Talous

Kysely: Maaseudun eläkeläisillä kaupunkilaisia pienemmät eläkkeet ja enemmän toimeentulovaikeuksia – elämäntyytyväisyydessä ei silti eroja

Asumisen kulut painavat maallakin, mutta tutkijan mukaan omistusasuminen tuo turvaa ja tyytyväisyyttä.
Terhi Torikka
Maalla tullaan toimeen pienillä tuloilla paremmin kuin kaupungissa, tulkitsee Eläketurvakeskus.

Maaseudulla asuvien tulot ovat selvästi kaupungeissa asuvia matalammat ja toimeentulovaikeuksia koetaan kaupunkeja enemmän, selviää Eläketurvakeskuksen tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Tuloksesta huolimatta maaseudun eläkeläiset eivät ole elämäänsä sen tyytymättömämpiä kuin kaupunkilaisetkaan.

Toimeentuloerot näkyvät tuloissa: maaseudulla asuvista eläkeläisistä joka viides on pienituloinen ja joka toinen saa kansaneläkettä työeläkkeen rinnalla.

Kaupungeissa eläkeläisistä pienituloisia on vain joka kymmenes ja kansaneläkettä saa vain joka neljäs.

Maaseudun eläkeläiset kokevat myös hieman useammin toimeentulovaikeuksia kuin kaupunkilaiset. Maalla 40 prosenttia ja kaupungeissa joka kolmas eläkeläinen kertoo, ettei rahaa jää välttämättömien menojen jälkeen.

Maaseudulla toimeentulovaikeudet kohdistuvat kaupunkeja yleisemmin lääke- ja asumismenojen kattamiseen. Nämä menoryhmät mainitsee maalla useampi kuin joka kolmas, kaupungeissa vain joka neljäs.

"Asumismenojen kattamisen vaikeus on hieman yllättävää, sillä maaseudulla asumismenot ovat kaupunkeja pienemmät", sanoo ekonomisti Satu Nivalainen Eläketurvakeskuksesta.

"Maaseudun eläkeläisten tulot ovat kuitenkin niin paljon kaupunkilaisia pienemmät, että asumismenojen kattaminen ja toimeentulo yleensäkin koetaan vaikeammaksi."

Maaseudun eläkeläiset ovat kaupunkilaisia tyytymättömämpiä taloudelliseen tilanteeseensa, mutta alueelliset erot tyytymättömyydessä ja koetussa toimeentulossa kuitenkin selvästi pienempiä kuin tuloeroista voisi päätellä, Nivalainen kertoo.

"Käytännössä maalla tullaan kaupunkeja paremmin toimeen pienillä tuloilla. Taustalla voivat olla suurempi omavaraisuus ja erilaiset kulutustottumukset."

Toimeentulon puutteista huolimatta maaseudulla asuvat eläkeläiset ovat yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin kaupunkilaiset. Arvosanaksi annetaan 7 asteikolla 0–10.

Maaseudulla on siten rahasta riippumattomia elämäntyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä, joista yksi on omistusasuminen.

"Omistusasunto luo taloudellista turvaa ja elämän ennakoitavuutta, mikä lisää tyytyväisyyttä elämään. Erityisesti näin on, jos asumismenot ovat kohtuulliset ja asunto on suhteellisen hyväkuntoinen", kertoo ekonomisti Kati Ahonen Eläketurvakeskuksesta.

Eläketurvakeskuksen syksyllä 2017 tekemään kyselyyn vastasi 2 909 eläkkeensaajaa, ja vastausprosentti poikkeuksellisen korkea, 73 prosenttia. Vastaajat olivat 55–85-vuotiaita vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkeläisiä.

Lue lisää