Talous

Yli puolta miljoonaa suomalaista kiinnostaa muutto näihin maisemiin – yksi asia mietityttää, vaikka luonto ja vapaa-aika vetävät puoleensa

Tutkimustulos: Lappi houkuttelee asuinpaikkana joka viidettä työikäistä suomalaista. Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina.
Terhi Tuovinen
Lapin luonto luo outoa taikaa on tuttu lausahdus tangojen kulta-ajalta, mutta se pätee tuoreen tutkimustuloksen mukaan yhä kysyttäessä suomalaisten muuttohalukkuutta.

Tuore Lapin muuttajapotentiaalia kartoittava tutkimus paljastaa, että yli puoli miljoonaa 18–59-vuotiasta suomalaista olisi kiinnostunut muuttamaan Lappiin. Viisi prosenttia vastaajista arvioi muuttavansa Lappiin pysyvästi tai väliaikaisesti.

Lapin muuttajavetovoima perustuu pitkälti luontoon ja vapaa-aikaan. Haasteena ovat mielikuvat kuntien elinvoimaisuudesta.

Tutkimuksen mukaan Lappi ja Lapin kunnat tunnetaan verrattain hyvin ja Lappiin muuttamiseen liitettävät mielikuvat ovat melko myönteisiä. Lapin vetovoima perustuu pitkälle luontoon ja vapaa-aikaan.

Myönteisintä suhtautuminen Lappiin muuttoon on nuorilla, alle 40-vuotiailla, pohjoissuomalaisilla. Myös opiskelijoissa on Lapista kiinnostuneita.

Tärkeimpiä syitä Lappiin muutolle olivat muun muassa ainutlaatuinen luonto, parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, asumisen kohtuuhintaisuus sekä turvallisuus.

Esteenä Lappiin muutolle ovat puolestaan mielikuvat heikoista työ- ja opiskelumahdollisuuksista, palveluiden puutteesta sekä alueen elinvoimaista. Kahdeksan sadasta vastaajasta voisi kuvitella aloittavansa liiketoiminnan Lapissa tai siirtävänsä liiketoimintansa Lappiin.

Etätyöllä ei hieman yllättäen ollut tutkimuksen mukaan vaikutusta muuttopäätökseen, vaikka Lapin etätyömahdollisuuksia pidettiinkin houkuttelevina. Paluumuuttajat eivät näyttäydy potentiaalisina Lappiin muuttajina.

Kuntia vertailtaessa vahva kotimaan matkailu näkyy kunnan hyvänä tunnettuutena ja matkailukuntia myös harkitaan asuinpaikaksi muita kuntia useammin. Muuttoliikettä kotiuttavat kuitenkin parhaiten kaupungit ja suuremmat taajamat: Rovaniemi, Tornio, Inari ja Kittilä.

"Tulokset ovat mielenkiintoisia. Paljon puhuttu etätyö näyttäytyy tällä hetkellä enneminkin kotimaan matkailun segmenttinä kuin muuttoliikkeen dynamiikkaan vaikuttavana asiana", kertoo House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen tiedotteessa.

Viisi prosenttia vastaajista arvio muuttavansa Lappiin pysyvästi tai väliaikaisesti. Muuttohalukkuus näyttäsi kasvavan maltillisesti seuraavina vuosina ja reilummin yli viiden vuodan aikajänteellä. Neljä kymmenestä kiinnostuneesta arvioi muuttavansa Lappiin vasta vuoden 2026 jälkeen.

Mikäli vastaajat toteuttavat aikeensa, kasvaisi muuttoliike Lappiin vuonna 2023 noin 25 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Tämä tarkoittaisi yli 7 000 uutta lappilaista vuosittain.

"Tämä on hieno uutinen ja kertoo siitä, että yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta. Tämä haave voi tietysti haalistua tai jäädä elämäntilanteen takia toteutumatta. Meidän on tärkeää huolehtia siitä, että unelma vahvistuu ja muuttajilla on houkuttelevia tilaisuuksia, joihin tarttua.

Maakunnan elinvoimamielikuvan vahvistaminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin on yksi tärkeimmistä yhteisistä haasteista", jatkaa Tarssanen.

Potentiaalisimpia muuttajasegmenttejä ovat lapinmieliset nuoret sekä Lappia ihannoivat perinteikkäät.

Lapinmielisiin nuoriin kuuluu muita ryhmiä enemmän nuoria ja opiskelijoita. Heillä on positiivinen kuva Lapista, ja jonkin verran kiinnostusta Lappiin muuttamista kohtaan. He asuvat suurimmaksi osaksi kerrostalossa, mutta arvostavat luonnonläheisyyttä ja maaseutumaista asumista.

Lapinmieliset nuoret kokevat myös ravintoloiden, kauppojen ja kulttuuripalveluiden läheisyyden tärkeänä. Lappi houkuttelee heitä jonkin verran opiskelupaikkana, ja he pitävät myös yrityselämän mahdollisuuksia Lapissa verrattain lupaavina. Lapinmieliset nuoret voisivat kuvitella muuttavansa Lappiin jossakin vaiheessa. 18–59-vuotiaista suomalaisista heitä on 22 prosenttia.

Lappia ihannoivat perinteikkäät ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia luonnosta ja maaseutumaisesta asumisesta pitäviä henkilöitä. He arvostavat turvallisuutta ja tasaista elämää ja he ovat keskimääräistä harvemmin korkeasti koulutettuja tai yksin eläjiä.

Heille Lappi näyttäytyy positiivisten mahdollisuuksien ja mielekkään tekemisen maakuntana, jossa on vetovoimaisia kuntia ja kaupunkeja, riittävä palvelutaso ja mahdollisuuksia yrittää.

Lappi houkuttelee vakituisena asuinpaikkana ja he voisivat muuttaa Lappiin jossakin vaiheessa. 18–59-vuotiaista suomalaisista heitä on 18 prosenttia.

Taloustutkimuksen syksyllä 2021 tekemään mielikuvia ja Lapin vetovoimatekijöitä sekä muuttajapotentiaalia kartoittavaan tutkimukseen osallistui 1 611 Lapin ulkopuolella asuvaa 15–59-vuotiasta suomalaista.

Tutkimus toteutettiin osana Lapland Talent Attraction -hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen toteutumisaika on 1.3.2021–28.2.2023.

Lue lisää:

MT selvitti: Maaseutukunnista tuli muuttovoittajia – ihmiset haluavat pois kaupunkien keskustasta

Lue lisää

Ylen katse ei yllä maalle

Lakiuudistus uhkaa pienten apteekkien olemassaoloa – "On noussut huoli, säilyykö apteekki lähipalveluna"

MTK:n Marttila: Ympäristötietoisuuden kasvu hyödyttää maaseutumatkailua

Terminen kasvukausi on lopuillaan Lapissa, mutta jatkuu edelleen muualla maassa