Talous

ETL kantelee komissiolle valtio-omisteisen kauramyllyn rakentamisesta – Suomen Viljavan mylly vaarantaisi kilpailun, liitto katsoo

"Valtioneuvosto vaatii reiluja pelisääntöjä elintarvikemarkkinoille ja on huolissaan koko ketjun kannattavuudesta. On vaikea nähdä, miten suunniteltu investointi tukee näitä tavoitteita", toteaa ETL:n toimitusjohtaja Mikko Käkelä.
Kari Salonen
Suomen Viljava harjoittaa logistiikka- ja varastointipalvelutoimintaa useilla paikkakunnilla, muun muassa Naantalissa, josta oheinen kuva. Kauramyllyä yhtiö suunnittelee Rauman varaston yhteyteen.

Elintarviketeollisuusliitto ETL on tehnyt EU:N komissiolle kantelun valtio-omisteisen Suomen Viljava Oy:n suunnitelmista rakentaa Rauman satamassa sijaitsevan viljavarastonsa yhteyteen kauramyllyn.

ETL:n haluaa komission kannan siihen, nauttiiko investointi kiellettyä valtiontukea.

Valmistuessaan mylly on kapasiteetiltaan Suomen suurin, ETL:n tiedotteessa todetaan. Liiton mukaan valtio-omisteisen yrityksen investointi sotkisi kilpailutilannetta markkinoilla, joissa toimii jo entuudestaan useita yksityisiä mylly-yrityksiä ja yritysten välinen kilpailu myllytuotteiden markkinoilla suurten investointien myötä "varsin kireää".

"On erittäin harvinaista, että valtio lähtee isona uutena toimijana valmiiksi varsin kilpailtuun markkinaan. Suunta on ollut pikemminkin päinvastainen", toteaa liiton tiedotteessa ETL:n toimitusjohtaja Mikko Käkelä.

Käkelän mukana valtion on markkinoilla toimiessaan varmistettava, ettei se vääristä kilpailua tai estä terveen ja toimivan kilpailun syntymistä tai kehittymistä.

"Eri säännöin pelaava toimija söisi yksityisen sektorin investointihalukkuutta ja voisi pidemmän päälle näivettää koko markkinaa ja sen toimijoita jopa viljelijöitä myöten."

Suomen Viljava on valtion omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa nykyisin logistiikka- ja varastointipalvelutoimintaa. Yrityksellä on myös jalostustoimintaa Kokemäellä.

ETL muistuttaa Kilpailuviraston arvioineen vuonna 2001 nykyisen Suomen Viljava Oy:n edeltäjän, Avena Siilot Oy:n määräävää markkina-asemaa viljan varastointi- ja ulkomaankauppapalveluissa. Yrityksessä valtion strategisena intressinä on varmistaa kilpailuneutraalilla tavalla viljan varastointi- ja käsittelymarkkinoiden toimivuus sekä ruokaketjun huoltovarmuuteen ja EU:n interventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttömyys.

ETL:n mukaan kauramyllyinvestointi vaarantaisi Viljavan strategisen tehtävän riippumattomana suorittajana.

"Lisäksi Viljava voisi saada mylly- ja viljakaupan alalla perusteetonta etua asemastaan, ellei sen toiminnassa oteta huomioon valtiontukisääntöjä ja kilpailuneutraliteettia", tiedotteessa korostetaan.

"Uuden toimijan mukanaan tuoma kilpailu on aina tervetullutta. Jos markkinoille kuitenkin tullaan kiellettyyn valtiontukeen nojaten, se päinvastoin vääristää kilpailua. On tärkeää, että elintarviketeollisuudessa kilpaillaan reiluilla pelisäännöillä ja samoista lähtökohdista", Käkelä toteaa.

Elintarviketeollisuusliitto pitää Suomen Viljavan kauramyllyinvestointia "kauramyllymarkkinoilla tehtyihin investointeihin nähden huomattavan suurena". Lisäksi suunniteltu mylly olisi kapasiteetiltaan yrityksen nykyiseen liiketoimintaan nähden poikkeuksellisen mittava. Myöskään investoinnin arvoa tai rahoituspohjaa ei ole ETL:n mukaan julkaistu.

"Koska ei ole pystytty osoittamaan, että investointi on toteutettu noudattamalla markkinataloussijoittajaperiaatetta, ETL haluaa kantelullaan selvittää, ettei investointia ole rahoitettu kielletyllä valtiontuella", tiedotteessa todetaan.

"Peräänkuulutamme johdonmukaisuutta valtion omistajapolitiikkaan. Valtioneuvosto vaatii reiluja pelisääntöjä elintarvikemarkkinoille ja on huolissaan koko ketjun kannattavuudesta. On vaikea nähdä, miten suunniteltu investointi tukee näitä tavoitteita", Käkelä muistuttaa.

Lue lisää:

Raumalle uusi kauramylly – myllyn rakentava Suomen Viljava perustelee sijaintia hyvillä vientiyhteyksillä meritse ja rautateitse

Härkäpapu pilkotaan arvo-osiin Kokemäellä – pavusta erotetulle proteiinijakeelle on kysyntää elintarviketeollisuudessa

Suomalaiselle viljalle olisi kysyntää, mutta teollisuudesta uhkaa tulla menekille pullonkaula

Lue lisää

Kauppa: "Ruokaketjun kaikkien osien pitää olla kannattavia" – Alan toimijat miettivät nyt, tarvitaanko sopimuksiin kriisipykälä, alalle joku uusi mekanismi vai jotakin muuta

Voisiko tuottajahintoja nostaa suoraan kuluttajahintaan lisättävällä tuottajalisällä? – "Jos ruokaketju saataisiin kuntoon, ei tällaisia kampanjoita tarvittaisi"

Elintarviketeollisuuden uusi nokkamies on hakenut työkokemusta McDonald'seista kuntosaleihin – kauppaketjuihin hän ottaa vielä kantaa yhtä varovasti kuin edeltäjänsä

"Vaikuttaa pirstaloituneelta", ETL:n uusi toimitusjohtaja suomii Suomen ruokavientiä, mutta näkee yhden valtin