"Me on yritetty sanoo, että me ei huiputeta" – Paikallinen sopiminen onnistuu vain, jos on luottamusta - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

"Me on yritetty sanoo, että me ei huiputeta" – Paikallinen sopiminen onnistuu vain, jos on luottamusta

PTT:n ja Työterveyslaitoksen tutkimus paljastaa, että yritysten välillä on suuria eroja paikalliseen sopimiseen liittyvissä asenteissa ja käytännöissä,
Jaana Kankaanpää
Luottamus on avainsana paikallisessa sopimisessa.

Paikallista sopimista yrityksissä voitaisiin edistää varsin yksinkertaisin viestinnän ja oppimisen ja yhteistyön rakentamisen keinoin. Laajemmalla tasolla tarvittaisiin Suomen yhteinen paikallisen sopimisen strategia ja lisää liittojen yhteistyötä.

Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa löydettiin yritysten välillä suuria eroja paikalliseen sopimiseen liittyvissä asenteissa ja käytännöissä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin 22 yrityksestä, joilla on kokemusta Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimukseen kuuluvasta

paikallisesta sopimisesta

Keskeinen tulos on, että paikalliseen sopimiseen vaikuttavat voimakkaasti monet yritys ja jopa henkilöspesifit tekijät. Yritysten välillä on suuria eroja paikallisen sopimiseen liittyvissä asenteissa, käytänteissä ja mahdollisuuksissa.

Tärkeimmiksi eroja selittäviksi tekijöiksi nousivat yhteistyötapa ja luottamuksen määrä:

”Neuvottelijaosapuolten välinen luottamus on paitsi paikallisen sopimisen edellytys myös yksi sopimisen lisäämisen suurimmista haasteista. Luottamusta ei voida tuoda yrityksiin ulkoa, vaan se on rakennettava itse. Tästä syystä yrityksissä käydään paikallisen sopimisen neuvotteluja hyvin erilaisista lähtökohdista”, kertoo Työterveyslaitoksen tutkija Kirsi Timonen.

Luottamuksen ja yhteistyön määrän perusteella tutkimuksessa mukana olleet yritykset jaettiin ryhmiin, jotka edustavat neljää erilaista paikallisen sopimisen mallia. Tutkijat antoivat yritysryhmille puhuvat nimet: "Yksinpuurtajat”, ”Siipirikot”, ”Yhteisölliset” ja ”Yhdessä oivaltajat”.

Yksinpuurtajissa työntekijät suhtautuvat sopimiseen usein epäillen, siipirikoissa luottamus osapuolten välillä on saanut kolauksia ainakin hetkeksi. Yhteisölliset ovat usein perheyritystaustaisia ja niitä leimaa epämuodollinen toimintakulttuuri. Yhdessä oivaltajissa vallitsee jatkuvan kehittämisen asenne, neuvottelujärjestelmä on toimiva ja sopiminen luonnollinen osa arkipäivää.

Tutkimusyrityksistä kerätyt kommentit työnantajien ja työntekijöiden kommenteista kertovat luottamuksesta ja neuvottelukulttuurista tai sen puutteista.

"Siipirikkoisen" yritykselle on tyypillistä, että avainhenkilöiden keskinäiseen luottamukseen on tullut särö. Sopiminen koetaan yksipuoliseksi, epäreiluksi tai turhaksi ja siihen suhtaudutaan epäilevästi. Usein henkilövaihdokset voivat parantaa tilannetta:

Työnantaja: ”Tavallaan on vaikea käsittää se toinen puoli,... että voiko näin. Ikään kuin siinä ois aina semmoinen, että työnantaja rupee huiputtamaan. Me on yritetty sanoo, että me ei huiputeta."

Työntekijä: ”Kyllähän se varmasti hiertää. Sul on sopimus ja vastapuoli rikkoo sen alle viikossa. Niin kyllä se hiertää. Se voi hiertää pitkäänkin.”

Yhdessä oivaltajissa puolestaan vallitsee jatkuvan kehittämisen asenne, neuvottelujärjestelmä on toimiva, ja sopiminen luonnollinen osa arkipäivää.

”Ennen kaikkea neuvotteluosapuolten pitää tietää, mistä voidaan sopia ja mitkä ovat taustalla olevat lait ja sopimukset. Lisäksi pitää ymmärtää sopimusten vaikutukset. Paikallisen sopimisen lisääntyessä myös työntekijöiden edustaja tarvitsee yhä vankempaa liiketaloudellista osaamista”, sanoo liiketaloustutkija Raija Heimonen.

Tutkitut yritykset sijaitsivat Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Joukossa oli pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä, ja niiden omistus vaihteli suomalaisista perheistä kansainvälisiin sijoittajiin.

Tutkimuksen perusteella kaikki eivät vielä ole valmiita paikalliseen sopimiseen. Tutkimushanke on toteutettu Työsuojelurahaston, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton tuella. Koko tutkimusraportti ”Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa” on luettavissa PTT:n ja Työterveyslaitoksen kotisivuilta osoitteessa www.ptt.fi ja ttl.fi.

Lue lisää

Suomen ruokavienti vetää – pulmina bulkki ja Kiinan rooli

Pellervon taloustutkimus: Lomautukset pitäneet Suomen kilpailukykyä yllä – reipas talouskasvu vaatii koronarokotetta

Kokoomus jätti lakialoitteen paikallisen sopimisen laajentamisesta, sillä ei usko päätösten syntyvän työmarkkinapöydissä

Koronasta toipumiseen menee asiantuntijoiden mukaan ainakin kaksi vuotta