Talous

Kysely: Noin puolet kuluttajista antaisi ulkopuolisen säädellä sähkönkulutustaan etäohjauksella

Etäohjauksella tasattaisiin kuormitushuippuja.
Jaana Kankaanpää
Sähkönkulutuksen kasvaessa myös kuormituspiikit lisääntyvät. Yksi ratkaisu on sähkönkulutuksen etäohjaus. Sääntelyyn suostuvaiset kuluttajat toivovat hyötyvänsä siitä rahallisesti.

Yhteiskunta sähköistyy kiihtyvällä tahdilla, ja sähköä käytetään uusilla tavoilla muun muassa lämpöpumpuissa ja sähköautojen latauksessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tiedotteen mukaan kulutuksen lisääntyminen luo kuitenkin tarpeita sähkön käytön ohjaamiseen. Tasapaino sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä on entistä vaikeampi saavuttaa.

Lisäksi uusiutuvien tuotantotapojen, kuten aurinko- ja tuulienergian lisääntyminen, luovat uusia haasteita sähköjärjestelmälle.

"Yhdessä nämä muutokset aiheuttavat sähköverkkoon kuormitushuippuja, jotka rasittavat niin sähkönjakeluun kuin myös -tuotantoon käytettävää infrastruktuuria. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi", kertoo erikoistutkija Anne Immonen VTT:ltä.

Sähkölaitteiden etäohjaukseen perustuva kulutusjousto on yksi uudenlainen ratkaisu ongelmaan. VTT:n selvityksen mukaan 57,5 prosenttia kuluttajista suhtautuu kotinsa sähkölaitteiden etäohjaukseen myönteisesti.

Se tarkoittaisi, että kolmas osapuoli voisi säätää älykkäitä sähkölaitteita markkinatilanteen mukaan.

"Kyse olisi siis siitä, että kuluttajat joustaisivat mieltymyksistään sähkön käytössä. He määrittelisivät, missä rajoissa he voisivat siirtää sähkölaitteiden käyttöä aikaan, jolloin sähköä on enemmän saatavilla. Kuluttajalle ei välttämättä ole merkitystä, millä hetkellä vesivaraajaan syötetään tarvittava määrä energiaa, kunhan lämmintä vettä riittää. Älykkäämpi kuormanohjaus tasaisi kulutushuippuja ja toisi sähköverkon tuotantoon ja jakeluun paljon hyötyjä", selventää Immonen.

VTT:n kyselyssä selvitettiin, kuinka kuluttajat suhtautuvat ajatukseen, että kolmas osapuoli ohjaisi etänä heidän laitteitaan. Kyselyyn vastasi 2110 sähkön pienkuluttajaa, joista 57,5 prosenttia suhtautui ajatukseen myönteisesti. 49 prosenttia olisi valmis oman kotinsa sähkölaitteiden etäohjaukseen, jos se tapahtuisi huomaamatta ja hyödyttäisi myös kuluttajaa itseään.

Etäohjaukseen suostuvaiset vastaajat toivoivat etenkin rahallista hyötyä: 92 prosenttia toivoi pienempää sähkölaskua. Myös ympäristöhyöty oli tärkeä: 51 prosenttia toivoi kulutusjouston lisäävän uusiutuvan energian käyttöä ja vähentävän päästöjä. Suuri osa vastaajista halusi myös itse optimoida kulutustaan ja saada tietoa kotinsa kulutuspiikeistä. Jopa 65 prosenttia olisi valmis järkeistämään kulutustaan muun muassa välttämällä sähkölaitteiden yhtäaikaista käyttöä.

Kyselyssä nousi esiin myös huolenaiheita, sillä noin puolet vastaajista suhtautui etäohjaukseen epäilevästi. Huolenaiheina mainittiin muun muassa yksityisyyden ja kontrollin menettäminen, mahdolliset lisäkustannukset, tietoturvariskit, tekniikan toimivuus sekä pelko siitä, että joku muu hyötyy ja kuluttajalle jäävät vain haitat. Moni koki riittäväksi ohjata itse sähkölaitteitaan, eikä nähnyt tarvetta etäohjaukselle.

"Tämä kertoo kuluttajien tiedon puutteesta: omaa sähkönkulutusta voi kyllä optimoida itse, mutta samalla hyödyt kulutusjoustosta suuremmassa mittakaavassa sähkömarkkinoilla jäävät saamatta. Sähkön kulutusjouston perimmäinen tarkoitus on tukea uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa", Immonen sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oletko jo ottanut käyttöön tämän rahanarvoisen vinkin? Vain harva kotitalous seuraa säännöllisesti energiankulutustaan

Suomalaisten ilmastotekosuosikit listattiin: Pakkausten ja muovituotteiden vähentäminen sekä sähkönkulutuksen leikkaaminen

750 000 täyssähköautoa nostaisi Suomen sähkönkulutusta vain kolme prosenttia, voimaloiden ja sähköverkon pitäisi selvitä haasteesta varsin helposti