Talous

Työnantajien palkkabyrokratia kevenee ensi vuonna: Moninkertainen ilmoittaminen jää historiaan

Talous 12.01.2018

Työnantajan byrokratia kevenee, kun kaikki ansiotulot ilmoitetaan kerran ja vain yhteen paikkaan.


Jyrki Johannes Tervo
Palkanmaksu työntekijöille on yhä useammalle maatilallekin arkipäivää. Tällä hetkellä palkanmaksu vaatii työntekijältä ilmoituksia lukuisiin eri paikkoihin ja eri aikoihin.

Maksettujen palkkojen ilmoittamista koskeva byrokratia helpottuu ensi vuoden alusta, kun käyttöön tulee kansallinen tulorekisteri.

Tulorekisterin myötä maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista eri tahoille eri muodoissa ja eri aikatauluissa tehtävät moninkertaiset ilmoitukset siirtyvät historiaan. Tiedot maksetuista palkoista ja ansiotuloista ilmoitetaan enää yhteen paikkaan eli tulorekisteriin.

Ensi vuoden jälkeen ei tarvitse enää tehdä myöskään erillistä vuosi-ilmoitusta Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille.

Myös palkkatietojen ilmoittaminen muuttuu nykyistä ajantasaisemmaksi. Palkat ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksutapahtumasta. Yritykset voivat automatisoida ilmoitusten teon niin, että tiedot siirtyvät yrityksen järjestelmästä suoraan tulorekisteriin.

Kansalaiset pääsevät ensi vuoden alusta lähtien katsomaan suoraan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat palkka-, etuus-, ja eläketulotietoja ajantasaisesti yhtenä kokonaisuutena.

Tästä on hyötyä esimerkiksi erilaisia etuuksia haettaessa, sillä reaaliaikaiset tulotiedot ovat jo myöntöhetkellä etuuden myöntäjän käytössä eikä kansalaisen tarvitse itse toimittaa tulotietojaan hakemuksensa liitteenä.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät ensi vuodesta alkaen Verohallinto, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos sekä Työttömyysvakuutusrahasto. Vuoden 2020 alusta tietoja pääsevät käyttämään muun muassa vahinkovakuuttajat, työsuojeluviranomaiset, kunnat ja työttömyyskassat.

Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustulotiedot.

Uusia tiedonsaantioikeuksia tulorekisteri ei kuitenkaan tuo sen enempää kansalaisille kuin viranomaisillekaan. Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin nykyisinkin on oikeutettu.

Tasavallan presidentti vahvisti tulorekisteriä koskevan lain tänään perjantaina.

Aiheeseen liittyvät artikkelit