Talous

Finnwatch vertaili Suomen kuuden suurimman sote-alan yrityksen verovastuullisuutta – Mehiläiselle surkein tulos

Finnwatchin mukaan verolainsäädännön puutteiden vuoksi osa yrityksistä saa merkittäviä veroetuja samalla kun toiset maksavat huomattavasti enemmän veroja.
Heikoiten menestyi Mehiläinen, jonka tulos oli -2 pistettä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Yritysten vastuullisuutta tarkkaileva Finnwatch edellyttää, että sote-alan yritykset sitoutuisivat vastuullisen veronmaksun periaatteisiin. Lisäksi niiden tulisi linjata julkisesti käytössään olevista verosuunnittelun keinoista.

Finnwatch on vertaillut kuuden suurimman Suomessa toimivan sote-alan yrityksen verovastuullisuutta. Raportissa verovastuullisuutta arvioidaan tarkastelemallatoimia, joilla yritys pyrkii välttämään toimintamaahansa maksettavia veroja.

Finnwatchin mukaan verolainsäädännön puutteiden vuoksi osa yrityksistä saa merkittäviä veroetuja samalla kun toiset maksavat huomattavasti enemmän veroja.

"Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus mahdollistaa Suomessa verokikkailun korkeapalkkaisilla aloilla. Palkansaajat maksavat tuloveroja huomattavasti enemmän kuin varakkaimmat ja hyvätuloisimmat työntekijät, jotka voivat kierrättää työstä saamansa korvauksen pöytälaatikkoyhtiön kautta", arvostelee Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Finnwatch suosittaa, että yritysten tulee laatia julkinen veronmaksun vastuullisuutta koskeva strategia, jossa ne linjaavat käytössään olevista verosuunnittelun keinoista.

Päättäjille Finnwatch suosittaa muun muassa Suomen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn kiristämistä. Yhdistys kritisoi Suomen osinkoverojärjestelmän aiheuttavan epätasa-arvoa verovelvollisten välillä.

"Julkinen keskustelu yhtiöiden verojärjestelyistä on sote-alalla vaikuttanut yritysten valitsemiin rakenteisiin. Myös kiristykset korkovähennysrajoituksia koskevaan verolainsäädäntöön ovat toimineet. Kiristettävää lainsäädännössä riittää kuitenkin vielä", Vartiala muistuttaa.

Mukana Finnwatchin vertailussa olivat Attendo, Mehiläinen, Cor Group eli Coronaria, Pihlajalinna, PlusTerveys ja Terveystalo.

Parhaiten menestyivät Pihlajalinna ja Coronaria, jotka saivat viisi pistettä. Paras mahdollinen pistemäärä oli +11 ja huonoin -11. Kolmannella sijalla on PlusTerveys kolmella pisteellä.

Finnwatch huomauttaa, että nämä yritykset voisivat edelleen parantaa sijoitustaan laatimalla selkeät julkiset verovastuullisuuslinjaukset sekä puuttumalla tulonmuuntoon palkkaamalla entistä useamman lääkärin suoraan työsuhteeseen.

Finnwatchin mukaan esimerkiksi yli puolet Pihlajalinnan lääkäreistä työskentelee ulkopuolisina palveluntarjoajina. Yhtiö maksaa lääkäreille työpanososinkoja.

"Tulonmuuntoon tulee puuttua vähintään toteuttamalla valtiovarainministeriön verotyöryhmän suositukset", Vartiala vaatii.

Heikoiten menestyi Mehiläinen, jonka tulos oli -2 pistettä.

Mehiläinen sai eniten pisteitä julkisesta verostrategiastaan, mutta menetti pisteitä Suomessa verotettavaa tulosta vähentävistä lainajärjestelyistään, käynnissä olevasta veroriidastaan sekä tulonmuunnosta. Tulonmuunnolla tarkoitetaan tilannetta, jossa ansiotuloja muunnetaan pääomatuloiksi.

Attendo jäi -1 pisteeseen ja Terveystalo nollaan pisteeseen. Finnwatchin mukaan molemmilla yrityksillä on käynnissä veroriitoja ja ne osallistuvat tulonmuuntoon.

Terveystalo kiistää veroriidan. Yhtiön mukaan sillä ei ole käynnissä mitään veroriitoja. Terveystalo tähdentää, että viime vuonna päättyneessä verotarkastuksessa ei löytynyt mitään huomautettavaa.

Terveystalo kertoo myös, että yhtiö julkaisee myöhemmin erillisen verostrategiansa Finnwatchin suosituksen mukaisesti.

Finnwatch myöntää, että sekä Terveystalo että Attendo ovat purkaneet vanhoja aggressiivisia kansainvälisiä verojärjestelyjään.

"Terveystalon kohdalla vanhoista järjestelyistä kertyneet tappiot ovat vielä viime vuosina vähentäneet yhtiön Suomessa maksamia veroja. Nämä tappiot tulevat käytetyksi yhtiön mukaan vuoden 2019 alussa, minkä jälkeen yhtiön verovastuullisuus tässä raportissa käytettyjen kriteerien mukaisesti paranee."

Yhdistys toteaa raportissaan, että yhtiöiden rahoitusjärjestelyjen läpikäyminen ja arviointi edellyttää kuntien päättäjiltä, medialta ja kansalaisjärjestöiltä yhtiöiden tilinpäätösten tarkastelua, joten Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietokannan käytön tulisi olla maksutonta.

Yhdistys myös muun muassa säätäisi yritysverotusta koskevat tuomioistuinten päätökset julkisiksi ja tekisi verotusta koskevien oikeudenkäyntien päätöksistä julkisia.

Raportti on tuotettu vuonna 2018 kerätyllä joukkorahoituksella. Selvitys perustuu sote-alan yrityksille lähetettyyn laajaan kyselyyn sekä maakohtaiseen veroraportointipohjaan, joka yrityksiä on pyydetty täyttämään vuosien 2016–2018 ajalta.

Finnwatchin jäsenjärjestöjä ovat Kirkon ulkomaanapu, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK, Fingo, Kuluttajaliitto, Eettisen kaupan puolesta, Maan ystävät, Dalitien solidaarisuusverkosto, Suomen lähetysseura, Solidaarisuus, Kios Foundation ja Attac.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ovatko suurituloiset muita älykkäämpiä, entä onnellisempia?

Eniten tienaavat artistit säveltävät ja sanoittavat kappaleitaan itse

Talouselämä: Noin 70 suurituloisen verotietoja ei anneta suoraan medialle – määrä voi vielä kasvaa