Talous

"Metsien harvennus energiaksi lisää ilmastohyötyä"

Bioenergia-ala hakee konetyöstä tehoa metsien hoitoon.
Kari Salonen
Nuorten metsien koneelliset harvennukset tuovat tehoa rästien kunnostukseen, Bioenergia ry toteaa.

Suomen nuorissa metsissä on merkittävä määrä, 800 000 hehtaaria hehtaaria harvennusrästejä, jotka kannattaisi korjata energiaksi. Samalla se lisää metsien kasvua, järeytymistä ja parantaa metsien terveyttä, Bioenergia ry:n puheenjohtaja Jussi Laitinen korosti maanantaina Bioenergiapäivillä Tampereella.

Puun energiakäytön lisääminen tuottaa runsaasti ilmastohyötyjä, kun korvataan fossiilista energiaa ja ohjataan nopeasti hajoavia hakkuutähteitä ja ainespuuta pienempiä harvennuspuita energiaksi.

Laitisen mukaan nuorten metsien ja taimikoiden hoitoa kannattaa tehdä jatkossa koneellisesti eikä enää miesvoimin.

Taimikonhoitorästejä saman verraan kuin nuoria metsiä eli 800 000 hehtaaria, hän toteaa.

Laitisen mukaan moni on huolissaan biomassan riittävyydestä etenkin Etelä-Suomessa.

"Metsien hyvää kasvua tulee edistää ja tukea, sillä se mahdollistaa niin biotalouden kuin hiilivarastojen hyvän kehityksen."

"Harvennusrästien koneellinen korjuu edistää paikallista aluetaloutta ja työllisyyttä tukevaa lähienergiaa. Se on myös kiertotaloutta, sillä syntyvä tuhka voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin.

Laitinen tähdensi myös päästökaupan tärkeyttä päästöjen vähentämisessä. "Kieltämällä turpeen energiakäyttö vaikeutettaisiin huomattavasti tervettä kilpailua ja joustavuutta polttoainemarkkinoilla."

Bioenergia-ala on valmis sitoutumaan hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2050, jolloin Suomi näyttäisi koko EU:lle esimerkkiä. Siirtymäaikana ei pidä kuitenkaan lähteä kieltämään polttoaineita yksi kerrallaan. EU:n on pidettävä huolta teollisuuden kilpailukyvystä ja pysyttävä mielenkiintoisena investointikohteena.

Turpeen energiakäyttö vähenee päästökaupan hintatason noustessa. Päästöoikeuden hinta on vuoden 2018 aikana noussut vuoden alun 8 eurosta yli 19 euroon ja käynyt hetkellisesti jo 25 eurossa hiilidioksiditonnilta, mikä on heikentänyt turpeen kilpailukykyä selvästi.

Lue lisää

Suomen metsien hiilinielusta uhkaa tulla päästö

Video: Raivauslaite Risupeto rouskuttaa energiapuuta nippu kerrallaan, toiveissa kääntää rästihakkuut kannattaviksi – "Konetta on vedetty niin huolella turpaan kuin pystyy"

Kuntapäättäjät haluavat lisää energiapuuta – eivät tiedä, miten vaikuttaa asiaan

Tampereelta mallia Helsingille