LSO joutuu ottamaan velkaa tai myymään omaisuutta maksaakseen uudet HKScan-osakkeet – kassavirta riittämätön - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

LSO joutuu ottamaan velkaa tai myymään omaisuutta maksaakseen uudet HKScan-osakkeet – kassavirta riittämätön

HKScanin suuromistajasta, LSO Osuuskunnasta, kassavirta-analyysin tehnyt kokenut liikkeenjohdon konsultti pitää suomalaisen lihaosuuskunnan rahavirtaa riittämättömänä uusiin sijoituksiin ja osuuspääoman korkojen maksuun.
Jukka Pasonen

Lihatalo HKScanin omistajat kokoontuivat keskiviikkona Turkuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään enintään 60 miljoonan euron suunnatusta osakeannista. Raskaasti tappiollinen lihatalo tarvitsee lisää pääomia kääntääkseen yhtiön jälleen kannattavaksi.

Osakeanti eteni kokouksen päätöksin hallituksen esityksen mukaisesti.

HKScanin ylivoimaisesti suurin omistaja on suomalainen lihaosuuskunta LSO Osuuskunta.

Maaseudun Tulevaisuus suhteutti LSO:n mahdollisen HKScanin A-osakkeiden uusmerkinnän osuuskunnan nykyiseen omistukseen yhtiössä. Lihaosuuskunta omistaa noin kolmanneksen HKScanin A-osakkeista. Siihen suhteutettuna LSO:n osuus annista olisi 18 miljoonaa euroa, kun osakkeiden merkintähintana on 1,60 euroa osakkeelta.

LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja Veikko Kemppi vahvistaa lihaosuuskunnan osallistuvan "merkittävällä osuudella" suunnattuun osakeantiin. Eurosummaa tai sitä, miten LSO aikoo rahoittaa uusien A-osakkeiden oston LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja Kemppi ei kommentoi.

Kokenut liikkeenjohdon konsultti, kassavirta-analyyseihin perehtynyt LJK Riku Lehtinen Strategic Accounting Oy:stä laski MT:n pyynnöstä, riittävätkö LSO Osuuskunnan varat ja tase lisäsijoitukseen HKScanin osakkeisiin sekä tuleviin osuuspääoman korkojen maksuun osuuskunnan jäsenille.

"Jos LSO sijoittaa HKScaniin oletetun 18 miljoonaa euroa, se joutuu joko myymään omaisuuttaan tai ottamaan velkaa", arvioi Lehtinen osuuskunnan viime vuoden tilinpäätöksen ja tehdyn kassavirta-analyysin perusteella.

LSO:n kassavirta ei riitä tähän asti totuttuihin pääoman palautuksiin osuuspääoman korkoina sekä nyt suunnitteilla oleviin sijoituksiin.

"Jos koko 18 miljoonaa euroa otetaan velkana, aikaa takaisinmaksuun tilinpäätöksen tiedoilla tarvitaan noin 16 vuotta – mutta sinä aikana ei kyetä minkäänlaisiin oman pääoman palautuksiin", Lehtinen laskee.

LSO Osuuskunta on vakavarainen ja sen omavaraisuusaste ennen lisäsijoituksia ja mahdollista sijoituslainaa on 73 prosenttia (ilman varauksia). Jos LSO rahoittaa HKScanin osakkeiden merkinnän 18 miljoonan euron lainalla, LSO:n omavaraisuusaste putoaa 61 prosenttiin.

LSO konserni käsittää myös lihaosuuskunnan omistusosuuden pörssiyhtiö HKScanissa. Vuoden 2018 lopussa LSO konsernin omavaraisuusaste oli matala 31 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 107 prosenttia.

LSO on HKScanin suurin osakkeenomistaja. Äänivaltaiset K-osakkeet mukaan laskien osuuskunnan osuus osakkeiden äänimäärästä on 69,25 prosenttia.

HKScan tarjoaa osakeannissa mahdollisuutta käyttää maksuvälineenä myös yhtiön liikkeelle laskemaa joukkovelkakirjalainaa. Yhtiö on laskenut kaikkiaan kolme joukkovelkairjalainaa liikkeelle. Viime syksynä liikkeelle lasketun 40 miljoonan euron kiinteäkorkoisen ja eräpäivättömän hybridilainan korko on kahdeksan prosenttia. Kaksi muuta jvk-lainaa ovat 135 miljoonan euron kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina (korko: 2,625 prosenttia) ja 100 miljoonan euron, 3,625 prosentin kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina.

Osuuskunnan riskit liittyvät ensisijaisesti HKScanin omistajuuteen ja rahoitukseen sekä yhtiön menestymiseen liiketoiminnassa

LSO:n kassavirrasta valtaosa on tullut aiemmin HKScanin maksamista osingoista. Viime tilivuodelta tappiollinen HKScan ei maksanut osinkoja.

LSO Osuuskunnan varallisuus on sidottu pääosin HKScan Oyj:n osakkeisiin ja tehdaskiinteistöihin tulojen muodostuessa yhtiön maksamista osingoista ja vuokrista.

Mitä omaisuutta LSO Osuuskunnalla sitten on ylipäätään myytävissä taseestaan? LSO Osuuskunta omistaa esimerkiksi HKScanin Vantaan tuotantolaitoksen maapohjan. Tehdaskiinteistö on lihatalon omistuksessa.

LSO saa maa-alueestaan vuokratuottoina noin 1,5 miljoonaa euroa vuokraa vuodessa. Tuottoja ja kassavirtaa osuuskunta tarvitsee jatkossakin osuuspääoman korkoihin sekä mahdollisiin HKScan-antiin otettavan lainan korkoihin ja kuoletuksiin.

LSO Osuuskunta maksaa osuuspääoman omistajilleen edustajiston keväällä päättämän viiden prosentin koron. Osuuskunnan palautukset ovat olleet viisi prosenttia osuuspääomalle myös aiempina vuosina.

LSO:n osuuspääomien määrä laski viime vuonna 2,2 miljoonalla eurolla, kun toista tuhatta osuutta lunastettiin ulos lihaosuuskunnasta. Toimitusjohtaja Veikko Kempin mukaan osuuspääomien vähentyminen ei ole jatkunut enää kuluvan vuoden puolella.

LSO Osuuskunnan osuuspääomat olivat vuoden 2018 lopussa 13,94 miljoonaa euroa.

LSO Osuuskunnan jäsenistö tuotannon eläinlajeittain jakautuu siten, että 72 prosenttia on nautatiloja, 19 sianlihan kasvattajia, kahdeksan prosenttia siipikarjan kasvattajia ja prosentti edellisten yhdistelmiä.

Lue lisää: LSO Osuuskunta osallistuu HKScanin antiin "merkittävällä osuudella" – Osakkeiden rahoitusta tai euromäärää osuuskunta ei kerro

HKScanin osakkaat hyväksyivät suunnatun osakeannin – lihatalo kerää 60 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Jere Satamo
LSO Osuuskunnan riskit liittyvät ensisijaisesti HKScanin omistajuuteen ja rahoitukseen sekä yhtiön menestymiseen liiketoiminnassa. Kassavirta-analyysin tehneen liikkeenjohdon konsultin Riku Lehtisen arvion mukaan LSO:n kassavirta ei pelkästään riitä lihatalon uusien osakkeiden merkintään.
Lue lisää

Kotiruuan suosio paikkasi Atrian ja HKScanin toista vuosineljännestä

Vasikkapula kiusaa nautakasvattajia

"Kun kysyntä koronasta palautuu, se on muuttanut muotoaan"

Yritysanalyytikon arvio: Monella yrityksellä kassa taas tyhjä loka–marraskuussa: "Tukirahoituksella on yrityksille ostettu vain aikaa"