Talous

Turveala otetaan korona-kustannustuen piiriin – tuki voi olla jopa puoli miljoonaa euroa yritystä kohti

Tukea saa yritys, jonka liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia korona-aikana.
Pentti Vänskä
Turveala lisättiin torstaina niiden toimialojen piiriin, joiden yritykset saavat korona-ajan yritystukea nopeasti.

Turveala lisätään niihin toimialoihin, joiden yritykset pääsevät liikevaihdon laskun vuoksi automaattisen kustannustukihaun käsittelyn piiriin.

Tukea saa yritys, jonka liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia kesä–lokakuussa verrattuna edellisvuoden kesä–lokakuuhun. Tuen määrä on 2 000 – 500 000 euroa.

Valtioneuvosto antoi tänään torstaina asetuksessa listan toimialoista, joihin kuuluvat yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. "Listaus toimialoista nopeuttaa yrityksen hakemuksen käsittelyä Valtiokonttorissa", elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo.

Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia kesä–lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.

Yrityksen oman liikevaihdon laskua tarkastellaan samojen ajanjaksojen perusteella. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Valtiokonttori avaa tukihaun yrityksille 21.12.2020.

Jos toimialan liikevaihto ei ole laskenut kymmentä prosenttia, yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronan vuoksi.

Tuki kohdistuu kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin ja maksetaan kertakorvauksena.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista sähköisen haun kautta.

Tukeen on varattu yhteensä 550 miljoonaa euroa.

Kustannustuen toisella hakukierroksella toimialoja on 220, kun ensimmäisellä hakukierroksella niitä oli 365.

Toimialoihin kuuluvat nyt turvealan lisäksi esimerkiksi hotellit, pitopalvelut ja henkilöstö- ja laitosruokalat sekä osa taiteen, viihteen ja virkistyksen aloista.

Toimialoihin eivät enää kuulu esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja baarit, parturikampaamot ja kauneudenhoitopalvelut sekä osa vähittäiskaupan ja valmistavan teollisuuden aloista.

Kustannustukea ei voida myöntää turvealaa lukuun ottamatta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille, sillä niillä sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Maaseudun pienyrityksille myönnetään myös erillistä maaseudun yritysten tukea eli niin sanottua liitännäistukea.

Tukea saa maatalouden yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki otettiin alun perin käyttöön 18.5.2020.

”Maatilakytkentäinen yritystoiminta on merkittävä osa maaseutuelinkeinoja. Pidän erittäin tärkeänä, että koronasta kärsineitä yrityksiä voidaan tukea 80 000 euroon saakka”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toteaa.

Tuki on suoraa tukea yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois.

Lari Lievonen
Lue lisää

Turvetuotanto tarvitsee puolustajansa

Leppä: Keskusta ei hyväksy lakiuudistukseen suunniteltuja viherväyliä ilman kunnollisia korvauksia maanomistajille – "Omaisuuden suoja on perusoikeus"

Lisää rahaa tulossa nuoren metsän hoitoon – pienpuun tarjontaa energian tuotantoon halutaan kasvattaa turpeen polton vähentyessä

Tutkijat vertailivat uusia rahkasammalesta ja turpeesta valmistettuja eristetuotteita perinteiseen selluvillaan ja kutterinlastuun: Hiilijalanjäljen ero pahimmillaan yli 30-kertainen