Talous

Päästöjen vähentäminen on suomalaisille tärkeintä energiapolitiikassa – uusiutuva energia toiseksi tärkein, kohtuullinen hinta kolmas

Kotimaisen turpeen käyttöä pidetään järkevämpänä kuin sähkön tuontia.
Markku Vuorikari
Sähkön tuotanto turpeella on kansalaisten mielestä selvästi suositumpaa kuin sähkön tuonti.

Päästövähennykset ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat tärkeimmät energiapoliittiset toimet suomalaisten mielestä. Niiden tärkeys on kasvanut viime vuodesta, Suomalaisten energia-asenteet -tutkimuksesta ilmenee.

Energiateollisuuden teettämässä vuosittain toistuvassa tutkimuksessa lueteltiin seitsemän erilaista energia-asiaa. Niistä päästövähennyksiä pitää tärkeimpänä tavoitteena 38 prosenttia vastaajista. Kolmen tärkeimmän asian joukkoon asian sijoittaa 68 prosenttia suomalaista, kun viime vuonna osuus oli 61 prosenttia.

Toiseksi tärkein tavoite kyselyn mukaan on uusiutuvan energian osuuden lisääminen. Myös sen tärkeys on noussut viime vuodesta.

Kolmanneksi tärkein tavoite on kansan mielestä energian kohtuullinen hinta ja lähes yhtä tärkeää on energiaomavaraisuuden kasvattaminen.

Viidenneksi tärkeimmäksi asiaksi väestö mainitsee uusien energiainnovaatioiden kehittämisen ja kaupallistamisen. Selvästi vähemmän tärkeää on energian toimitusvarmuuden parantaminen.

Energiajärjestelmän työllistävyyttä ei pidetä kovin tärkeänä.

Sähköntuotannon lähteistä aurinko on selvästi suosituin.

Tuulivoimaa lisäisi kolme neljästä suomalaisesta ja puuta ja muuta bioenergiaa kaksi kolmesta. Puun suosio on hieman vähentynyt viime vuodesta.

Turvetta sähköntuotannossa lisäisi runsas viidesosa kansalaisista. Se on selvästi enemmän kuin tuontisähkön lisääjien osuus (4 prosenttia).

Naiset ja nuoret pitävät tärkeämpänä asiana päästövähennyksiä ja ilmastonmuutosta. Miehet korostavat energiaomavaraisuutta ja energian hintaa.

Pienimmillä paikkakunnilla asuvilla korostuu energian toimitusvarmuuden parantaminen.

Käsitys, että ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka yleistyy vuosi vuodelta. Nyt 87 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä.

Suomalaiset ovat yhä enemmän sitä mieltä, että ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä. Nyt suomalaisista 45 prosenttia on väitteen kanssa samaa mieltä ja alle kolmannes eri mieltä.

37 prosenttia kansasta lisäisi ydinvoiman käyttöä, 29 prosenttia vähentäisi ja neljännes pitää tämän hetkistä tuotantoa sopivana. Ydinvoiman suosio on kasvanut 14 prosenttiyksikköä viime vuodesta.

Ydinjätteen turvalliseen loppusijoittamiseen Suomen kallioperään uskoo kolmannes, eri mieltä olevia 41 prosenttia.

Valmius maksaa energiasta korkeampaa hintaa ympäristöhaittojen vähentämiseksi on lähes viime vuoden tasolla eli selvästi alhaisempi kuin vuosina 2014 ja 2015.

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää oikeana, että uusiutuvia energialähteiden tuotantoa tuetaan verovaroin.

Maakaasun käyttöä lisäisi noin kolmannes vastaajista ja vähentäisi neljännes.

Tutkimus tehtiin IROResearchin internetpaneelissa ja siihen vastasi tuhat henkilöä. Tieto kerättiin marraskuun loppupuolella.

Lue lisää

EU:n päästövähennystavoite kiristyy – komission puheenjohtajan suurpuhe nosti esiin puurakentamisen ja hiilinielut

Ympäristöjärjestöt vaativat EU:lta kovempia päästöleikkauksia ja Suomelta lisää rahaa – tällä vauhdilla ilmasto lämpenee yli 3 astetta

Maankäytön ja liikenteen päästöt vähenevät hitaasti – metsien hiilinielu vahvistui, mutta maatalouden päästöt junnaavat

SAK selvitti: Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa työelämään – päästövähennykset herättävät huolta kilpailukyvystä, mutta toisaalta luovat työpaikkoja