Talous

Mitä suurempi kunta, sitä parempi palkka

Suurissa kunnissa on paljon johto- ja asiantuntija-ammatteja.
Hanna Linnove
Pienemmissä kunnissa suurimmillaan on toimisto-, myynti- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden suhteellinen osuus.

Työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys palkansaajien ansioihin, kertoo Tilastokeskuksen torstaina julkaisema palkkarakennetilasto.

Koko maassa kokonaisansioiden mediaani oli 17,4 euroa palkattua tuntia kohti. Puolet palkansaajista siis ansaitsi tätä vähemmän, puolet tätä enemmän.

Mediaani oli 19,1 euroa, kun työpaikka sijaitsi yli 200 000 asukkaan kunnassa. Alle 10 000 asukkaan kunnassa mediaaniansio oli 15,8 euroa. Tiedot ovat vuodelta 2017.

Ero kuitenkin supistuu noin 1,5 euroon, kun huomioidaan erot ammatti- ja tutkintorakenteessa.

Suurissa kunnissa työskentelee enemmän palkansaajia ammateissa, joissa ansiot ovat suuremmat.

Kuntakoon kasvaessa kasvaa myös johto- ja asiantuntija-ammattien osuus. 62 prosenttia palkansaajista työskenteli johto- ja asiantuntijatöissä viidessä suurimmassa kunnassa.

Pienemmissä kunnissa suurimmillaan on toimisto-, myynti- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden suhteellinen osuus.

Rakennus- ja kuljetustyöntekijöiden sekä teollisuustyöntekijöiden osuus oli suurin alle 10 000 ja 10 000–50 000 asukkaan kunnissa, joissa heitä oli 27 prosenttia palkansaajista.

Suurimmissa kunnissa työskentelee eniten korkeakoulutettuja.

Korkeakoulutettuja on tyypillisesti 10–20 prosenttia kaikista palkansaajista kunnissa, joissa asukkaita on tuhannesta kymmeneentuhanteen, työssäkäyntitilasto kertoo.

Kahdessa väkirikkaimmassa kunnassa, Helsingissä ja Espoossa, palkansaajista korkeakoulutettuja on 41 prosenttia.

Kokonaisansioihin on laskettu mukaan perus- ja taulukkopalkkojen lisäksi kaikki lisät, ylityöansiot ja luontoisedut. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Palkkarakennetilastossa ovat mukana kaikki julkisen sektorin palkansaajat ja yksityisen sektorin palkansaajat yli viiden hengen yrityksissä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Google teki ison sopimuksen suomalaisen tuulivoimayhtiö Ilmatar Energyn kanssa

Verokertymä kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia

IMF:n entinen johtaja Lagarde varoittaa maailmantalouden kasvun olevan uhattuna