Talous

Saastunut vesi syö talouskasvusta jopa kolmanneksen, paljastaa Maailmanpankki

Pankin mukaan huonolaatuinen vesi haittaa maataloutta, mutta toisaalta maatalouden typpipäästöt heikentävät vedenlaatua.
Sanne Katainen
Terveys, maatalous ja ekosysyteemit ja talouskasvu tarvitsevat puhdasta vettä, muistuttaa Maailmanpankki.

Pahoin saastunut vesi hidastaa talouskasvua jopa kolmanneksella joissakin maissa, paljastaa Maailmanpankin tuore raportti.

Raportin arvio perustuu suurimpaan koskaan tehtyyn veden laatua arvioivaan tietokantojen analyysiin.

Maailmanpankin presidentin David Malpassin mukaan puhdas vesi on talouskasvun avaintekijä.

"Heikkenevä vedenlaatu seisauttaa talouskasvua, huonontaa terveysolosuhteita, vähentää ruuantuotantoa ja kärjistää köyhyyttä monissa maissa", Malpass toteaa.

Saastunut vesi hidastaa talouden kehitystä esimerkiksi siksi, että se vaikuttaa terveyteen, maatalouteen ja ekosysteemeihin.

Maailmanpankin raportin mukaan, kun veden saastepitoisuus ylittää 8 milligrammaa litrassa, bruttokansantuotteen kasvu vesistöjen alavilla alueilla tippuu kolmanneksella.

Vedenlaatua heikentävät erityisesti maatalouden typpipäästöt. Jokiin ja meriin valuessaan typpi aiheuttaa muun muassa happikatoa ja ilmassa se puolestaan muuttuu kasvihuonekaasu typpioksidiksi.

Lue lisää