Talous

Tässäkin asiassa Ruotsi päihittää Suomen kirkkaasti — yksityisteiden rahoituksessa kuusinkertainen ero

Selvityksessä yksityisteistä esitetään valtion rahoituksen nostamista.
Matti Turtiainen
Yksityisteiden kunnostus kaipaa valtion rahaa jota Ruotsissa riittää Suomea paremmin.

Ruotsin valtio rahoittaa yksityisteitä kuusi kertaa Suomea enemmän ja talouden koko huomioon ottaen yli kolminkertaisesti. Suomessa osakkaiden rahat eivät riitä teiden ja siltojen kunnossapitoon, selviää tuoreesta selvityksestä yksityisteistä.

Konsulttiyhtiö WSP Finlandin tekemässä Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle -tutkimuksessa todetaan, että yksityisteiden tienpidon kustannukset ovat liki 200 miljoonaa euroa vuosittain.

Valtion ensi vuoden budjetissa tukea yksityisteille on tulossa 20 miljoonaa euroa. Ruotsin vastaava tuki on 66 miljoonaa euroa, kun Ruotsin talouden koko suhteutetaan Suomeen.

Selvityksen mukaan yksityistiet ovat erittäin tärkeitä elinkeinoelämällä sekä myös kaupungeille. Nykyiset liian pienet kunnossapitorahat heikentävät elinkeinoelämän, väestön ja julkisen vallan toimintaa.

"Merkittävyytensä vuoksi yksityisteiden valtion rahoitusosuuden nosto on välttämätöntä", selvityksessä tähdennetään.

Tiekuntien tienpidon osaamista tulisi parantaa. "Toiminta tehostuisi tiekuntien yhteenliittymillä ja ammattimaisilla tieisännöitsijöillä."

"Samaan ammattimaiseen tiekuntien kokonaisuuteen voitaisiin yhdistää myös sähkö-, tele- ja vesiverkot eli infrakäytävän hallinta."

Teiden käyttäjien näkökulmasta yksityisteiden tärkeimmät osat ja valtion tiet ovat yhtä kokonaisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusketjuja, jotka alkavat yksityisteiltä.

"Määritetään, mitkä yksityistieverkon osat voisivat kuulua valtion tieverkkoon ja mikä osa valtion tieverkosta olisi syytä muuttaa yksityisteiksi", selvityksessä vaaditaan. "Tärkeiden yksityisteiden ja siltojen kunnostus tulisi käynnistää erillisellä ohjelmalla."

Valokuituverkossa pitäisi ottaa mökit huomioon, tammikuussa valokuitu puuttuu Suomessa 1,4 miljoonalta asukkaalta, mutta heinäkuussa 2,6 miljoonalta mökkeilyn vuoksi.

Maidon kuljetuskalusto uusiutuu 68 tonnista 76 tonniin ja jokaisella maitotilalla käydään joka toinen päivä eli teiden kantavuus on tärkeää. Yksityisteitä tarvitaan myös metsäteollisuuden, muun biotalouden ja tuulivoiman rakentamista varten.

Selvityksen tilaajia ovat Energiateollisuus, Infra ry, Koneyrittäjät, Kuntaliitto / Maaseudun INFRA -verkosto, Metsäteollisuus, MTK, Suomen Tieyhdistys ja Väylävirasto.

Jukka Pasonen
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tieyhdistys: Suomessa ei tunnusteta yksityisteiden arvoa

Lukijalta: "Moni metsänomistaja pohtii, pitäisikö hänen osaltaan kustantaa ökyhuvilan omistajan kakkosasunnon talviaurauksen kustannukset"

Tempoileva tukipolitiikka ja byrokratia lamaannuttavat tiekunnat