Talous

Selvitys: Vientiteollisuus pyörittää lähes puolta Suomen kansantuotteesta

Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden yritysten rooli on viennissä aivan keskeinen.
Jukka Pasonen

Vientiteollisuuden yrityksillä on jopa suurempi vaikutus Suomen kansantalouteen kuin on aiemmin arvioitu.

Tuoreen selvityksen mukaan vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Lähes 1,1 miljoonalla suomalaisella on työpaikka vientiteollisuuden ansiosta.

Vientiteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 470 000 ihmistä.

KPMG Oy:n laatiman selvityksen perusteella kymmenen työpaikkaa vientiteollisuudessa luo kerrannaisvaikutuksineen 13 työpaikkaa muilla toimialoilla.

Tiedot perustuvat selvitykseen, jonka KPMG Oy Ab laati Teknologiateollisuus ry:n, Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta.

KPMG hyödynsi laskelmien teossa myös Oulun yliopiston asiantuntemusta. Selvityksessä tarkasteltiin vuotta 2017.

Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.

Luku sisältää vientiyritysten suoran vaikutuksen, välillisen vaikutuksen muihin toimialoihin sekä vientiyritysten tuoman lisän yksityiseen kulutukseen ja sitä kautta kansantalouteen. Verotuloja vientiteollisuus toi viime vuonna Suomeen kokonaisuudessaan yli 28 miljardia euroa.

Välillisten vaikutusten ansiosta Suomen vientiteollisuus luo työtä kaikkiaan lähes 1,1 miljoonalle ihmiselle. Vientiteollisuuden vaikutus palveluelinkeinoihin on erityisen suuri: vientiteollisuus synnyttää palveluihin yli 500 000 työpaikkaa. Merkittäviä työllisyysvaikutuksia on myös alkutuotantoon sekä vientiteollisuuden ulkopuoliseen jalostukseen, kuten rakentamiseen ja energiahuoltoon.

KPMG:n laatimassa selvityksessä tarkastellaan koko suomalaista vientiteollisuutta. Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden yritysten rooli on viennissä aivan keskeinen.

Teknologiateollisuuteen kuuluvat myös tietotekniikka- sekä suunnittelu- ja konsultointialan palveluyritykset.

Selvitys perustuu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon, panos-tuotosmalliin pohjautuviin laskelmiin sekä verohallinnon tilastoihin. Laskelmissa on otettu huomioon vientiteollisuuden yritysten jatkuva toiminta ja investoinnit, niiden välilliset kokonaisvaikutukset sekä vientiyritysten synnyttämän verokertymän vaikutukset julkiseen talouteen.

Fakta:

• Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa, mikä on 43 prosenttia kaikista

työpaikoista.

• 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen.

• Vaikutus palveluihin on erityisen suuri: jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää

enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa.

• Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia bruttokansantuotteen

arvonlisäyksestä.

• Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot.

Lue lisää