Pörröefekti, kohtuutalous ja maaseutuistumisen megatrendit tuovat maalle vielä asuntopulan" – Tuomas Kuhmonen toi MTK:n toimihenkilöpäiville tuulahduksen tulevaisuuden Pörsänmäeltä