Talous

Lausunto: Turpeen tuottajalle korvaus päästöjen vähentymisestä, kun tuotanto lopetetaan ennenaikaisesti

Turpeen noston keskeyttämisen vaikutus hiilivarantoon tulee selvittää, turvetyöryhmälle annetussa lausunnossa esitetään.
Johannes Tervo
Turvetuottajat joutuvat lopettamaan tuotannon ennen aikojaan, jolloin suolle jää turvetta hiilivarastoksi. Sen arvo tulisi selvittää, Koneyrittäjät, MTK ja Bioenergia ry. ehdottavat.

Turpeen noston ennenaikainen keskeyttäminen aiheuttaa muutoksia suon hiilipäästöihin ja varastoon.

Turpeen tuottajille ja maanomistajille tulisi määrittää päästövähennykseen perustuva korvaus soiden käytön ennenaikaisesta lopettamisesta, keskiviikkona annettuun turvetyöryhmän raporttiin jätetyssä täydentävässä lausunnossa ehdotetaan.

Lausunnon ovat jättäneet työryhmän jäsenet Simo Jaakkola, Koneyrittäjät, Anssi Kainulainen, MTK ja Hannu Salo, Bioenergia ry.

"Samalla tulisi selvittää mahdollisuudet säilyttää ennenaikaisesti kesken jääneet turvetuotantoalueet hiilivarastoina, tavoitteena vähentää maankäyttösektorin päästöjä", lausunnossa todetaan.

"Selvityksen keskeinen tavoite olisi arvioida, onko mahdollista muodostaa alueelle arvo, jota voitaisiin käyttää alueen käytöstä ennenaikaisen luopumisen korvausperusteena tai alueen metsämaaksi vaihtamisessa."

Ojitettujen soiden turve on hajotessaan hiilidioksidin päästölähde. Turvetuotantoalueiden päästöt ovat olleet noin 1,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Kun turpeen nosto tuotantoalueella lopetetaan suunniteltua aiemmin, alueelle jää vaihtelevan paksuinen kerros turvetta.

Kesken jääneet tuotantoalueet ovat edelleen päästölähteitä, vaikka niiltä ei enää nosteta turvetta. Jäljelle jäävän turvekerroksen nettopäästöjä voidaan vähentää muodostamalla niistä kosteikkoja tai metsittämällä.

"Esitetty toimenpide parantaisi tietopohjaa ja voisi johtaa hyvin kustannustehokkaisiin päästövähennystoimiin", lausunnon antajat uskovat.

Toimintaperiaatteeltaan malli muistuttaa hyväksi havaittuja Metso- ja Helmi-ohjelmia ja olisi oikeudenmukainen taloudellisessa ahdingossa oleville pienyrittäjille ja maanomistajille.

"Selvityksen tekemisellä on kiire, koska näillä alueilla käydään spekulatiivista kauppaa jo nyt."

Tietoa hiilivarastoista tarvitaan myös valmisteltaessa vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden ja ilmastokompensaatioiden sääntelyä. Hiilikompensaatiossa yritykset ja kansalaiset voivat osallistua ennallistamiseen omaa hiilijalanjälkeään kompensoimalla.

"Pidämme valitettavana, ettei turvetyöryhmän aikataulun ja teknisten syiden vuoksi toimenpide-esityksiin voitu ottaa mukaan turvetuotantoalueiden arvon määritystä, vaikka sille oli kannatusta."

"Selvitys tulisi nopealla aikataululla ottaa jatkovalmisteluun ja osoittaa siihen tarvittavat resurssit esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmassa."

Lue lisää

Bioenergia ry ja Energiateollisuus: Turvetyöryhmän esityksistä tarvitaan pian päätöksiä

Turvetyöryhmä: Turvelaitosten veroton alaraja tulisi tuplata, töitä vaille jääville yrittäjille korvauspaketti

Huoltovarmuuskeskus: Turpeen alasajo liian nopeaa ja hallitsematonta

Elinkeinoministeri Lintilä: Turpeen veronkorotus pysyy, turvekoneille kaavaillaan romutuspalkkiota osana tukipakettia