Olkiluoto 3:lle käyttölupa – vain ydinreaktorin lataus puuttuu - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

Olkiluoto 3:lle käyttölupa – vain ydinreaktorin lataus puuttuu

Teollisuuden Voiman Jarmo Tanhua: "Asiat ovat nyt kunnossa. Vihdoinkin lunastamme ilmasto- ja energialupaukset."
Jukka Pasonen

Teollisuuden Voiman ydinvoimareaktori on latausta, testejä ja Säteilyturvakeskuksen myöntämää reaktorin latauslupaa vaille valmis. Valtioneuvosto myönsi torstaina 7. maaliskuuta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 -laitosyksikölle ydinenergialain mukaisen käyttöluvan.

Käyttölupa on voimassa vuoden 2038 loppuun saakka samoin kuin nykyiset Olkiluodon jo toiminnassa olevien OL1- ja OL2-ydinvoimalaitostenkin käyttöluvat.

"Asiat ovat nyt kunnossa. Vihdoinkin lunastamme ilmasto- ja energialupaukset, jotka annettiin periaatelupapäätöstä tehtäessä. Projekti on ollut pitkä ja vaikeuksia on ollut", Teollisuuden Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kommentoi ydinvoimalaprojektin tärkeää virstanpylvästä.

"Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko", TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen korostaa OL3:n merkitystä valtavan mittaluokan ilmastotekona.

Olkiluoto 3 on valmistuessaan hiilidioksidipäästötön, Suomen ja Pohjoismaiden suurin sähkövoimala. Laitos on myös ensimmäinen maailmassa, jolla jo käyttölupavaiheessa on olemassa käytetyn ydinpolttoaineen varastointi.

Valmistuessaan laitos tuottaa noin 15 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Suomen sähköomavaraisuus kasvaa huomattavasti nykyisestä.

Ydinenergialla tuotetun sähkön osuus kotimaisesta sähköntuotannosta nousee 30 prosentista noin 40 prosenttiin OL3:n myötä. Suomi tuo nykyisin ulkoa maahan noin neljänneksen kuluttamastaan sähköstä. Kauppataseen alijäämä pienenee arvion mukaan 16 prosentilla.

Suomen sähkönkulutus oli viime vuonna 87 terawattituntia. Tästä Suomessa tuotettiin 67 terawattituntia – noin neljännes sähköstä tuodaan ulkoa, Pohjoismaista, Venäjältä ja Baltiasta.

"Talviaikaan nuolet ovat Suomeen päin koko ajan", kuvasi Suomen sähköntuontia asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) tiedotustilaisuudessa.

Ministeri Tiilikainen piti ydinvoimalan käyttöluvan myöntämistä suorastaan historiallisena: edellisen kerran valtioneuvosto teki vastaavan päätöksen 40 vuotta sitten, vuonna 1979 valmistuneelle Olkiluoto 2:lle.

Olkiluoto 3 tarvitsee vielä reaktorin latausluvan Säteilyturvakeskukselta. Ydinvoimalan omistava TVO arvioi saavansa latausluvan ja voivan käynnistää laitoksen kesäkuussa.

Yksi asia ennen polttoaineen lataamista on laitoksen koekäytössä havaitun primääripiirin paineistimen yhdyslinjan värähtelyn vaimentaminen. STUK tarkastaa TVO:n valitseman ratkaisun suunnitelmat, valvoo työtä ja todentaa ennen polttoaineen latausta, että muutostyöt on tehty ja ratkaisun toimivuus on testattu.

Säätöjen ja tarvittavien testausten jälkeen Olkiluoto 3 kytketään suunnitelmien mukaan sähköntuotantoon vuonna 2020. Ensimmäiset kilowattitunnit sähköä TVO arvioi syntyvän laitoksella lokakuussa.

OL3:n suunniteltu toiminta-aika on vähintään 60 vuotta. Kauan on kestänyt myös laitoksen rakentaminen. Teollisuuden Voima haki valtioneuvostolta periaatelupaa valtioneuvostolta marraskuussa 2000. Hallitus puolsi lupaa ja eduskunta vahvisti sen keväällä vuonna 2002.

OL3:n valmistuminen on viivästynyt aikataulustaan jo 10 vuotta. Rakentajana on toiminut ranskalaisen Arevan ja saksalaisen Siemensin muodostama konsortio.

Laitoksen myöhästymisestä alkuperäisestä aikataulustaan ja menetetystä sähköntuotannosta tilaaja-TVO ja Areva ja Siemens pääsivät sopuun korvauksista maaliskuussa 2018 välimiesmenettelyssä. TVO:lle määrättiin 450 miljoonan euron korvaukset. Ydinvoimalan kustannusarvio nousi vuosien aikana 3,5 miljardista eurosta 5,5 miljardiin euroon.

Ydinvoimalla yhdessä uusiutuvien energiantuotantomuotojen kanssa on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Nyt Suomessa käytetystä sähköstä noin 27 prosenttia tuotetaan ilmastoystävällisellä ydinvoimalla. Osuus nousee 40 prosenttiin, kun OL3 kytketään sähköverkkoon.

Lue lisää

Ex-ministereillä eri näkemys lunastuslain kaatumisesta: Häkkänen syyttää keskustaa, Tiilikainen halusi kerralla isomman uudistuksen – "Keskustalla on nyt näytön paikka saada laki tehtyä vasemmistoporukan kanssa"

Hakuaika ympäristöministeriön kansliapäälliköksi päättyi: Virkaa haki 23 henkilöä, mukana muun muassa MTK:n ympäristöjohtaja ja entinen ministeri

Entinen ministeri Kimmo Tiilikainen pyrkii ympäristöministeriön kansliapäälliköksi

Olkiluoto 3 myöhässä taas – uusi aikataulu toimitetaan TVO:lle joulukuussa