Talous

Kemianteollisuus pysyi Suomen suurimpana vientialana myös koronavuoden, uusien tilausten yhteisarvo ennätyslukemissa

Marras–joulukuun tilausten valonpilkahduksesta huolimatta kemian jäsenyritysten tilauskanta ja suhdannenäkymät ovat yhä aavistuksen keskiarvon alapuolella.
Jaana Kankaanpää
Muoviraaka-aineita valmistava Borealis Polymers Porvoon Kilpilahdessa on Suomessa toimiva kemianteollisuuden suuryritys.

Kemianteollisuus piti asemansa Suomen suurimpana vientitoimialana liikevaihdolla mitattuna. Metsäteollisuus pysyi kakkosena ja elektroniikka- ja sähköteollisuus kolmantena. Kaikkien kolmen yhteenlasketut liukuvat liikevaihdot putosivat linjassa vuoden mittaan, ja järjestys säilyi. Kemianteollisuuden liukuva yhteenlaskettu 12 kuukauden vienti vuoden lopussa oli noin 12 miljardia euroa

Toimialakatsauksensa keskiviikkona raportoineen Kemianteollisuuden yrityksistä 43 prosenttia ennakoi vuoden 2021 liikevaihtonsa supistuvan vuodesta 2020.

Kemianteollisuuden liikevaihto laski vuonna 2020 noin 4,3 miljardia eli 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuotannon volyymit pysyivät kuitenkin ennallaan, ja uusien tilausten yhteisarvo kasvoi vuoden 2020 lopulla ennätyslukemiin. Tästä valonpilkahduksesta huolimatta kaikkien jäsenyritysten tilauskanta ja suhdannenäkymät ovat yhä aavistuksen keskiarvon alapuolella.

Kemianteollisuuden jäsenyrityksistä 27 prosenttia arvioi tilanteensa huonoksi, 41 prosenttia normaaliksi ja 32 prosenttia hyväksi. Hyväksi tai erittäin hyväksi taloudellisen tilanteensa arvioiden yritysten määrä oli kasvanut sitten edellisen toimialakyselyn viime marraskuussa.

Kemianteollisuus arvioi itse investoivansa vuodessa Suomeen miljardia euroa. Tästä suuntautuu tutkimukseen ja kehitykseen 400 miljoonaa euroa.

Kauppalehti uutisoi keskiviikkona, että Alankomaiden Rotterdam on vahvoilla polttoaineyhtiö Nesteen uuden biojalostamon sijaintipaikaksi. Neste on tutkinut Rotterdamia ja Porvoota noin 1,5 miljardia maksavan jalostamon sijaintipaikaksi.

Neste kommentoi asiaa Kauppalehdelle, "ettei investointipäätöstä ole tehty, joten yhtiö ei voi kommentoida uutisointia".

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker on aiemmin kertonut, että uuden jalostamon sijoituspäätöksen yhtiö tekee maalis–huhtikuussa. Varsinainen investointipäätös tehdään aikaisintaan kuluvan vuoden lopussa.

Maaseudun Tulevaisuuden haastattelema Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto ei ota kantaa yksittäisen yrityksen päätöksiin. Hän kertoo Kemianteollisuuden pyrkineen vaikuttamaan yleisellä tasolla siihen, että investointiympäristönä Suomi olisi yrityksille edullinen:

"Verotus, luvituskäytäntöjen sujuvoittaminen, kansainvälisesti kustannuskilpailukykyistä, vähäpäästöistä energiaa tulisi olla saatavilla ja lisäksi sen tulisi olla toimitusvarmaa", Aalto luettelee alan suurinvestointeihin vaikuttavia tekijöitä.

Suomessa on hänen mukaansa osaamista. Kemianteollisuuden globaaleista investoinneista yhä suurempi osa on viimeisen vuosikymmenen aikana tehty kuitenkin Aasian kasvaville markkinoille.

Markkinoiden sijainti on yksi investointeihin vaikuttava tekijä. Sijainti ei ole Suomen puolella:

"Joskus raaka-aineiden saatavuus on ratkaisevaa ja ympäröivä infrastruktuuri. Markkinoiden kanalta sijainti ei ole erityisesti meidän puolellamme – meillä pitää olla erityisosaamista, olla kilpailijamaita tehokkaampia. Menestyksen elementit monella alueella ovat olemassa", Aalto ynnää.

Vuoden 2021 näkymät saavat Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajan Mika Aallon mietteliääksi:

"Korona mutkistaa tilannetta edelleen, eikä vuodesta 2021 ei ole tulossa helppo. Lisäksi merkittävä osa yrityksistämme ennakoi liikevaihtonsa supistuvan tänä vuonna."

Hallituksen huhtikuun puoliväliriiheen Aalto lähettää terveiset ja toimialan toivelistan myös EU:n elpymisrahaston käytöstä:

"Jäsenyrityksissämme seurataan tarkasti EU:n elpymisrahaston käyttöä. On elintärkeää kohdentaa varoja toimiin, jotka edesauttavat teollisia investointeja, uuden teknologian käyttöönottoa, sekä etenemistä hiilineutraaliustavoitetta kohti. Tarvitaan miljardin luokkaa oleva teollisuuden investointeja vauhdittava ohjelma Suomen kestävän kasvun ohjelman osaksi. Näin tuetaan vihreää siirtymää, ja pusketaan Suomea kohti ilmastotavoitteita."

Kemianteollisuus on tehnyt oman tiekarttansa toimialakohtaiseen hiilineutraaliuteen. Tiekartanperusteella alan yritysten investointeja tulisi kaksinkertaistaa hyvinkin nopeassa tahdissa, jotta tavoitteeseen päästäisiin.

"Teknologioita ei ole suuressa mittakaavassa toteutettu, jolloin uuden teknologian käyttöönotossa ja pilottihankkeissa riskien jako valtion kanssa olisi perusteltua", Mika Aalto sanoo.

Koronapandemiassa rokotekattavuus on tärkeää myös kemianteollisuuden yrityksille ja tuotannolle. Jos riittävä 80 prosentin rokotekattavuus saavutetaan heinäkuun sijaan Suomessa vasta vuoden 2021 lopussa, alan toimijoista 53 prosenttia arvioi viivästymisen vaikuttavan liikevaihtoa laskevasti. 47 prosentille rokotekattavuuden saavuttamisessa aiemmin ei ollut vaikutusta.

"Se miten hallitus hoitaa koronakriisin, on oleellinen asia myös teollisuusyrityksille. Jäsenyrityksistämme valtaosa arvioi liikevaihdon laskevan, jos rokotteiden kanssa viivytellään, eikä riittävää kattavuutta saavuteta ennen heinäkuutta. Toimintaympäristö pysyy epävakaana, niin kauan kuin rokottamisessa kestää", Kemianteollisuuden Aalto arvioi.

Lue lisää

Porvoon jalostamolle merkittävää tukea EU:n innovaatiorahastosta

Yliö: Suomen kannattaa joustaa EU:n velkasäännössä

Suomen kannattaa joustaa EU:n velkasäännössä

MT arvioi Atrian suurinvestoinnin vaikutukset yhtiön taseeseen ja tuottoihin: Investointi Nurmon broileritehtaaseen maksaa Atrialle nopeasti takaisin