Talous

Näin suomalaiset tienasivat viime vuonna – miesten palkka oli naisten palkkaa korkeampi kaikilla koulutusasteilla

Kokonaisansioihin sisältyvät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut.
Miesten suosimilla tutkinnoilla päästiin keskimäärin korkeampaan palkkatasoon kuin naisten suosimilla tutkinnoilla, ilmenee tilastosta. LEHTIKUVA / OLIVIA RANTA

Kokoaikaisesti työtä tekevien palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli noin 3 200 euroa kuukaudessa vuonna 2020, selviää Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoista.

Kun ansioita tarkastellaan koulutusasteen mukaan, suurimmat kokonaisansiot olivat tutkijakoulutuksen suorittaneilla palkansaajilla, noin 5 000 euroa.

Kokonaisansioihin sisältyvät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta eivät kertaluontoisesti maksettavat palkanerät kuten tulospalkkiot tai lomarahat.

Kaikilla koulutusasteilla miesten mediaanipalkka ylitti naisten mediaanipalkan koulutusasteesta riippuen noin 10-30 prosenttia. Pienin ero naisten ja miesten mediaanipalkoissa oli tutkijakoulutusasteella. Suurin ero vuorostaan oli alimman korkea-asteen eli opistotason tutkinnon suorittaneilla.

Erot palkkatasossa saman koulutusasteen miesten ja naisten välillä johtuvat esimerkiksi siitä, että miehet ja naiset suorittavat tutkintonsa eri aloilta. Lisäksi koulutusala ja suoritettu tutkinto vaikuttavat palkkatasoon.

Sukupuolten väliseen eroon kokonaisansioissa vaikuttavat myös muun muassa työuran pituus tai työaikaan liittyvien lisien ja ylityön määrä.

Miesten suosimilla tutkinnoilla päästiin keskimäärin korkeampaan palkkatasoon kuin naisten suosimilla tutkinnoilla. Naisten ja miesten palkkaero oli kaikilla koulutusasteilla selvästi pienempi saman tutkinnon suorittaneiden kesken kuin koulutusasteen sisällä.

Vuoden 2020 palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,4 miljoonan kokoaikaisen palkansaajan ansiotietoja ja yhteensä 1,7 miljoonan koko- ja osa-aikaisen ansiotietoja.

Tilasto kuvaa julkisen sektorin osalta kaikkia ja yksityisen sektorin osalta yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia. Tilaston ulkopuolelle jää yksityisen sektorin yritysten ylin johto.

Lue lisää

Inflaatio nousi syyskuussa 2,5 prosenttiin – syynä muun muassa omakotitalojen remonttien kallistuminen

Pienoinen vauvabuumi huutaa jatkoa – vuonna 2030 vain kourallisessa nykyisistä maaseutukunnista syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, katso mitkä ne ovat

3  153 euroa on Suomessa kuukausitulojen keskikohta, kertoo Tilastokeskus

Vauvabuumi iski maakuntiin: "Se on tällaisessa pienessä sairaalassa aika paljon"