Harkitsetko kotitalosi vuokraamista? Ota nämä viisi asiaa huomioon - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

Harkitsetko kotitalosi vuokraamista? Ota nämä viisi asiaa huomioon

Omakotitalon vuokraamista pelätään, koska talon huoltotoimien ja pihanhoidon luullaan jäävän hoitamatta.
Jaana Kankaanpää
Jotta piha ja sen kasvit kukoistaisivat myös vuokrasuhteen aikana, kannattaa pihan kunnossapidosta ja huoltotöistä sopia kirjallisesti.

Monet saattavat harkita kotitalonsa vuokraamista esimerkiksi kesällä erilaisten tapahtumien kävijöille. Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa tiedotteessaan, että omakotitalon vuokraukseen sovelletaan samoja pelisääntöjä kuin muidenkin asuinhuoneistojen vuokraukseen. Järjestön mukaan omakotitalon vuokraamista pelätään, koska talon huoltotoimien ja pihanhoidon luullaan jäävän hoitamatta.

Suomen Vuokranantajat ry:n lakimies Tiia Tukiainen kertoo, mitä omakotitalon vuokrauksessa tulisi erityisesti ottaa huomioon.

Omakotitalon kunnossapitoon liittyy monia säännöllisiä ylläpitotöitä nuohouksesta rännien ja hajulukkojen puhdistukseen. Siinä missä asunto-osakeyhtiössä tällaiset työt kuuluvat yhtiön vastuulle, omakotitalossa ne ovat omistajan harteilla, ellei muuta sovita. Jos siis vastuuta omakotitalon kunnossapidosta halutaan siirtää vuokralaiselle, täytyy kunnossapitotöiden vastuutahosta ja niistä aiheutuvista kustannuksista sopia jo vuokrasopimuksessa. Tukiainen vinkkaa, että mitä vähemmän vuokralaisella on kokemusta omakotitaloon liittyvistä huoltotöistä, sitä yksityiskohtaisemmin vuokranantajan kannattaa käydä asiat läpi töihin liittyvästä välineistöstä lähtien.

Omakotitalon lämmityskustannukset kylmillä talvipakkasilla tai pitkien suihkujen aiheuttaman vesilaskun suuruus saattaa tulla monelle yllätyksenä. Vuokrasopimuksessa onkin Tiia Tukiaisen mukaan tärkeää sopia selvästi siitä, kuka vastaa lämmityksestä, vedestä ja sähköstä aiheutuvista kustannuksista. Jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään, vuokranantajan on hyvä kertoa vuokralaiselle, millaisia nämä kustannukset tyypillisesti ovat. Jos vuokralaisen sovitaan maksavan esimerkiksi sähköstä tai vedestä suoraan palvelua tarjoavalle yritykselle, kannattaa myös selvittää näitä tarjoavien tahojen ehdot silloin, jos laskut jäävät maksamatta. Suomen Vuokranantajat huomauttaa, että liittymäsopimusten ehtojen mukaan kiinteistön omistaja saattaa joutua tällaisissa tilanteissa maksumieheksi.

Omakotitaloon kuuluu usein piha nurmikkoineen ja istutuksineen. Jotta piha ja sen kasvit kukoistaisivat myös vuokrasuhteen aikana, kannattaa pihan kunnossapidosta ja huoltotöistä sopia kirjallisesti. Jos piha-alueella on erityistä hoitoa vaativia istutuksia, on vuokranantajan hyvä ohjeistaa vuokralaista niiden hoidosta.

Erityisesti silloin, jos omakotitaloa on tarkoitus vuokrata kesälomaa kauemmin, kannattaa vuokrasopimuksessa sopia myös talvikunnossapidosta. Vuokrasopimuksessa on siis hyvä sopia, kuka vastaa talvella lumitöistä ja liukkauden torjunnasta omakotitalon pihalla. Lisäksi on hyvä sopia katon lumikuorman tarkkailusta ja siitä, kuka vastaa tarvittaessa lumen pudottamisesta katolta.

Suomen Vuokranantajat korostaa, että vuokrasopimus hyvä yrittää pitää mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena. Pitkät ja monimutkaiset sopimusehdot lisäävät nimittäin riskiä siitä, että tärkeät asiat jäävät ymmärtämättä. Toisaalta monimutkaiset ehdot voivat johtaa myös siihen, että sopimuksen ehdot ovat keskenään ristiriitaisia. Vuokranantajan kannattaa myös käydä sopimuksen sisältö ja sen keskeiset ehdot läpi vuokralaisen kanssa vielä erikseen.

Lue lisää

Kiinnostus mökkien ja omakotitalojen ostoon on lisääntynyt roimasti – "Käänne alkoi jo ennen koronaa"

Keski-Suomessa sijaitseva Muurame valittiin Suomen pientalomyönteisimmäksi kunnaksi: "Tärkeää tarjota asukkaille houkuttelevia, luonnonläheisiä tontteja"

Omakotitalojen asumiskustannusten erot kuntien välillä kasvaneet – sähkönsiirtomaksu vaihtelee 400–1 000 euron välillä vuodessa

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa asuntokauppa oli yli kuusi kertaa pääkaupunkia vilkkaampaa