Talous

Kyselytutkimus: Päivittäistavarakauppa on yksityisen sektorin vastuullisin toimiala

Talous 05.01.2018

12 toimialan kokonaisindeksissä ainoastaan kunnat kirivät suomalaisten arvioissa päivittäistavarakaupan ohi.


Jaana Kankaanpää
Elintarvikeyritykset kokevat kaupan MT:n kyselyn mukaan kaupan aseman liian vahvaksi.

YouGov-tutkimusyrityksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan päivittäistavarakauppa kantaa yksityisen sektorin toimialoista yhteiskuntavastuun kaikkein parhaiten.

Tutkimuksessa oli mukana 10 elinkeinoelämän toimialaa sekä kunnat ja valtio. 12 toimialan kokonaisindeksissä ainoastaan kunnat kirivät suomalaisten arvioissa päivittäistavarakaupan ohi.

"Päivittäistavarakauppa on yhteiskunnan kannalta keskeinen toimiala, jonka vastuullisuus näkyy myös kuluttajien arjessa monin tavoin. Suomalaiset tunnistavat myös kaupan merkityksen koko maan asuttavuuden säilymisessä", Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto analysoi tutkimuksen tuloksia tiedotteessa.

Kyselyä varten haastateltiin joulukuussa 2017 sähköisellä lomakkeella 1 001 täysi-ikäistä suomalaista. Haastateltavat valittiin mukaan iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella.

Toimialojen vuosittainen yhteiskuntavastuututkimus toteutettiin nyt kuudennen kerran. Toimialojen vastuullisuutta arvioitiin tutkimuksessa työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden, ympäristön sekä sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmista. Kansantalouden osalta arvioitiin toimialojen vastuullisuutta kotimaan investointien ja veronmaksun kannalta. Osa-alueiden tulosten perusteella laskettiin yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit