Talous

Komission selvitys: kauppasopimuksilla positiivinen vaikutus EU:n maataloussektorille – suurin tuonnin kasvu odotettavissa Mercosur-maista

EU:n ja Mercosur-maiden välinen kauppasopimus on otettu vastaan ristiriitaisesti. Sen pelätään avaavan tuonnin EU:n laatukriteerien ulkopuoliselle tuotannolle.
Sanne Katainen
Tutkimuskeskuksen mukaan EU:n elintarvikkeiden lisävienti kohdistuu pääasiassa Japaniin, Mercosur-maihin, Thaimaahan ja Vietnamiin.

EU:n kauppapolitiikalla on myönteinen vaikutus unionin maatalous- ja elintarvikesektoreihin. Kauppasopimusten solmiminen johtaa EU:n elintarvikkeiden viennin ja tuonnin kasvuun, mikä luo positiivisen kauppataseen.

Tähän johtopäätökseen tulee komission tutkimuskeskuksen (JRC) tekemä tutkimus, joka kattaa 12 kauppasopimuksen kumulatiiviset vaikutukset maatalous- ja elintarvikealalle vuoteen 2030 asti.

Tutkimus huomioi EU:n äskettäin solmimat sekä valmisteilla olevat kauppasopimukset. Se ei kuitenkaan huomioi EU:n uusia ympäristö- ja ilmastotavoitteita tai koronaviruspandemiaa.

EU:n maatalouselintarvikkeiden vienti kasvaa kauppasopimusten seurauksena laskentatavasta riippuen 25–29 prosenttia. Tuonti sen sijaan kasvaa 10–13 prosenttia. Tämä vastaa EU:n elintarviketeollisuuden kokonaisviennin kasvua 4,7–5,5 miljardilla eurolla ja maatalouselintarvikkeiden kokonaistuonnin lisäystä 3,7–4,7 miljardilla eurolla.

EU:n tapa rajoittaa tariffikiintiöillä haavoittuvia elintarvikkeita on komission mukaan osoittautunut hyväksi tavaksi suojella naudanliha-, riisi- ja sokerisektoreille syntyviä haitallisia vaikutuksia.

Mukana selvityksessä on myös Mercosur-maiden kanssa neuvoteltu sopimus. Tuonti Mercosur-maista nousee komission yhden skenaarion mukaan 2,2 miljardilla eurolla, mikä on suurin kasvu kaikista kauppakumppaneista.

Naudanlihan osalta JRC ennakoi 422 miljoonan euron kasvua, kun taas siipikarjan tuonti lisääntyisi Mercosur-maista 288 miljoonaa euroa. Sokerissa tuonnin ennustetaan nousevan 116 miljoonalla eurolla.

”Tutkimus osoittaa, että olemme onnistuneet löytämään oikean tasapainon sen välillä, että tarjoamme enemmän vientimahdollisuuksia EU:n maanviljelijöille samalla, kun suojelemme heitä lisääntyneen tuonnin haitallisilta vaikutuksilta. EU:n maatalous- ja elintarvikealan tukeminen on edelleen keskeinen osa EU:n kauppapolitiikkaa”, kauppakomissaari Valdis Dombrovskis toteaa.

Lue lisää

Metsäkato osana Mercosur-neuvotteluita – komissiolta uudet linjaukset kauppapolitiikalle

EU:n syytä kavahtaa Amazonasin lihaa

Tutkija: Naudan ja sianlihan tuonti Etelä-Amerikasta EU:hun tuplaantuisi komission edistämällä sopimuksella – ajaa maanomistajien eliitin ja suuryritysten etuja ja kiihdyttää ympäristötuhoa

Mercosur-sopimuksella olisi tuhoisia vaikutuksia