Talous

Suomen suurin kaasulaitos Nurmoon – tuottaa lähimaatilojen karjanlannasta biokaasua autoille

Laitos saa tukea lähes 10 miljoonaa euroa työ- ja elinkeinoministeriöltä.
Lari Lievonen
Valtimolle valmistui tänä vuonna yhden maatilan biokaasulaitteisto, Nurmon laitoksessa on mukana ainakin runsaat kymmenen tai useita kymmeniä maatiloja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Nurmon Bioenergia Oy:lle tukea 9,36 miljoonaa euroa biokaasulaitoksen rakentamiseen. Pääraaka-aineena karjan lantaa käyttävä laitos rakennetaan Nurmoon parin kilometrin päähän Atrian lihatehtaasta.

Laitos on suurin biokaasun liikennekäyttöön suunniteltu hanke Suomessa, kustannusarvio on 33,5 miljoonaa euroa. Tuen osuus on 28 prosenttia.

Nurmon Bioenergiasta 90 prosenttia omistaa Kauhavalla toimiva sikayhtiö Heikas Oy ja 10 prosenttia Atria.

Karjanlannan lisäksi laitos käyttää Atrian teurastamon biojätteitä, teollisuuden muita sivuvirtoja, ruokajätettä ja nurmea, hanketta Heikas Oy:n Jyrki Heilän kanssa vetävä Teija Paavola Nurmon Bioenergiasta kertoo.

Karjatiloja hankkeeseen on tulossa mukaan 50 kilometrin säteellä ehkä kymmeniä. Tilat voivat olla lannan tuottajia tai lannoitteen vastaanottajia, Paavola kertoo.

Lantaa mädätettäisiin 100 000–150 000 tonnia vuodessa.

Kaasu nesteytetään ja käytetään aluksi teollisuudessa. Vuoteen 2025 mennessä lähes koko tuotanto käytettäisiin liikenteessä. Laitos tuottaa täysillä käydessään kaasua 6 000 henkilöautolle.

Kaasu vähentää hiilidioksidipäästöä 26 500 tonnia vuodessa verrattuna dieseliin. Myös metaanipäästöt maatiloilla vähenevät.

Nurmon Bioenergia hakee ympäristölupaa ja myös kaavoitus on käynnissä. Tarkoitus on saada luvat kuntoon keväällä ja aloittaa rakentaminen kesällä, Paavola kertoo.

Laitoksen eri osat tulevat eri toimittajilta. Mädättämöä Nurmoon ollaan tilaamassa ulkomailta, kaasun nesteytystä kotimaasta. Myös hiilidioksidi voidaan ottaa jatkossa talteen.

"Nurmon laitos toteuttaa myös kiertotaloutta, kun se hyödyntää muiden toimialojen jätteitä ja myös sen oma jätemateriaali päätyy jatkokäyttöön", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.). Laitoksella voisi olla hyvät vientinäkymät.

Tukea myönnettiin myös Tampereelle geotermisen energiaan TEGS Finland Oy:lle 2,12 miljoonaa euroa. Maahan porataan 7–8 kilometriä syvä porakaivo, joka tuottaa kaukolämpöä 29 gigawattituntia vuodessa.

Koskienergia Oy:lle myönnettiin 2,87 miljoonaa euroa tukea uuden vesivoimalaitoksen rakentamiseen Kuhankoskelle Laukaaseen. Laitoksen teho on 5 megawattia ja vuosituotanto 35 GWh.

Lue lisää

Neljäntuhannen hehtaarin maatilan 2 300-päinen karja tuottaa Tsekissä maitoa ja sähköä

Ravinteiden tasaisempi jako torjuisi nälkää ja luontokatoa – tutkijat visioivat kannustimeksi planeettavaluuttaa

Biokaasulaitosten tuki kattaa puolet kustannuksista

Biokaasulaitos käynnistyi parahiksi ennen rakennuskustannusten ja sähkön hinnan nousua