Talous

Suomen Yrittäjät: Paikallisen sopimisen kannatus vahvaa

Suomen Yrittäjät penää hallitukselta toimia työpaikkasopimisen edistämiseksi.
Sanne Katainen
”Työpaikoilla halutaan laajalti työpaikkasopimista. Hallituksen pitää edistää asiaa, jotta yrityksemme voivat menestyä paremmin ja työllistää enemmän”, Mikael Pentikäinen sanoo.

62 prosenttia työllisistä haluaisi, että työehdoista voisi sopia työpaikoilla, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat, kertoo Suomen Yrittäjien teettämä Työelämägallup.

Viidennes vastaajista on asiasta eri mieltä. 17 prosenttia ei taas osaa arvioida asiaa.

Viime vuonna järjestön teettämässä vastaavassa kyselyssä paikallista sopimista kannatti 63 prosenttia vastaajista ja vastusti 19 prosenttia.

”Työpaikkasopimisen kannatus on edelleen erittäin vahvaa. Erityisen vahvaa se on yksityisellä ja kolmannella sektorilla”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo järjestön tiedotteessa.

Toisaalta valtiolla työskentelevistä vain puolet kannattaa paikallista sopimista. Järjestöissä sen kannalla on kolme neljästä vastanneesta ja yrityksissä 63 prosenttia.

Kyselyn mukaan lähes puolet vastaajista haluaisi sopia työpaikalla nykyistä enemmän palkoista, korvauksista ja lisistä, 46 prosenttia työajoista, sekä 41 prosenttia lomien ja vapaiden ajankohdista. Lähes kolmannes haluaisi sopia monipaikkatyön käytännöistä.

Suosituin sopija työntekijöiden puolesta olisi koko henkilökunnan valitsema luottamusvaltuutettu, mikäli työpaikalla sovittaisiin paikallisesti. Tätä kannattaa 40 prosenttia vastaajista.

Alkuvuonna tehtyyn edelliseen kyselyyn verrattuna luottamusvaltuutetun suosio onkin hieman kasvanut.

Silloin sitä kannatti vastaajista 38 prosenttia. Toiseksi mieluisin vaihtoehto olisi, että koko henkilöstö sopisi yhdessä.

Liiton jäsenten valitsemaa luottamusmiestä kannattaa 19 prosenttia työllisistä. Vastaava luku järjestön teettämässä alkuvuoden kyselyssä oli 20 prosenttia.

”Luottamusvaltuutettu edustaa koko porukkaa, ei vain liiton jäseniä, joita on monilla työpaikoilla entistä vähemmän. Luottamusvaltuutettua kannattaa hyödyntää, koska hänellä on työpaikoilla laajaa kannatusta,” Pentikäinen arvio.

Koko henkilöstön yhdessä sopiminen saa eniten kannatusta alle 10 työntekijän työpaikoissa, joissa 44 prosenttia vastaajista on sen suhteen myönteisiä. Yli 100 työntekijän työpaikoissa sitä kannattaa vain noin viidennes.

Enemmistö vastaajista haluaa, että kaikki työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta ammattiliiton jäsenyydestä. Eri mieltä asiasta on 12 prosenttia vastaajista.

”Työpaikoilla ymmärretään, että ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti riippumatta siitä, ovatko he liittojen jäseniä tai eivät. Valitettavasti yhdenvertaisuus on edelleen utuinen unelma monella työpaikalla. Tämänkin vuoksi lakeja on muutettava ja nopeasti”, Pentikäinen sanoo.

”Työpaikoilla halutaan laajalti työpaikkasopimista. Hallituksen pitää edistää asiaa, jotta yrityksemme voivat menestyä paremmin ja työllistää enemmän”, hän summaa.

Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

Kyselyyn vastasi touko-kesäkuun vaihteessa 1514 henkilöä.

Työllisiä eli palkansaajia, lomautettuja, työttömiä ja yrittäjiä oli 1 002. Heistä yrityksissä työskenteli 58 prosenttia, kunnassa tai sen yhtiössä 20 prosenttia, valtiolla kuusi prosenttia ja järjestössä kuusi prosenttia.

Lue lisää

Neljäs yritystukipaketti jäänee viimeiseksi, kun talous kasvaa nyt ripeästi

Yrittäjistä vain neljännes uskoo palkka-avoimuuden lisäävän sukupuolten tasa-arvoa työelämässä

Yrittäjien eläkejärjestelmä on Kekkosen ajalta

Vientialat seuraavat metsäteollisuuden palkkaneuvotteluja pelonsekaisin tuntein