Talous

Öljylämmityksestä luopumiseen 10 miljoonan euron lisäpotti – pientaloille tarkoitetun avustuksen suosio jatkunut huimana

Uudella määrärahalla tavoitellaan noin 2 500 pientalon öljylämmitysjärjestelmän vaihtamista.
Markku Vuorikari
Syyskuusta 2020 lähtien avustushakemuksen öljylämmityksestä luopumiseen on jättänyt jo 10 850 pientalon omistajaa.

Vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä osoitetaan 10 miljoonan euron lisäraha avustukseen, jota tarjotaan pientalojen omistajille öljylämmityksen vaihtamiseksi vihreämpään lämmitysmuotoon.

”Vähäpäästöisempään lämmitykseen kannustavasta avustuksesta tuli hitti. Pidän tärkeänä, että valtio rohkaisee suomalaisia tarttumaan käytännön toimiin, jotka pienentävät päästöjä. Samalla tuetaan reilua siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja luodaan työtä ympäri Suomen”, iloitsee ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ympäristöministeriön tiedotteessa.

Uudella määrärahalla tavoitellaan noin 2 500 pientalon öljylämmitysjärjestelmän vaihtamista, mikä vähentäisi taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin 14,5 kilotonnilla ja lisäisi työllisyyttä noin 300 henkilötyövuodella.

Syyskuusta 2020 lähtien avustushakemuksen on jättänyt jo 10 850 pientalon omistajaa. Pirkanmaan ely-keskuksessa sisällä olevien hakemusten määrä ylittää jo avustukseen aiemmin varatut noin 37,4 miljoonan euron määrärahat.

Hakemusten käsittelyssä on ollut suuren suosion takia ruuhkaa, mutta myönteisen päätöksen on saanut jo 4 502 hakijaa. Kielteisiä päätöksiä on tehty vain 240. Syynä kielteiseen päätökseen on usein se, että lämmitysremontti on toteutettu ennen ehtojen mukaista määräaikaa 1.6.2020, tai että asunto ei ole ympärivuotisesti asuttu.

Käsittelyaika on hakemuksen jättämishetkestä riippuen noin 4–6 kuukautta.

Tähän mennessä jo 1 318 pientaloasujaa on ehtinyt toteuttaa remontin ja saada avustuksen. Euromääräisesti avustusta on maksettu noin 5,2 miljoonaa euroa.

Avustuksen työllisyysvaikutukset alkavat jo näkyä, sillä lämpöpumppuala on kertonut ennätysmäisestä myynnistä vuonna 2020.

Avustusta voidaan myöntää erilaisiin lämmitysratkaisuihin, kunhan lämmitysjärjestelmä ei perustu rakennuskohtaisesti fossiilisten polttoaineiden polttoon.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Jatkuvasti haettavissa oleva kotitalousvähennys voi myös olla hyvä vaihtoehto lämmitysremonttia suunnittelevalle pientalon omistajalle. Vuonna 2021 vähennys on enintään 2 250 euroa henkilöä kohden. Puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta.

Toinen vaihtoehto on hakea asuinrakennusten energia-avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Energia-avustusta myönnetään monenlaisiin energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin, myös öljylämmityksen vaihtamiseen.

Avustushakemusten jakautuminen

  • Avustushakemukset jakautuvat tähän mennessä lämmitysmuodon ja hankkeiden keskimääräisten kustannusten mukaan seuraavasti:
  • 1. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, 65 %, 10 804 e
  • 2. Maalämpöpumppujärjestelmä, 21 %, 16 661 e
  • 3. Kaukolämpö, 10 %, 8 114 e
  • 4. Sähkö, 2 %, 5 117 e
  • 5. Muu, esim. hake, pelletti ja aurinkoenergia, 2 %, 8 158 e
Lue lisää

Öljylämmityksen vaihtaminen muuksi kiinnostaa pientaloasujia – avustusta hakenut jo yli 1 000 kotitaloutta

Yksinyrittäjille 2 000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian

Museoille avustuksia lähes 560 000 euroa

”Jos polttoöljykustannus oli tässä noin 7 000 euroa vuodessa, on laskua nyt puolessa vuodessa kertynyt vain 500 euroa" – maaseudun rivitalot siirtyivät maalämpöön