Talous

Alueellinen kuljetustuki sai jatkoa vuoteen 2022 – "Erittäin tärkeä asia pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa"

Vuoden 2020 talousarviossa alueelliselle kuljetustuelle on myönnetty kuuden miljoonan euron määräraha. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä hallitus on esittänyt määrärahaksi niin ikään kuutta miljoonaa euroa.
Sami Karppinen
Alueellista kuljetustukea saavia yrityksiä on Suomessa yhteensä noin 240.

Valtioneuvosto antoi tänään keskiviikkona asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosille 2020–2022.

Kuljetustuen sisältö pysyy pääosin ennallaan aikaisempaan, vuosille 2018 ja 2019, annettuun kuljetustukiasetukseen verrattuna. Kuljetustuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

"Kyllä tämä on erittäin tärkeä asia pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa siten, että yritykset voivat asettua hiukan suurimmista keskuksista etäämmällekin. Meillä on paljon aloja, joissa tällä on erittäin iso merkitys", elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi MT:lle.

"Kyseessä on keskustalle niin tärkeä asia, että tästä sovittiin jo hallitusneuvotteluissa", Lintilä korostaa.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan, taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Kuljetustuen suuruus on kuljetusmatkan pituudesta riippuen 9‒20 prosenttia maantie- tai rautatiekuljetuksen kuljetusmaksusta. Lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 266 km.

Jos kuljetuksesta myönnetään myös satamatoimintojen tukea, lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 101 km. Satamatoimintojen tuki puolestaan määräytyy lähetyksen painon perusteella, ja sen suuruus on sataman sijainnista riippuen kaksi euroa tai yksi euro tonnilta.

Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus. Tuki voidaan jättää myöntämättä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kyseessä ei katsota olevan varsinainen jalostettu tuote tai jalostusasteen ei katsota olevan riittävä, taikka jos tuen myöntämisellä katsottaisiin olevan muita kuin vähäistä suurempia kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Kuljetustuki on valtiontukea, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä.

Vuoden 2020 talousarviossa alueelliselle kuljetustuelle on myönnetty kuuden miljoonan euron määräraha. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä hallitus on esittänyt määrärahaksi niin ikään kuutta miljoonaa euroa.

Tukea saavia yrityksiä arvioidaan olevan yhteensä noin 240 kappaletta. Kuljetustukitukipäätösten tekeminen on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukseen.

Asetus astuu voimaan 1.1.2021.

Lue lisää

Politiikan vuotta ravistivat rikokset, ministeriero ja murhayritys – muistatko vielä nämä koronan varjoon jääneet kohut?

Turveala otetaan korona-kustannustuen piiriin – tuki voi olla jopa puoli miljoonaa euroa yritystä kohti

Ministeri Jari Leppä: "Kasvu- ja kuiviketurpeen sekä hiiliturpeenkin saatavuus on turvattava – toimenpiteitä valmistellaan"

Elinkeinoministeri Lintilä: Turpeen veronkorotus pysyy, turvekoneille kaavaillaan romutuspalkkiota osana tukipakettia