Talous

EK:n esitykset hallituksen kehysriiheen: päivähoitomaksuihin kunnon alennus, kannustinloukut purettava

Talous 14.03.2018

Elinkeinoelämän keskusliitto turvaisi talouskasvua ja työllisyyttä purkamalla perheiden kannustinloukkuja. Päivähoitomaksujen jopa neljänneksen alennus maksaisi 110 miljoonaa euroa.


Pekka Fali
EK esittää, että työvoiman saatavuus tulee turvata ja kannustinloukkuja jatkuvasti purkaa. Päivähoitomaksujen alennus toimisi tämän suuntaisesti.

Suomen talous on elpynyt takamatkaltaan, verotulot ja talous kasvavat. Suhdannenoususta huolimatta julkinen talous on alijäämäinen. Hallitus tavoittelee budjettitasapainoa vuonna 2021, mutta Elinkeinoelämän keskusliitto pitää tavoitetta hankalana saavuttaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti ehdotuksensa hallituksen kehysriiheen, joka pidetään 10.–11. huhtikuuta. EK:lla on yhteensä 18 ehdotusta työllisyysasteen nostamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi.

EK:n talouspolitiikan johtajan Penna Urrilan mukaan työllisyysasteen nosto ja julkisen sektorin tehostaminen ovat ratkaisut kestävyysvajeeseen, joka väestön ikääntymisen myötä uhkaa syvetä. Uusin arvio kestävyysvajeesta on noin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta eli 7 miljardia euroa.

"Lähestymme hallituksen 72 prosentin työllisyysastetavoitetta, mutta pohjoismaisella tasolla olevien julkisten palvelujen turvaaminen edellyttää myös pohjoismaista 75 prosentin työllisyysastetta. Nykyisellä hallituksella on vielä työkaluja pakissaan työllisyyskehityksen vauhdittamiseksi. Ne on otettava käyttöön", arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EK:n 18 kohdan ohjelman kärjessä on esitys päivähoitomaksujen alentamisesta 20–25 prosentilla. Keskituloisessa perheessä tämä merkitsisi noi 35–40 euron säästöjä vuodessa. Julkiselle sektorille alennus maksaisi EK:n arvion mukaan 110 miljoonaa euroa.

Kannustinloukkujen purkamisella EK pyrkisi saamaan nykyistä suuremman osan väestöstä työelämään. Kannustinloukkujen purku saa jatkoa asumistuen laskentaa muuttamalla siten, että työtuloista otetaan huomioon vain 80 prosenttia asumistukea laskettaessa. Niin ikään työvoiman alueellista liikkuvuutta EK parantaisi korottamalla liikkuvuusavustusta nykyisestä 1,5-kertaiseksi.

Työn verotukseen EK esittää hallitukselle sen keventämisen jatkamista hallitusohjelman mukaisesti. Kustannus tästä olisi noin 200 miljoonaa euroa.

Talouskasvua EK kirittäisi lisäämällä Business Finlandin eli Tekesin ja Finpron innovaatioavustuksia 100 miljoonalla eurolla.

Katso EK:n koko lista tästä.

Kaupungistumiskehitykseen EK tuo oman näkökulmansa julkistamalla 16. toukokuuta kevätkokouksessaan oman kaupungistumisraportin. Elinkeinoelämän selvitysmiehinä raportin ovat kirjoittaneet Osmo Soininvaara ja Esa Härmälä.

"EK:n kevätkokouksessa julkistamme oman raporttimme EK:n omine johtopäätöksineen. Tarkastelemme siinä veturikaupunkeja, muita kaupunkeja, maakuntia ja maaseutua", EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoo.

Häkämiehen mukaan kaupungistuminen on vääjäämätön globaali trendi.

"Sen vauhdittaminen on kasvunäkökulmasta välttämätöntä."

Miten muu Suomi tässä pärjää? Siitäkin EK:n raportti kertoo.

Häkämiehen mukaan EK tukee voimakkaasti Helsinkiä, koska Helsinki kilpailee eurooppalaisessa sarjassa.

"Ilman Helsinkiä ja hyvää pääkaupunkia ei Suomi pärjää."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT