Talous

Suomen Yrittäjien mielestä valtio ottaa liikaa velkaa – elvytyspaketti jakaa mielipiteitä

Suomen yrittäjien vaalien alla julkaisema yrittäjägallup ottaa kantaa moniin kuluneen vaalikauden keskeisimmistä kysymyksistä
Sanne Katainen
Mikael Pentikäisen mukaan gallup viestii yrittäjien tahdosta siirtyä "velkapolitiikasta" kohti "uudistus- ja kasvupolitiikkaa".

Suomen Yrittäjien tuoreen gallupin mukaan valtaosa kyselyyn vastanneista yrittäjistä uskoo valtion ottavan liikaa velkaa kuluvalla vaalikaudella. Myös moniin muihin hallituksen toimiin suhtauduttiin gallupissa negatiivisesti.

Vastaajista 71 prosenttia on sitä mieltä, että Suomi ottaa kuluvalla vaalikaudella liikaa velkaa, 72 prosentin mielestä valtion menojen tulisi pysyä vuonna 2023 sovitussa menokehyksessä ja 74 prosentin mielestä valtion olisi pitänyt toteuttaa enemmän työmarkkinauudistuksia.

"Viesti on selvä: velkapolitiikasta pitää siirtyä uudistus- ja kasvupolitiikkaan. Seuraava mahdollisuus tehdä kunnon korjausliike on syksyn budjettiriihessä", Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa. 

Pentikäisen mukaan etenkin isoissa yrityksissä uudistusten tarve on kova kansainvälisen kilpailun takia.

"Varsinkin isot työnantajayrittäjät ovat erittäin kriittisiä hallituksen talouslinjaa kohtaan."

Työttömyysturvan lyhentämistä, porrastamista ja ehtojen kiristämistä kannatti 63 prosenttia vastanneista. Muutosta toivotaan etenkin yli 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä, joissa uudistuksen kannalla oli 83 prosenttia vastanneista.

"Yrittäjät tietävät kokemuksensa kautta, että nykymalli ei kannusta riittävästi töihin. Uudistusta ei pidä lykätä. Se on tehtävä oikeudenmukaisesti siten, että lasku ei lankea heille, joiden työmarkkina-asema on haurain."

Kyselyssä tiedusteltiin myös yrittäjien kantaa työllisyyspalvelujen siirtämisestä TE-palveluilta kunnille. 49 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, onko muutos hyvä vai huono asia.

"Uudistukseen liittyy paljon epävarmuutta ja -tietoisuutta. Yrittäjät eivät ymmärrä, miten hallinnollisen muutoksen kautta syntyy kuin taikatempulla tuhansia työpaikkoja", Pentikäinen tulkitsee. 

Yhteisöveroselvitys oli toinen kysymys, jossa iso osa vastaajista ei osannut antaa mielipidettään asiaan. 38 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen "Pitäisikö toteuttaa yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutos, joka eriyttäisi yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton yhteisöverokannat?". Kuitenkin 48 prosenttia vastaajista oli eriyttämisen kannalla.

"Moni yrittäjä suhtautuu asiaan kriittisesti, erityisesti suurempien työnantajien keskuudessa"."

Euroopan Unionin elpymispaketin hyväksyminen herätti eniten jakaumaa yrittäjissä. Paketin hyväksymistä kannatti 46 prosenttia vastanneista, kun taas vastustajia löytyi 30 prosenttia. Etenkin rakennusalalla pakettiin suhtauduttiin nuivasti: 46 prosenttia kyselyyn vastanneista rakennusalan yrittäjistä vastusti elpymispaketin hyväksymistä.

"Rakennusala varmaan tarkastelee asiaa voimakkaammin kotimarkkinoiden näkökulmasta", Pentikäinen pohtii.

Pentikäinen itse asettuu paketin hyväksymisen kannalle, ja uskoo myös rakennusalan hyötyvän sovitusta elpymisvälineestä.

"Uskomme, että paketti lisää vakautta Eurooppaan ja luo kasvulle edellytyksiä. Se jakoi poliittisesti myös yrittäjiä, mutta nyt on aika katsoa eteenpäin", Pentikäinen sanoo.

Gallup toteutettiin toukokuun aikana monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum Internet-paneelin kautta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1013 pk-yritysten edustajaa. Gallupin toteutti KantarTNS Oy.

Lue lisää

Suomen Yrittäjät ja Koneyrittäjät: Stora Enso polkee maksuaikalakia – maksut koneyrittäjille tuplataan 60 päivään

Dieselin veroedun poistaminen lisäisi metsäteollisuuden kuluja roimasti: "Ansiotuloveroa ei voida niin paljon keventää, että se paikkaisi dieselin hinnannousun tuomia kustannuksia"

Lukijalta: Sote-esitys vie koronasta toipuvaa Suomea vaaralliseen suuntaan

Sote-esitys vie vaaralliseen suuntaan