Estääkö merimetso miljarditilaukset Rauman telakalta ja satamasta? "Käsittämätöntä, että jotkin linnut ja ely-keskus voivat ottaa alueen haltuun, muut väistyköön" - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

Estääkö merimetso miljarditilaukset Rauman telakalta ja satamasta? "Käsittämätöntä, että jotkin linnut ja ely-keskus voivat ottaa alueen haltuun, muut väistyköön"

Varsinais-Suomen ely-keskus kielsi päätöksellään Rauman Satamaa jatkamasta pengertien rakentamista ja sataman laajentamista – Ely-keskuksen perustelut yhteenvetona: Taloudellisilla intresseillä ei merkitystä, koska merimetsot, haikarat ja lintudirektiivi.
Kimmo Lundén
Merimetsosota Raumalla kovenee. Merimetsokolonia ja pesivät haikarat ovat vallanneet Rauman sataman laajennukseksi kaavaillut lähiluodot. Kuva Hansklopin luodolta.

Varsinais-Suomen ely-keskus antoi 11. joulukuuta Rauman kaupungille ja Rauman Satama Oy:lle päätöksen, jolla viranomainen pyrkii kieltämään Rauman kaupunkia ja sen omistamaa satamaa jatkamasta rakentamistöitä Rauman sataman laajentamiseksi pengertien ja ruoppausten avulla läheisille luodoille. Ratkaisunsa perusteeksi Varsinais-Suomen ely-keskus kertoo luodoilla laajentuneen merimetsokolonian ja pesivät harmaahaikarat.

Merimetsot ja haikarat ovat jo lentäneet talveksi etelään, mutta pesäpuut ovat jäljellä.

Raumalla satamineen on Etelä-Suomen aluehallintoviraston lainvoimainen lupa kyseisen pengertien rakentamiselle Meriteollisuuspuiston telakan ja Vähä- sekä Iso Järviluodon välille. Ympäristöluvassa töiden ajankohtaa on rajoitettu niin, että töitä ei saa tehdä harmaahaikaran pesimäaikana touko–heinäkuussa.

Tämä ei riittänyt Varsinais-Suomen ely-keskukselle, joka nyt päätöksessään vetoaa luonnonsuojelulakiin ja EU:n lintudirektiivin 5. artiklaan: "Säännösten sanamuodoissa ei ole suoraan kirjausta, että kielto koskisi vain pesimäkautta."

Raumalainen ammattikalastaja ja ammattikalastajien liiton luottamushenkilö Jarno Aaltonen pitää tilannetta absurdina: "Merimetsot ja ely-keskus torppaavat sataman laajennuksen, vaikka luvat ovat kunnossa."

Aaltonen keräsi loppukesästä 1 500 nimeä kansalaisaloitteeseen, jolla vedottiin Rauman kaupunkia hakemaan häätölupa merimetsojen häätämiseksi sataman laajennuksen tieltä.

Keskiviikon uutta päätöstä kalastaja ihmettelee:

"Surullista, että yksi lintu pystyy ottamaan alueen haltuun ja muut saavat poistua."

Rauman satamalla ja telakalla on tarve laajentaa. Merivoimat tilasi syyskuussa neljän sotalaivan sarjan Rauma Marine Constructions (RMC) -telakalta Raumalta. Yhteensä yli 1,3 miljardin euron arvoinen tilaus tuo lisää työpaikkoja Rauman seudulle. RMC on kokonaan suomalaisomisteinen telakkayhtiö.

Varsinais-Suomen ely-keskus perustelee päätöstään kieltää sataman laajennushanke sillä, että "sataman laajennushanke taloudellisine intresseineen ei täytä mitään lintudirektiivin poikkeamisperusteista".

Mikäli hankkeelle olisi haettu poikkeuslupaa, sitä ei olisi ollut mahdollista myöntää.

Varsinais-Suomen ely-keskus perustelee päätöstä sillä, että tiehankkeen toteuttaminen suunnitellun kaltaisena, rikkoisi luonnonsuojelulakia.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Kalastajat ovat kiistassa vain yksi sivujuonne. Rauman edustalla laskettiin viime kesänä kaikkiaan yli 2 000 merimetson pesää. Aaltonen on arvioinut, että kaksi tuhatta pesää tarkoittaa 10 000 lintua ja 312 000 kalakilon poistumaa Rauman vesiltä. Jarno Aaltonen kalastaa enää sesongilla keväästä syksyyn, sillä suojeltujen merimetsojen ja hylkeiden lisäännyttyä kalakannat ovat alueella huvenneet.

Muissa Itämeren rantavaltioissa – Manner-Suomea ja Hollantia lukuun ottamatta – rajusti lisääntynyttä merimetsokantaa on vähennetty suojametsästysluvin kalataloudellisin perustein ja vakavien vahinkojen estämiseksi.

Samoin Ahvenanmaan maakuntahallitus salli talkoojahdit myös kuluvana syksynä. Maakuntahallitus salli 2 000 merimetson metsästämisen, luvat ovat voimassa vuoden loppuun.

Merimetso on Itämerellä tulokaslaji, joka on EU:n lintudirektiivillä rauhoitettu metsästykseltä. Rajusti lisääntynyt laji on käynyt rasitteeksi niin kalakannoille, ammattikalastajille kuin saariston kiinteistönomistajillekin.

Suomen ympäristökeskus laskee vuosittain merimetsojen pesät. Rauman sataman edustan luodoilla Syke laski pesien määräksi noin 1 200.

Vahventuneeksi merimetsokannaksi Suomen merialueilla kaikkiaan arvioitiin kesällä 2018 nuoret linnut mukaan lukien 180 000–200 000 lintua.

Kalastaja Aaltonen muistuttaa Rauman edustalla sijaitsevasta Selkämeren kansallispuistosta ja sen säädöksistä:

"Jos kalakannoille ja kalastuselinkeinolle on haittaeläimistä vahinkoa, siihen pitää puuttua. Miksei Metsähallitus aja metsästyslupia Selkämeren kansallispuistossa kuten Ahvenanmaalla tehdään?"

Manner-Suomen ympäristöviranomaisten linjaa ja EU:n lintudirektiivin tulkintaa kyseenalaisti Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa myös Ahvenanmaan varamaakuntaneuvos Camilla Gunell syksyllä:

”En ymmärrä, mikseivät Manner-Suomen viranomaiset myönnä metsästyslupia ylisuuren merimetsokannan vähentämiseen. Merimetsoja on aivan liikaa, ja varsinkin tähän aikaan vuodesta (elo–syyskuu)”, sanoo Ahvenanmaalla myös riistanhoidosta vastaava varamaakuntaneuvos Camilla Gunell Maaseudun Tulevaisuudelle.

Ahvenanmaa on itsehallinnollinen maakunta ja se tulkitsee EU-direktiiviä samoin kuin esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan ympäristöviranomaiset.

Kun muu ei enää ole auttanut, Ahvenanmaan maakuntahallitus on antanut paikallisille metsästysharrastajille mahdollisuuden järjestää talkoojahteja, joissa kerralla ammutaan massoittain rasitteeksi muodostuneita lintuja.

Suojametsästyksen mahdollistaa EU:n lintudirektiivin pykälä 9.1. Suojametsästys on luvalla ollut mahdollista myös muissa EU-maissa ja Itämeren rantavaltioissa – Manner-Suomea ja Hollantia lukuun ottamatta. Suojametsästyslupia tuhansien merimetsojen ampumiseksi on myönnetty vakavien vahinkojen estämiseksi.

Juttua korjattu 16.12.2019 kello 14.20: Ingressissä esitetyt perustelut ovat yhteenveto ely-keskuksen antaman päätöksen perusteluista. Tiehankkeelle ei myöskään ollut haettu poikkeamislupaa. Päätöksessä oli viitattu poikkeamisperusteisiin: "Mikäli hankkeelle olisi haettu poikkeuslupaa, sitä ei olisi ollut mahdollista myöntää."

Varsinais-Suomen ely-keskus perustelee päätöstä sillä, että tiehankkeen toteuttaminen suunnitellun kaltaisena rikkoisi luonnonsuojelulakia.

Lue lisää:

Ahvenanmaalaiset metsästävät jahdeissaan 2 000 merimetsoa – "Haulikolla osuu varmasti 20–25 metristä, talkoojahdissa saadaan kerralla mahdollisimman monta lintua"

Merimetsot ja Ely-keskus estämässä Rauman satamalaajennuksen – raumalaiset tekivät kuntalaisaloitteen merimetsojen häätämiseksi

Lue lisää

Julma näytelmä käynnissä: Merikotkilla pitopöydässä merimetsosaaren poikaset – katso suoraa lähetystä linkistä

Poikkeuslupia käytetään EU-maissa selvästi Suomea määrätietoisemmin valkoposkihanhihaittojen ehkäisyyn – vasemmistoliiton Myllykoski jätti kirjallisen kysymyksen hallitukselle

Luonto on jatkuvassa muutoksessa

Viljelijöiden tekemä työ ja tuotantopanokset muuttuvat valkoposkihanhien ulosteeksi – MTK:n johtokunta vaatii, että hanhia on saatava ampua