Talous

HKScanin Tero Hemmilä heitti matriisin romukoppaan

Lihatalo HKScanin toimitusjohtajana aloittanut Hemmilä esitteli yhtiökouksessa osakkaille katsauksen yhtiön nykytilasta.
Kari Salonen
HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertoi yhtiökokouksessa osakkeenomistajille yhtiön nykytilasta ja toimenpiteistä talouden tervehdyttämiseksi.

Lihatalo HKScanin osakkaat kokoontuivat torstaina varsinaiseen yhtiökokoukseensa Turkuun. Toimitusjohtaja Tero Hemmilä esitteli katsauksessaan osakkeenomistajille HKScanin vuoden 2018 tuloksen, kuvaa yhtiön nykytilaa, toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi sekä käynnissä olevaa strategiaprosessia.

Hemmilä totesi yhtiön tiedotteessa, että HKScan keskittyy vuoden 2019 aikana yhtiön talouden tasapainottamiseen. Kannattavuuden parantamiseen tähtäävän työn keskiössä ovat Hemmilän mukaan muun muassa "lihan arvoketjun aktiivinen ja paikallinen johtaminen, maakohtaisen tulosvastuun korostaminen sekä asiakasyhteistyön tiivistäminen ja brändijohtajuuden palauttaminen valituissa tuotekategorioissa".

Mitä kaikkea tämä sitten tarkoittaa?

Säästöjä ja yhtiön toimintatapoja tehostaakseen HKScan kävi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksista lihatalo tiedotti 3. huhtikuuta. Suomen markkina-aluetta koskevat maakohtaiset yhteistoimintamenettelyt sekä Categories and Concepts -organisaation integrointiin liittyneiden neuvotteluiden lopputuloksena henkilöstömäärä vähenee Suomessa yhteensä 74 henkilöllä.

Yhtiö luopuu matriisiorganisaatiosta keskitetyn tuotekehityksen ja konseptikehityksen osalta. Tulosvastuuta kevennetty konsernihallinto selkeyttää ja siirtää "kohti selkeää maakohtaista tulosvastuuta korostavaa organisaatiota".

Matriisi lentää tuotekehityksessä romukoppaan, ja tuotekategoriat ja konseptit synnytetään jatkossa HKScanin tulosvastuullisissa toimintamaissa, Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa.

HKScan ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen pörssiyhtiö, jossa toimintokohtaista matriisiorganisaatiota rukataan tai puretaan toimimattomana. Myynti ja markkinointi ovat toimineet aiemminkin HKScanissa itsenäisesti maaorganisaatioissa.

Vuoden 2019 aikana yhtiön talouden tasapainottamiseen. Lihatalo teki viime vuonna lähes 50 miljoonaa euroa tappiollisen tuloksen.

Torstain yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2018.

Hallituksen nykyiset jäsenet Reijo Kiskola, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi valittiin uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Anne Leskelä varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka. Lisäksi hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi uudelleen Reijo Kiskolan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Jari Mäkilän.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävän työn keskiössä ovat Hemmilän mukaan muun muassa lihan arvoketjun aktiivinen ja paikallinen johtaminen. yhtiö tavoittelee brändijohtajuuden palauttamista valituissa tuotekategorioissa.

HKScan nimitti uuden johtoryhmän 3. huhtikuuta. Joukko entisen toimitusjohtajan Jari Latvasen pestaamia johtajia sai mennä.

Yhtiö uusii strategiansa ja määrittää painopisteet uudelleen:

”Näemme, että HKScanin liiketoiminnan strategisen kehittämisen kasvusuunnat ovat edelleen siipikarja- ja aterialiiketoiminnoissa. Punaisessa lihassa haemme aiempaa proaktiivisempaa kehitysotetta ja pyrimme hyödyntämään vastuullisuustyömme tarjoaman kaupallisen potentiaalin maksimaalisesti. Tarkastelemme avoimesti myös rooliamme kuluttajan ruokalautasella ja uusissa tuotekategorioissa. Kasvusuuntien määrittelyn lisäksi keskeiset strategiset arvioinnit liittyvät yhtiön rakenteeseen, minkä yhteydessä tarkastelemme myös eri markkina-alueiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa”, Hemmilä toteaa.

Tämä työ etenee kevään ja kesän aikana. Tarkempaa HKScan ei markkina-alueistaan kerro.

HKScan on aloittanut sianlihan viennin myös Kiinaan, joka on yksi maailman suurimmista sianlihan markkinoista..

Rauman siipikarjayksikön ylösajo on ollut yhtiölle toista vuotta jatkunut ongelma. Esityksessään Hemmilä kertoi tehtaan tuotantotehokkuuden ja toimitusvarmuuden kehittyneen oikeaan suuntaan.

"Potentiaali syntyy saantojen ja työn tuottavuuden paranemisista, hinnankorotuksista, ulkoistettujen toimintojen kotiuttamisesta ja viennistä."

Yhtiön vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulos julkaistaan 8. toukokuuta 2019.

Korjattu juttua kello 17:08. HKScanin henkilöstöhallinto toimii keskitetysti yhtiössä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

HKScan: Tulos parani selvästi – osakeanti onnistui

Aktivistit osoittivat vuorokauden ajan eläinrakkautta Forssan teurastamon edessä

Asuntomessuilla syödään kotimaista broileria ja ruotsalaisia lihapullia