Valtakunnanvoudinvirasto: Suuri kasa vuosikymmenien takaisia velkoja vanhenee vuodenvaihteessa - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

Valtakunnanvoudinvirasto: Suuri kasa vuosikymmenien takaisia velkoja vanhenee vuodenvaihteessa

Vuodesta 2015 lähtien veloilla on ollut ehdoton vanhentumisaika. Vuodenvaihteessa vanhenevat 1.1.2000 tai sitä ennen erääntyneet ja edelleen maksamatta olevat velat.
Hanna Linnove
Hallintovoudin mukaan tarkkaa käsitystä vanhenevien velkojen määrästä ei vielä ole.

Merkittävä määrä sopimukseen perustuvia rahavelkoja vanhenee vuodenvaihteessa, arvioi Valtakunnanvoudinviraston johtava hallintovouti Terhi Salmela STT:lle.

Velkojen vanheneminen perustuu vuonna 2015 tehtyyn lakimuutokseen, joka sääti velalle 20 vuoden vanhenemisajan. Yksityishenkilöiden välisellä velalla vanhenemisaika on 25 vuotta.

Velkojen vanhenemista sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa erääntyneisiin velkoihin.

Lain voimaan tullessa kuitenkin säädettiin, että vanhojen velkojen vanhentumisajasta oli tuolloin kulunut enintään 15 vuotta. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2000 tai sitä ennen erääntyneet velat vanhenevat vuodenvaihteessa. Tällaisia vanhenevia sopimusvelkoja voivat olla muun muassa vuokravelat tai puhelinlaskut.

Hallintovouti Salmelan mukaan tarkkaa käsitystä vanhenevien velkojen määrästä ei vielä ole.

"Muutama iso velkojataho on arvioinut, että tätä koskevia ilmoituksia voisi tulla vähintään 14 000 kappaletta. Ilmoitusten kokonaismäärää ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan, mutta mahdollisesti määrä voi olla suurikin", Salmela sanoo.

Jo ennen vuotta 2015 velat ovat vanhentuneet pääsäännön mukaan kolmessa vuodessa, ellei velkoja katkaissut velan vanhentumista. Tämän saattoi tehdä esimerkiksi muistuttamalla velasta tai sopimalla maksujärjestelystä. Velkoja saattoi näillä toimilla pidentää velan perintää määrättömän ajan.

Vuodesta 2015 lähtien veloilla on kuitenkin ollut ehdoton vanhentumisaika.

Velan vanheneminen ei kuitenkaan koske omaisuutta, joka on ennen vuodenvaihdetta ehditty ulosmitata. Ulosmittauksesta saadut varat voidaan vuodenvaihteen jälkeenkin käyttää vanhentuneen velan lyhentämiseen.

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva ulosottotoimea johtava keskusvirasto.

Lue lisää

Velan vaarat unohtuneet

Suomalaisten velkataakkaa suitsitaan lähivuosina – kotitalouksilla on lainaa lähes 130 prosenttia suhteessa tuloihin

Velka ei ministereitä pelota

Velkaongelmat syvenevät  –  kulutusluotot ajavat kurimukseen