Talous

Kela myöntää jatkossa työttömyysturvan myös yrittäjien perheenjäsenille

Jatkossa yrittäjien perheenjäsenellä on samat oikeudet kuin palkansaajalla.
Kari Salonen
Aiemmin yrittäjän perheenjäsen ei ole voinut hakea työttömyystukea, vaikka työssäoloehto olisi täyttynyt.

Muutoksen myötä perheyrityksessä työskennelleet perheenjäsenet voivat kuulua työttömyysturvan piiriin.

Muutos astuu voimaan heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Jatkossa yrittäjien perheenjäsenellä on samat oikeudet kuin palkansaajalla.

Työttömyysturvaa voi hakea, jos perheenjäsen ei ole osakkaana yrityksessä tai käytä määräysvaltaa yrityksessä.

Työttömyyspäivärahaa voi saada, mikäli työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehto edellyttää, että hakija on ollut palkkatöissä vähintään 12 edeltävää kuukautta. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen.

Työttömyysehto täyttyy joko perheyrityksessä tai ulkopuolisella työnantajalla työskentelyn perusteella. Mikäli perheenjäsen on ollut töissä edelliset 12 kuukautta sekä perheyrityksessä että ulkopuolisella työnantajalla, tulee työttömyysturvaa hakevan valita, kumman työsuhteen perusteella hän hakee työttömyysturvaa.

Jos perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen ei ole työttömyyskassan jäsen tai hänellä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, hän on oikeutettu hakemaan työttömyysturvaa Kelasta.

Yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus myös soviteltuun työttömyysetuun eli palkkatulojen ja työttömyysturvan yhdistämiseen.

Aiemmin perheyrityksessä työskentelevä henkilö on katsottu yrittäjäksi, vaikka hänellä ei olisi omistussuhdetta tai määräysvaltaa yrityksessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Muutos työttömyysturvaan: Yrittäjien perheenjäseniä kohdellaan jatkossa palkansaajan tavoin

Katseet kohdistuvat ministeri Harakkaan

Yrittäjän perheen- jäsenen työttömyys- turvaa kehitetään