Talous

Vantaalla alkamassa synteettisen biokaasun valmistus – Wärtsilä ja Vantaan Energia etenevät kohti investointia

Vantaan Energia lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä. Power-to-Gas-laitos on askel kohti tätä tavoitetta, mutta investointi edellyttää julkista tukea yli puolet kustannuksista.
Wärtsilä, Vantaan Energia
Havainnekuva synteettisen biokaasun tuottamisesta kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin. Power-to-Gas-laitos on suunniteltu Vantaan Energian jätevoimalan yhteyteen. Lopputuotos on synteettistä biokaasua kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin.

Wärtsilä ja Vantaan Energia ovat sopineet suunnittelun jatkamisesta kohti investointipäätöstä. Tavoitteena yhtiöillä on rakentaa Suomen suurin Power-to-Gas-laitos Vantaan Energian jätevoimalan yhteyteen. Lopputuote on synteettistä biokaasua kaukolämmön ja liikenteen tarpeisiin.

Synteettinen biokaasu mahdollistaa myös Vantaan Energialle maakaasusta luopumisen. Kaasua yhtiö on polttanut kireinä pakkaspäivinä lämpökeskuksissaan.

Vuonna 2025 käyttöönotettavaksi suunniteltu laitos olisi Suomen suurin ja myös ensimmäinen, joka tuottaa 10 megawatin polttoaineteholla kaupallisessa mittakaavassa hiilineutraalia, synteettistä metaania.

Synteettinen metaani puolestaan tuotetaan talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä.

Investointi on suuruudeltaan noin 50 miljoonaa euroa. Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen sanoo Vantaalle vuonna 2014 valmistuneen jätevoimalan mahdollistaneen laajennusinvestoinnit sen ympärille. Jätevoimalan laajennusinvestointi valmistuessaan mahdollistaa pääkaupunkiseudulla kaupan ja teollisuuden jätteiden polton.

Synteettisen biokaasun tuottamiseen tähtäävä hanke edellyttää vielä julkista tukea investointikustannuksiin. Tuki on luokkaa puolet investoinnin arvosta. Toivonen arvelee, että investointipäätös pystyttäisiin tekemään aikaisintaan vuoden 2022 aikana.

Osapuolet allekirjoittivat toukokuussa 2020 yhteistyösopimuksen konseptiselvityksestä, jossa tutkittiin Power-to-Gas-laitoksen kannattavuutta Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä. Päätös jatkaa projektia perustuu selvityksen jatkosuunnittelua ja kehittämistä tukevaan lopputulokseen.

P2G -laitoksen myötä Vantaan Energia alkaisi käyttämään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä kaasun käytön, lämmityksen ja liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tämä sektorikytkennäksi kutsuttu kehitys tarjoaa Vantaan Energialle aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Vantaan Energia lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä, ja P2G -laitos on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta.

Hankkeessa Wärtsilä johtaa P2G -laitoksen teknistä esisuunnittelua. Valmistuttuaan laitos tuottaa synteettistä metaania uusiutuvilla energianlähteillä tuotetulla sähköllä, jolla vesi hajotetaan alkuaineikseen eli vedyksi ja hapeksi, ja vety yhdistetään jätevoimalan savukaasuista talteen otettuun hiilidioksidiin. Tuotettava metaani kattaa jopa 200 kuorma-auton polttoainetarpeen ja korvaa perinteisen, fossiiliperäisen maakaasun käytön kaukolämmön tuotannossa lämmityshuippujen aikaan.

Laitoksen erinomainen ja ainutlaatuinen sijainti tuo monia etuja. Meillä on puhdasta vettä ja tuulisähköä, ja sijainti mahdollistaa prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen kaukolämpönä. Sijainti mahdollistaa myös sähköntuotanto-, lämmitys- ja liikennesektorien välisen yhteyden. Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuljemme energia-alan etujoukoissa ja haluamme osaltamme siirtyä nopeasti puhtaaseen energiantuotantoon,” sanoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

"Wärtsilä on työskennellyt Power-to-X-tutkimuksen parissa aktiivisesti vuodesta 2018 alkaen, ja näiden vuosien aikana olemme saaneet perusteellisen ymmärryksen tarvittavasta tekniikasta. Tämän yhteiskehityssopimuksen puitteissa voimme soveltaa osaamistamme konkreettiseen projektiin. Olemme erittäin innoissamme tämän projektin suomasta tilaisuudesta osoittaa, että synteettisten polttoaineiden käyttö olennaisena osana sähkö- ja lämpöjärjestelmiä on toteutettavissa", kertoo Wärtsilän energialiiketoiminnan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Matti Rautkivi.

Lue lisää

Wärtsilä kehittää hiilivapaita moottoreita: toimivat vedyllä ja ammoniakilla – Vaasassa tehtyjen testien tulokset ”erittäin rohkaisevia”

Ympäristöministeri Mikkonen vaikuttui tilavierailulla biokaasuvoimalasta: "Tämän tyyppisiä ratkaisuja kannattaisi laajasti levittää"

Wärtsilä toimittaa uusiutuvaa energiantuotantoa tukevaa moottorivoimaa Yhdysvaltoihin ja Italiaan

Ei lisätä liikenteen päästöjä