Talous

Maatiloilla taas halua investoida – lainahakemuksia ropisee pankkeihin

"Siellä on paljon hyviä, terveitä hankkeita, mutta kaikki eivät ole rahoituskelpoisia."
Elina ja Leevi Hannulan uuteen sikalaan Ylivieskassa ensimmäiset possut tulivat tiistaina.

Maatilat ovat hakeneet investointiavustuksia ja korkotuettua lainaa tänä vuonna viime vuotta enemmän investointeihin, erityisasiantuntija Aulis Kuusela Maaseutuvirastosta (Mavi) kertoo.

Viime vuonna tukea myönnettiin 302 miljoonaa ja tänä vuonna tähän mennessä jo 321 miljoonaa euroa. Hakemuksia käsitellään joulukuun puoliväliin asti.

Myös sukupolvenvaihdoksen aloitustuen hakumäärät ovat kasvaneet. Viime vuosina määrä on ollut 300 vuodessa, mutta tänä vuonna 450 tilaa on vaihtamassa vetäjää. Aloitustukea on myönnetty 95 miljoonaa euroa.

Sukupolvenvaihdosten määrä on kasvanut, koska luopumiseläketuki loppuu ensi vuoden alussa.

Ylivoimaisesti suurin osa laina- ja korkotukihakemuksista myönnetään lypsy- ja lihakarjatiloille. Sika- ja siipikarjainvestointeja on muutamia vireillä. Sekin on paria viime vuotta enemmän.

Yksittäiset tukisummat ovat nousseet viime vuosina. Suurin yhdelle hankkeelle myönnettävä tuki on 1,5 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Sillä rakennetaan lähes 300 lehmän navetta.

Suurin osa hankkeista sijoittuu samoille seuduille kuin viime vuosina eli kaikkiin pohjanmaalaisiin maakuntiin, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Savoon.

Myös pankeissa on havaittu maatilojen kasvanut into investointeihin. "Maatilat ovat selvästi viime vuosia halukkaampia investoimaan", OP:n maa- ja metsätalousyksikön päällikkö Janne Mäkikalli sanoo.

Maatilojen laajennukset ovat aiempaa suurempia ja tekijät ovat usein osakeyhtiöitä, jossa useampi yrittäjä rakentaa yhdessä isoja tuotantotiloja.

Suuri ongelma on Mäkikallin mukaan maatalouden kehno kannattavuus, mitä huonot satovuodet ovat vaikeuttaneet. "Lainaa on saatavilla, mutta investointisuunnitelmat eivät aina täytä kannattavuusvaatimusta. Kaikki suunnitellut hankkeet eivät ole rahoituskelpoisia", Mäkikalli huomauttaa.

Investointien takaisinmaksuajat eivät voi Mäkikallin mukaan kasvaa liian pitkiksi, koska esimerkiksi 20 vuodessa tarvitaan jo usein lisä- tai korvausinvestointeja. "Takaisinmaksuaikojen ei pitäisi ylittää 15 vuotta."

Pankeista kehotetaan tiloja usein rytmittämään suurimpien hankkeiden toteuttamista ja pilkkomaan niitä pienempiin osiin, mikä pienentää lainojen takaisinmaksu-urakkaa.

"Investointien rahoitus perustuu aina hankekohtaiseen tarkasteluun investoinnin kannattavuudesta, kassavirrasta ja takaisinmaksukyvystä. Se on maataloudessa viime vuosina heikentynyt", Mäkikalli muistuttaa.

Nordeaan on tullut kymmenittäin lainahakemuksia. "Maatiloilla näyttää riittävän uskoa maatalouden tulevaisuuteen. Sukupolvenvaihdoksia ja investointeja tehdään kiihtyvällä tahdilla", Nordean maatalousjohtaja Timo Kalliomäki kertoo.

Hänen mukaansa uskoa tulevaisuuteen riittää oikeastaan tuotantosuunnasta riippumatta. Silti kaikki hankkeet eivät saa lainaa. "Vain hyvin johdetut tilat tulevat pärjäämään. Maatilan talouden suunnittelu ja sen hallinta on yhä tärkeämpää."

Tilojen lainahakemukset ovat kasvaneet viime vuosina. "Nyt uusiin tuotantorakennuksiin haetaan yhden–viiden miljoonan euron lainoja. Usein hankkeet ovat kahden tai useamman perheen yhteisiä, mikä tuo joustavuutta tilan hoitoon."

Tilojen kannattaa kiinnittää rakentamiskustannuksiin huomiota, sillä lehmäpaikkaa kohti erot ovat Kalliomäen mukaan isoja.

Maatalousyrittäjät Leevi ja Elina Hannula ovat rakentaneet Ylivieskaan uuden 3 000 paikan sikalan, jonne ensimmäiset possut tulivat tiistaina.

Sikalan kustannusarvio oli 2,6 miljoonaa euroa, mutta Leevi Hannula arvioi kustannusten jäävän alle kahden miljoonan tarkan kilpailuttamisen ja omatoimisen rakentamisen vuoksi. Työmiehet ovat tuntitöissä eikä mitään ole hankittu avaimet käteen -periaatteella.

"Aika raskas kesä on takana, mutta nyt ollaan voiton puolella. Ilmastointi toimii ja ruokinta-automaatti on lähdössä käyntiin."

Hannula uskoo sikatalouden kannattavan, kun kaiken tekee tarkasti ja suunnitelmallisesti. Iso koko tuo etua rehun hinnassa ja kuljetuksissa.

Lue lisää