Talous

HKScanin osakkaat hyväksyivät suunnatun osakeannin – lihatalo kerää 60 miljoonaa euroa uutta pääomaa

HKScanin suurimmat osakkaat LSO Osuuskunta ja Lantmännen ovat sitoutuneet antiin, myös MTK on päättänyt merkitä lisää osakkeita.
Pasi Leino
HKScanin ylimääräiseen yhtiökokoukseen Turussa osallistui 60–70 osakkeenomistajaa.

Lihatalo HKScanin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön järjestämään enintään 60 miljoonan euron suunnatun osakeannin yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi.

Rahoitusjärjestely koostuu suunnitellusta arviolta enintään 60 miljoonan euron suunnatusta osakeannista, jossa tarjotaan käteisvastiketta vastaan uusia A-sarjan osakkeita yleisön merkittäväksi Suomessa ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi ETA-alueella.

Osakkeiden merkintähinta voitaisiin maksaa sijoittajan valinnan mukaan käteisellä tai käyttämällä maksuvälineenä yhtiön liikkeeseen laskemaa joukkovelkakirjalainaa nimellisarvoon kertyneine korkoineen.

Ylimerkintätilanteessa yhtiöllä olisi oikeus kasvattaa osakeantia enintään 12 miljoonalla eurolla. Lisäksi ylimerkintätilanteessa yhtiön hallituksella olisi oikeus allokoida A-sarjan osakkeita merkinnän tehneille yhtiön osakkeenomistajille ennen merkitsijöitä, jotka eivät ole yhtiön osakkeenomistajia.

Valtuutuksen perusteella hallitus on valtuutettu neuvottelemaan ja toteuttamaan rahoitusjärjestelyn yhtiön kannalta parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

HKScan kertoi jo aiemmin, että yhtiö oli 8.5. mennessä saanut yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta ja institutionaalisilta sijoittajilta yhteensä 54,8 miljoonan euron sitoumukset merkitä uusia A-sarjan osakkeita. Sitoumukset oli annettu alimmillaan enintään 1,60 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Yhtiön suurin omistajataho, LSO Osuuskunta vahvisti MT:lle osallistuvansa suunnattuun osakeantiin "merkittävällä osuudella". Niin ikään toiseksi suurin omistaja Lantmännen on sitoutunut uusien osakkeiden merkintään.

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen Turussa osallistunut MTK:n talousjohtaja Heikki Laurinen kertoo myös MTK:n osallistavan osakeantiin:

"Siitä on jo päätökset", Laurinen vahvistaa MT:lle.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK omistaa runsaat 836 000 HKScanin A-osaketta. MTK on lihatalon kuudenneksi suurin yksittäinen omistaja.

HKScanin suunnatun osakeannin sijoitusmateriaali on MT:n tietojen mukaan parhaillaan Finanssivalvonnan käsittelyssä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

"Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 47,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 24,2 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, jos valtuutus käytetään kokonaisuudessaan. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä."

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.9.2019 asti.

Yhtiökokous päätti myös yhtiöjärjestyksen muutoksesta koskien A-osakkeiden lukumäärää.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen siten, että A-osakkeita voi olla enintään 60 000 000 kappaleen sijasta enintään 100 000 000 kappaletta.

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yhtiön kotimarkkinat kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. HKScan vie tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Työntekijä menetti sormensa lihasekoittimeen – HKScanille 60 000 euron yhteisösakko

Miksi ruokafirmat ovat pörssin luusereita?

Suomalaisille lihataloille avautumassa uusia vientimarkkinoita Aasiasta siipikarjalle ja naudanlihalle – laitostarkastukset jo menossa