Talous

Energiateollisuus: Energiantuotanto hiilineutraaliksi 2030-luvulla – "Ilmastotoimien nopeus ylittää aikaisemmat arviot"

Energiateollisuuden mukaan päästöt vähenevät oletettua nopeammin.
Antti Savolainen
Energiateollisuus varoittaa kaatamasta metsää energiaksi. Nyt metsäenergian käyttö on kestävää ja ilmastoystävällistä.

Energiateollisuus arvioi, että sähkön ja kaukolämmön päästöt vähenevät arvioitua nopeammin.

Energiantuotannon päästöt ovat puolittuneet kymmenen viime vuoden aikaa ja energiateollisuus arvioi, että sähkön ja kaukolämmön päästöt puolittuvat nykyisestä ensi vuosikymmenellä ja vähenevät marginaaliin 2030-luvulla, jolloin energia-alasta tulee hiilineutraali.

"Energia-alan ilmastotoimien nopeus ylittää aikaisemmat arviot", Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo.

Hänen mukaansa sähkö ja kaukolämpö ovat keinoja, joilla muiden yhteiskunnan sektoreiden päästöjä voidaan vähentää.

Kaukolämmöntuotannon päästöt laskevat aiempia arvioita nopeammin, kun fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuviin ja kierrätettyihin energialähteisiin.

"Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähentämisen nopeus ja kestävän metsäenergian saatavuus ovat herkässä tasapainossa. Esittämäämme nopeampi muutos voisi johtaa kestämättömään metsäenergian hankintaan. Turpeella ja maakaasulla on merkittävä rooli vielä pitkään", Leskelä arvioi.

Puupolttoaineiden tarve kasvaa 2020-luvulla. Leskelän mukaan kysyntä voidaan kattaa kestävästi metsäteollisuuden sivutuotteilla, hakkuutähteillä sekä metsänhoidollisten hakkuiden pienpuulla ja kierrätetyllä puulla.

"Nykyinen metsäenergian käyttö on kiertotaloutta, varsin kestävää ja ilmastoystävällistä", Leskelä toteaa.

Hän varoittaa kieltämästä yksittäisiä polttoaineita, koska se vaarantaa tehokkaimmat ratkaisut ja ohjaa yrityksiä tarpeettomiin investointeihin.

"Poliittinen ohjaus ei saa johtaa siihen, että metsää kaadettaisiin energiaksi."

"Ilmastohaasteen ratkaisu edellyttää tiukkojen päästörajoitusten asettamista vuosille 2040 ja 2050 mahdollisimman nopeasti", Leskelä sanoo.

"Päästökauppaa on tarpeen laajentaa ja Suomessa on vältettävä päästökiintiöinnille päällekkäistä vero- ja tukiohjausta ja kieltoja."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Energiateollisuuden kysely: Ydinvoiman kannatus ylittää vastustuksen kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajien keskuudessa

Sitra heittää kiertotalouspallon kaikille suomalaiselle – voi tuoda myös maaseudulle uusia tulolähteitä

Suomi sitoutuu ajamaan EU:ta päästöttömäksi – myös Suomen energiatavoitteissa riittää haasteita