Talous

KL: Talousvaikeuksissa painivien kuntien määrä yli kymmenkertaistui viime vuonna

Kuntien menot ja investoinnit kasvoivat mutta verorahoitus väheni.
Kari Salonen
Vehmaa täyttää kriisikunnan kriteerit. Kuvassa Vehmaan uusi yhtenäiskoulu.

Kuntien talous heikentyi selvästi viime vuonna. Kauppalehden mukaan vuosikate oli negatiivinen 45 kunnalla vuonna 2018, kun vuonna 2017 negatiivisen vuosikatteen kuntia oli vain neljä kappaletta. Asia selviää Tilastokeskuksen keräämistä tilinpäätösten ennakkotiedoista.

Kuntatalouden menot ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun. Taustalla on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu.

Menojen kasvun, verorahoituksen vähenemisen ja investointien lisääntymisen johdosta kuntakonsernien toiminnan ja investointien rahavirta heikkeni merkittävästi. Samanaikaisesti kuntakonsernien lainakanta kasvoi.

Valtiovarainministeriön mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyn eli niin sanotun kriisikuntamenettelyn käynnistämisen kriteerit täyttyvät nyt neljän kunnan osalta (Honkajoki, Kyyjärvi, Vehmaa, Rantasalmi) ja yhä useampi kunta lähestyy kriteerejä.

Lisää ongelmia kunnille syntyy siitä, että niiden verotulot vähenivät ennakkotietojen mukaan 118 miljoonaa euroa eli puoli prosenttia edellisvuodesta. Verotulojen väheneminen johtui enimmäksi osaksi tuloverojen osuuden pienentymisestä 166 miljoonalla eurolla.

Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta väheni 23 miljoonaa euroa, mutta kunnat saivat kuitenkin edellistä vuotta enemmän muita verotuloja.

Kunnille ohjautui kaikkiaan 45 miljoonaa euroa edeltävää vuotta vähemmän valtionosuuksia, mikä merkitsi 0,5 prosentin pienentymistä kyseisessä tuloerässä. Verotuloista ja valtionosuuksista yhteenlaskettava verorahoitus oli 30,9 miljardia euroa. Asukasta kohden kunnille kertyi verorahoitusta 5 604 euroa.

Tästä pääset alkuperäiseen juttuun.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuntaliitto haluaa työttömien asiakastiedot: ”Tiukka yksityisyydensuoja toimii ihmistä vastaan”

Kunnat kuntoon

Sote-yhteisöt yt-neuvottelevat ja säästävät